Anglais | Phrases - Personnel | Faire-parts et Invitations

Lettre | Courriel | Faire-parts et Invitations | Meilleurs Vœux | SMS et Chat

Faire-parts et Invitations - Naissance

S potěšením oznamujeme narození...
We are happy to announce the birth of…
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Utilisé quand une tierce personne annonce la naissance d'un enfant
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant, généralement sur une carte avec une photo de l'enfant
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Une expression commune pour annoncer la naissance d'un enfant
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
With love and hope we welcome…to the world.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant

Faire-parts et Invitations - Fiançailles

... a ... jsou zasnoubeni.
…and…are engaged.
Utilisé pour annoncer des fiançailles
... s radostí oznamují své zasnoubení.
…are happy to announce their engagement.
Utilisé quand un couple veut annoncer ses fiançailles
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
We are happy to announce the engagement of…and…
Utilisé pour annoncer des fiançailles
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Traditionnel, utilisé quand les parents veulent annoncer les fiançailles de leur fille
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Utilisé pour une invitation à des fiançailles
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Utilisé pour une invitation à des fiançailles

Faire-parts et Invitations - Mariage

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Utilisé pour annoncer un mariage
Slečna se brzy stane paní ...
Miss…is soon to become Mrs. ...
Utilisé pour annoncer le mariage d'une femme
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Utilisé par un couple souhaitant inviter des gens à leur mariage
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Utilisé par les parents de l'homme / de la femme qui se marie pour inviter des gens au mariage
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Utilisé par le couple pour inviter des amis proches au mariage

Faire-parts et Invitations - Occasions Spéciales

S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Utilisé pour inviter des personnes à une événement spécial, à une date précise et pour une raison précise
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Utilisé pour inviter des personnes à un dîner et pour donner la raison de ce dîner
Jste srdečně zváni...
You are cordially invited to…
Formel, utilisé pour inviter des personnes à une événement formel. Utilisé généralement pour les dîners d'entreprise.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Formel, utilisé pour inviter des amis proches à un événement
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
We would very much like you to come.
Utilisé dans une invitation après avoir demandé au destinataire de venir, pour souligner que sa présence ferait plaisir
Chtěli byste přijít k... na...?
Would you like to come to…for…?
Informel, utilisé pour inviter des amis sans autre raison que pour les voir