Russe | Phrases - Personnel | Faire-parts et Invitations

Lettre | Courriel | Faire-parts et Invitations | Meilleurs Vœux | SMS et Chat

Faire-parts et Invitations - Naissance

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
У нас есть радостная новость - рождение...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
У меня есть радостное известие - у ... появилась маленькая дочка/сынок
Utilisé quand une tierce personne annonce la naissance d'un enfant
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Мы хотели бы известить вас о рождении нашего малыша
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Мы рады представить вас ... - нашему новому сыну/дочке
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant, généralement sur une carte avec une photo de l'enfant
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
В нашей семье появилось прибавление!!!! И мы рады сообщить вам о рождении...
Une expression commune pour annoncer la naissance d'un enfant
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
С надеждой и любовью мы приветствуем ... , появившегося на свет
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Мы с гордостью представляем нового члена нашей семьи - ...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Мы рады сообщить вам о появлении на свет нашего сына/дочки.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant

Faire-parts et Invitations - Fiançailles

... en ... hebben zich verloofd.
... и ... помолвлены.
Utilisé pour annoncer des fiançailles
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
... с радостью объявляют о своей помолвке.
Utilisé quand un couple veut annoncer ses fiançailles
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Мы с радостью объявляем о помолвке ...и...
Utilisé pour annoncer des fiançailles
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
... и ... объявляют о помолвке своей дочери, ... с ..., сыном ... и .... Свадьба планируется в августе.
Traditionnel, utilisé quand les parents veulent annoncer les fiançailles de leur fille
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Приходи на вечеринку по случаю помолвки ... и ...
Utilisé pour une invitation à des fiançailles
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Сердечно приглашаем вас на вечеринку в честь помолвки ... и ...
Utilisé pour une invitation à des fiançailles

Faire-parts et Invitations - Mariage

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Мы рады объявить о свадьбе ... и ...
Utilisé pour annoncer un mariage
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Нина Комарова скоро станет Ниной Алексеевой
Utilisé pour annoncer le mariage d'une femme
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
... и ... будут рады видеть вас на своей свадьбе. Добро пожаловать. Разделите с ними этот особый день их жизни.
Utilisé par un couple souhaitant inviter des gens à leur mariage
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
... и ... хотели бы, чтобы вы присутствовали на свадьбе их сына/дочери ... числа в...
Utilisé par les parents de l'homme / de la femme qui se marie pour inviter des gens au mariage
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Поскольку ты сыграл(а) важную роль в наших жизнях, ... и ... хотели бы, чтобы ты присутствовал(а) на их свадьбе ... числа, в...
Utilisé par le couple pour inviter des amis proches au mariage

Faire-parts et Invitations - Occasions Spéciales

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Мы были бы рады, если бы вы присоединились к нам ... числа, в..., на ...
Utilisé pour inviter des personnes à une événement spécial, à une date précise et pour une raison précise
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Мы хотели бы видеть вас на ужине по случаю...
Utilisé pour inviter des personnes à un dîner et pour donner la raison de ce dîner
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Сердечно приглашаем вас на...
Formel, utilisé pour inviter des personnes à une événement formel. Utilisé généralement pour les dîners d'entreprise.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Мы устраиваем дружескую вечеринку по случаю... и были бы рады, если ты сможешь прийти.
Formel, utilisé pour inviter des amis proches à un événement
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Мы очень хотели бы, чтобы вы пришли
Utilisé dans une invitation après avoir demandé au destinataire de venir, pour souligner que sa présence ferait plaisir
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Как вы смотрите на то, чтобы пойти в... для...
Informel, utilisé pour inviter des amis sans autre raison que pour les voir