Tchèque | Phrases - Personnel | Faire-parts et Invitations

Lettre | Courriel | Faire-parts et Invitations | Meilleurs Vœux | SMS et Chat

Faire-parts et Invitations - Naissance

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
S potěšením oznamujeme narození...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Utilisé quand une tierce personne annonce la naissance d'un enfant
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant, généralement sur une carte avec une photo de l'enfant
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Une expression commune pour annoncer la naissance d'un enfant
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant

Faire-parts et Invitations - Fiançailles

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... a ... jsou zasnoubeni.
Utilisé pour annoncer des fiançailles
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... s radostí oznamují své zasnoubení.
Utilisé quand un couple veut annoncer ses fiançailles
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Utilisé pour annoncer des fiançailles
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Traditionnel, utilisé quand les parents veulent annoncer les fiançailles de leur fille
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Utilisé pour une invitation à des fiançailles
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Utilisé pour une invitation à des fiançailles

Faire-parts et Invitations - Mariage

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Utilisé pour annoncer un mariage
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Slečna se brzy stane paní ...
Utilisé pour annoncer le mariage d'une femme
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Utilisé par un couple souhaitant inviter des gens à leur mariage
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Utilisé par les parents de l'homme / de la femme qui se marie pour inviter des gens au mariage
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Utilisé par le couple pour inviter des amis proches au mariage

Faire-parts et Invitations - Occasions Spéciales

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Utilisé pour inviter des personnes à une événement spécial, à une date précise et pour une raison précise
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Utilisé pour inviter des personnes à un dîner et pour donner la raison de ce dîner
Ni invitas al...
Jste srdečně zváni...
Formel, utilisé pour inviter des personnes à une événement formel. Utilisé généralement pour les dîners d'entreprise.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Formel, utilisé pour inviter des amis proches à un événement
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Utilisé dans une invitation après avoir demandé au destinataire de venir, pour souligner que sa présence ferait plaisir
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Chtěli byste přijít k... na...?
Informel, utilisé pour inviter des amis sans autre raison que pour les voir