Allemand | Phrases - Personnel | Faire-parts et Invitations

Lettre | Courriel | Faire-parts et Invitations | Meilleurs Vœux | SMS et Chat

Faire-parts et Invitations - Naissance

Vi har välkomnat ... till världen.
Wir freuen uns über die Geburt von...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
Utilisé quand une tierce personne annonce la naissance d'un enfant
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant, généralement sur une carte avec une photo de l'enfant
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
Une expression commune pour annoncer la naissance d'un enfant
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant

Faire-parts et Invitations - Fiançailles

... och ... har förlovat sig.
... und ... haben sich verlobt.
Utilisé pour annoncer des fiançailles
... är glada att kungöra sin förlovning.
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
Utilisé quand un couple veut annoncer ses fiançailles
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
Utilisé pour annoncer des fiançailles
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
Traditionnel, utilisé quand les parents veulent annoncer les fiançailles de leur fille
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Utilisé pour une invitation à des fiançailles
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Utilisé pour une invitation à des fiançailles

Faire-parts et Invitations - Mariage

Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Utilisé pour annoncer un mariage
Fröken ... ska snart bli fru ...
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
Utilisé pour annoncer le mariage d'une femme
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
Utilisé par un couple souhaitant inviter des gens à leur mariage
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
Utilisé par les parents de l'homme / de la femme qui se marie pour inviter des gens au mariage
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Utilisé par le couple pour inviter des amis proches au mariage

Faire-parts et Invitations - Occasions Spéciales

Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
Utilisé pour inviter des personnes à une événement spécial, à une date précise et pour une raison précise
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Utilisé pour inviter des personnes à un dîner et pour donner la raison de ce dîner
Ni är hjärtligt välkomna på ...
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Formel, utilisé pour inviter des personnes à une événement formel. Utilisé généralement pour les dîners d'entreprise.
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Formel, utilisé pour inviter des amis proches à un événement
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
Utilisé dans une invitation après avoir demandé au destinataire de venir, pour souligner que sa présence ferait plaisir
Vill du komma till ... på/för ...?
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
Informel, utilisé pour inviter des amis sans autre raison que pour les voir