Anglais | Phrases - Personnel | Faire-parts et Invitations

Lettre | Courriel | Faire-parts et Invitations | Meilleurs Vœux | SMS et Chat

Faire-parts et Invitations - Naissance

Vi har välkomnat ... till världen.
We are happy to announce the birth of…
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Utilisé quand une tierce personne annonce la naissance d'un enfant
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant, généralement sur une carte avec une photo de l'enfant
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Une expression commune pour annoncer la naissance d'un enfant
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
With love and hope we welcome…to the world.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant

Faire-parts et Invitations - Fiançailles

... och ... har förlovat sig.
…and…are engaged.
Utilisé pour annoncer des fiançailles
... är glada att kungöra sin förlovning.
…are happy to announce their engagement.
Utilisé quand un couple veut annoncer ses fiançailles
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
We are happy to announce the engagement of…and…
Utilisé pour annoncer des fiançailles
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Traditionnel, utilisé quand les parents veulent annoncer les fiançailles de leur fille
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Utilisé pour une invitation à des fiançailles
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Utilisé pour une invitation à des fiançailles

Faire-parts et Invitations - Mariage

Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Utilisé pour annoncer un mariage
Fröken ... ska snart bli fru ...
Miss…is soon to become Mrs. ...
Utilisé pour annoncer le mariage d'une femme
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Utilisé par un couple souhaitant inviter des gens à leur mariage
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Utilisé par les parents de l'homme / de la femme qui se marie pour inviter des gens au mariage
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Utilisé par le couple pour inviter des amis proches au mariage

Faire-parts et Invitations - Occasions Spéciales

Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Utilisé pour inviter des personnes à une événement spécial, à une date précise et pour une raison précise
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Utilisé pour inviter des personnes à un dîner et pour donner la raison de ce dîner
Ni är hjärtligt välkomna på ...
You are cordially invited to…
Formel, utilisé pour inviter des personnes à une événement formel. Utilisé généralement pour les dîners d'entreprise.
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Formel, utilisé pour inviter des amis proches à un événement
Vi vill jättegärna att ni kommer.
We would very much like you to come.
Utilisé dans une invitation après avoir demandé au destinataire de venir, pour souligner que sa présence ferait plaisir
Vill du komma till ... på/för ...?
Would you like to come to…for…?
Informel, utilisé pour inviter des amis sans autre raison que pour les voir