Anglais | Phrases - Personnel | Faire-parts et Invitations

Lettre | Courriel | Faire-parts et Invitations | Meilleurs Vœux | SMS et Chat

Faire-parts et Invitations - Naissance

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
We are happy to announce the birth of…
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Utilisé quand une tierce personne annonce la naissance d'un enfant
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant, généralement sur une carte avec une photo de l'enfant
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Une expression commune pour annoncer la naissance d'un enfant
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
With love and hope we welcome…to the world.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant

Faire-parts et Invitations - Fiançailles

... en ... hebben zich verloofd.
…and…are engaged.
Utilisé pour annoncer des fiançailles
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
…are happy to announce their engagement.
Utilisé quand un couple veut annoncer ses fiançailles
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
We are happy to announce the engagement of…and…
Utilisé pour annoncer des fiançailles
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Traditionnel, utilisé quand les parents veulent annoncer les fiançailles de leur fille
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Utilisé pour une invitation à des fiançailles
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Utilisé pour une invitation à des fiançailles

Faire-parts et Invitations - Mariage

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Utilisé pour annoncer un mariage
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Miss…is soon to become Mrs. ...
Utilisé pour annoncer le mariage d'une femme
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Utilisé par un couple souhaitant inviter des gens à leur mariage
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Utilisé par les parents de l'homme / de la femme qui se marie pour inviter des gens au mariage
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Utilisé par le couple pour inviter des amis proches au mariage

Faire-parts et Invitations - Occasions Spéciales

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Utilisé pour inviter des personnes à une événement spécial, à une date précise et pour une raison précise
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Utilisé pour inviter des personnes à un dîner et pour donner la raison de ce dîner
U bent van harte uitgenodigd voor ...
You are cordially invited to…
Formel, utilisé pour inviter des personnes à une événement formel. Utilisé généralement pour les dîners d'entreprise.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Formel, utilisé pour inviter des amis proches à un événement
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
We would very much like you to come.
Utilisé dans une invitation après avoir demandé au destinataire de venir, pour souligner que sa présence ferait plaisir
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Would you like to come to…for…?
Informel, utilisé pour inviter des amis sans autre raison que pour les voir