Danois | Phrases - Personnel | Faire-parts et Invitations

Lettre | Courriel | Faire-parts et Invitations | Meilleurs Vœux | SMS et Chat

Faire-parts et Invitations - Naissance

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Vi er glade for at meddele fødslen af...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Utilisé quand une tierce personne annonce la naissance d'un enfant
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant, généralement sur une carte avec une photo de l'enfant
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Une expression commune pour annoncer la naissance d'un enfant
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant

Faire-parts et Invitations - Fiançailles

... en ... hebben zich verloofd.
... og... er forlovet.
Utilisé pour annoncer des fiançailles
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Utilisé quand un couple veut annoncer ses fiançailles
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Utilisé pour annoncer des fiançailles
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Traditionnel, utilisé quand les parents veulent annoncer les fiançailles de leur fille
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Utilisé pour une invitation à des fiançailles
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Utilisé pour une invitation à des fiançailles

Faire-parts et Invitations - Mariage

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Utilisé pour annoncer un mariage
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Frk.... bliver snart Fru. ...
Utilisé pour annoncer le mariage d'une femme
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Utilisé par un couple souhaitant inviter des gens à leur mariage
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Utilisé par les parents de l'homme / de la femme qui se marie pour inviter des gens au mariage
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Utilisé par le couple pour inviter des amis proches au mariage

Faire-parts et Invitations - Occasions Spéciales

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Utilisé pour inviter des personnes à une événement spécial, à une date précise et pour une raison précise
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Utilisé pour inviter des personnes à un dîner et pour donner la raison de ce dîner
U bent van harte uitgenodigd voor ...
I er hjerteligt inviteret til...
Formel, utilisé pour inviter des personnes à une événement formel. Utilisé généralement pour les dîners d'entreprise.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Formel, utilisé pour inviter des amis proches à un événement
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Utilisé dans une invitation après avoir demandé au destinataire de venir, pour souligner que sa présence ferait plaisir
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Informel, utilisé pour inviter des amis sans autre raison que pour les voir