Chinois | Phrases - Personnel | Faire-parts et Invitations

Lettre | Courriel | Faire-parts et Invitations | Meilleurs Vœux | SMS et Chat

Faire-parts et Invitations - Naissance

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
我们高兴地宣布...的出生
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
很高兴告诉大家,...喜得贵子/千金。
Utilisé quand une tierce personne annonce la naissance d'un enfant
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
我们想宣布我们儿子/女儿的出生。
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
我们很高兴向您介绍我们刚出生的儿子/女儿...。
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant, généralement sur une carte avec une photo de l'enfant
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
平安健康,聪明向上,小宝宝快长大,给家庭带来无限笑声欢乐,...和...高兴地宣布...的出生。
Une expression commune pour annoncer la naissance d'un enfant
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
带着爱和希望我们迎接...的降临。
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
我们骄傲的介绍/宣布我们家庭的最新成员...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
我们无比高兴地宣布我们儿子/女儿的降临。
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant

Faire-parts et Invitations - Fiançailles

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
...和...订婚了。
Utilisé pour annoncer des fiançailles
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
...高兴地宣布他们订婚了。
Utilisé quand un couple veut annoncer ses fiançailles
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
我们高兴地宣布...和...订婚了。
Utilisé pour annoncer des fiançailles
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
...先生和...女士,宣布他们的女儿...和...先生和...女士的儿子...订婚,婚礼预定在八月份。
Traditionnel, utilisé quand les parents veulent annoncer les fiançailles de leur fille
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
来参加并庆祝...和...的订婚。
Utilisé pour une invitation à des fiançailles
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
我们诚挚地邀请您于...参加...和...的订婚宴。
Utilisé pour une invitation à des fiançailles

Faire-parts et Invitations - Mariage

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
我们高兴地宣布...和...喜结连理
Utilisé pour annoncer un mariage
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
...小姐很快即将成为...夫人
Utilisé pour annoncer le mariage d'une femme
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
...先生和...小姐诚挚邀请您参加他们的婚礼,非常欢迎您的光临并和他们一起庆祝这特殊的日子。
Utilisé par un couple souhaitant inviter des gens à leur mariage
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
...先生和...女士诚挚邀请您参加他们儿子/女儿于...在...举行的婚礼
Utilisé par les parents de l'homme / de la femme qui se marie pour inviter des gens au mariage
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
因为您在他们的生命中很重要,...和...诚挚邀请您于...在...参加他们的婚礼。
Utilisé par le couple pour inviter des amis proches au mariage

Faire-parts et Invitations - Occasions Spéciales

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
如果您能于...参加在...举行的...,我们将会很高兴
Utilisé pour inviter des personnes à une événement spécial, à une date précise et pour une raison précise
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
我们高兴地邀请您参加晚宴并一同庆祝...
Utilisé pour inviter des personnes à un dîner et pour donner la raison de ce dîner
Ni invitas al...
我们诚挚地邀请您...
Formel, utilisé pour inviter des personnes à une événement formel. Utilisé généralement pour les dîners d'entreprise.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
我们要和朋友们举办个派对庆祝...,如果你能来,我们将非常高兴。
Formel, utilisé pour inviter des amis proches à un événement
Ni devus tre multe kiel vi venus.
我们非常期待您的到来。
Utilisé dans une invitation après avoir demandé au destinataire de venir, pour souligner que sa présence ferait plaisir
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
你愿意来...参加...吗?
Informel, utilisé pour inviter des amis sans autre raison que pour les voir