Néerlandais | Phrases - Personnel | Faire-parts et Invitations

Lettre | Courriel | Faire-parts et Invitations | Meilleurs Vœux | SMS et Chat

Faire-parts et Invitations - Naissance

Vi er glade for at meddele fødslen af...
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Utilisé quand une tierce personne annonce la naissance d'un enfant
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant, généralement sur une carte avec une photo de l'enfant
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Une expression commune pour annoncer la naissance d'un enfant
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant

Faire-parts et Invitations - Fiançailles

... og... er forlovet.
... en ... hebben zich verloofd.
Utilisé pour annoncer des fiançailles
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Utilisé quand un couple veut annoncer ses fiançailles
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Utilisé pour annoncer des fiançailles
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Traditionnel, utilisé quand les parents veulent annoncer les fiançailles de leur fille
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Utilisé pour une invitation à des fiançailles
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Utilisé pour une invitation à des fiançailles

Faire-parts et Invitations - Mariage

Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Utilisé pour annoncer un mariage
Frk.... bliver snart Fru. ...
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Utilisé pour annoncer le mariage d'une femme
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Utilisé par un couple souhaitant inviter des gens à leur mariage
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Utilisé par les parents de l'homme / de la femme qui se marie pour inviter des gens au mariage
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Utilisé par le couple pour inviter des amis proches au mariage

Faire-parts et Invitations - Occasions Spéciales

Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Utilisé pour inviter des personnes à une événement spécial, à une date précise et pour une raison précise
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Utilisé pour inviter des personnes à un dîner et pour donner la raison de ce dîner
I er hjerteligt inviteret til...
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formel, utilisé pour inviter des personnes à une événement formel. Utilisé généralement pour les dîners d'entreprise.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Formel, utilisé pour inviter des amis proches à un événement
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Utilisé dans une invitation après avoir demandé au destinataire de venir, pour souligner que sa présence ferait plaisir
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informel, utilisé pour inviter des amis sans autre raison que pour les voir