Espéranto | Phrases - Personnel | Faire-parts et Invitations

Lettre | Courriel | Faire-parts et Invitations | Meilleurs Vœux | SMS et Chat

Faire-parts et Invitations - Naissance

Vi har välkomnat ... till världen.
Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Utilisé quand une tierce personne annonce la naissance d'un enfant
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant, généralement sur une carte avec une photo de l'enfant
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Une expression commune pour annoncer la naissance d'un enfant
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant

Faire-parts et Invitations - Fiançailles

... och ... har förlovat sig.
...kaj ... estas fianĉiĝinta.
Utilisé pour annoncer des fiançailles
... är glada att kungöra sin förlovning.
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
Utilisé quand un couple veut annoncer ses fiançailles
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Utilisé pour annoncer des fiançailles
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Traditionnel, utilisé quand les parents veulent annoncer les fiançailles de leur fille
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Utilisé pour une invitation à des fiançailles
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Utilisé pour une invitation à des fiançailles

Faire-parts et Invitations - Mariage

Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Utilisé pour annoncer un mariage
Fröken ... ska snart bli fru ...
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Utilisé pour annoncer le mariage d'une femme
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Utilisé par un couple souhaitant inviter des gens à leur mariage
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Utilisé par les parents de l'homme / de la femme qui se marie pour inviter des gens au mariage
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Utilisé par le couple pour inviter des amis proches au mariage

Faire-parts et Invitations - Occasions Spéciales

Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Utilisé pour inviter des personnes à une événement spécial, à une date précise et pour une raison précise
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Utilisé pour inviter des personnes à un dîner et pour donner la raison de ce dîner
Ni är hjärtligt välkomna på ...
Ni invitas al...
Formel, utilisé pour inviter des personnes à une événement formel. Utilisé généralement pour les dîners d'entreprise.
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Formel, utilisé pour inviter des amis proches à un événement
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Utilisé dans une invitation après avoir demandé au destinataire de venir, pour souligner que sa présence ferait plaisir
Vill du komma till ... på/för ...?
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Informel, utilisé pour inviter des amis sans autre raison que pour les voir