Coréen | Phrases - Personnel | Faire-parts et Invitations

Lettre | Courriel | Faire-parts et Invitations | Meilleurs Vœux | SMS et Chat

Faire-parts et Invitations - Naissance

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
...의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
...가 귀여운 아들/딸을 갖게 되었음을 기쁨으로 알려드립니다.
Utilisé quand une tierce personne annonce la naissance d'un enfant
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
우리의 새 아기의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
저희의 새 아들/딸 ... 를 기쁨으로 소개드립니다.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant, généralement sur une carte avec une photo de l'enfant
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
10개의 손가락과 10개의 발가락.... 저희 가족이 한 명 늘었습니다. ...와 ...는 ....의 탄생을 알려드리게 되어 행복합니다.
Une expression commune pour annoncer la naissance d'un enfant
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
사랑과 희망으로 세상에 태어난 ....를 축하합니다.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
우리 가족의 새 멤버 ...를 기쁨으로 소개드립니다.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
우리 아들/딸의 탄생 소식을 전해드리게 되어 너무나 기쁩니다.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant

Faire-parts et Invitations - Fiançailles

... en ... hebben zich verloofd.
.. 와 ...는 약혼하였습니다.
Utilisé pour annoncer des fiançailles
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
...는 저희의 약혼소식을 기쁨으로 알려드립니다.
Utilisé quand un couple veut annoncer ses fiançailles
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
...와 ...이 행복과 사랑으로 약혼하였습니다.
Utilisé pour annoncer des fiançailles
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
...와....의 딸, ...와 ....와 ....의 아들, ....가 약혼하였음을 알려드립니다. 결혼식은 8월에 있습니다.
Traditionnel, utilisé quand les parents veulent annoncer les fiançailles de leur fille
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
....와 ...의 약혼식 파티에 오셔서 자리를 빛내주세요.
Utilisé pour une invitation à des fiançailles
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
...와 ...의 약혼식에 부디 오셔서 축하해주세요.
Utilisé pour une invitation à des fiançailles

Faire-parts et Invitations - Mariage

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
...와 ...의 결혼 소식을 알려드리게 되어 기쁨으로 생각합니다.
Utilisé pour annoncer un mariage
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
...는 곧 ...의 아내가 됩니다.
Utilisé pour annoncer le mariage d'une femme
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
...와 ....는 당신을 우리의 결혼식에 초대합니다. 저희와 함께 하셔서, 소중한 날을 빛내주세요.
Utilisé par un couple souhaitant inviter des gens à leur mariage
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
...와 ...는 저희의 딸/아들 ...의 결혼식에 당신을 초대하고 싶습니다.
Utilisé par les parents de l'homme / de la femme qui se marie pour inviter des gens au mariage
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
나에게 매우 소중하고 특별한 ...야, 나의 결혼식에 와서 함께 축하해줘.
Utilisé par le couple pour inviter des amis proches au mariage

Faire-parts et Invitations - Occasions Spéciales

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
...일, ...에 ...에서 하는 모임에 함께 하시면 참 좋겠습니다.
Utilisé pour inviter des personnes à une événement spécial, à une date précise et pour une raison précise
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
...를 축하하기 위해 저녁식사에 초대하고 싶습니다.
Utilisé pour inviter des personnes à un dîner et pour donner la raison de ce dîner
U bent van harte uitgenodigd voor ...
...에 친절히 초대하고 싶습니다.
Formel, utilisé pour inviter des personnes à une événement formel. Utilisé généralement pour les dîners d'entreprise.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
...를 축하하기 위해 친구들과 모임을 갖습니다. 와주신다면 감사하겠습니다.
Formel, utilisé pour inviter des amis proches à un événement
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
와주신다면 매우 감사하겠습니다.
Utilisé dans une invitation après avoir demandé au destinataire de venir, pour souligner que sa présence ferait plaisir
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
...에 와서 만날 래?
Informel, utilisé pour inviter des amis sans autre raison que pour les voir