Espéranto | Phrases - Personnel | Faire-parts et Invitations

Lettre | Courriel | Faire-parts et Invitations | Meilleurs Vœux | SMS et Chat

Faire-parts et Invitations - Naissance

S potěšením oznamujeme narození...
Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Utilisé quand une tierce personne annonce la naissance d'un enfant
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant, généralement sur une carte avec une photo de l'enfant
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Une expression commune pour annoncer la naissance d'un enfant
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant

Faire-parts et Invitations - Fiançailles

... a ... jsou zasnoubeni.
...kaj ... estas fianĉiĝinta.
Utilisé pour annoncer des fiançailles
... s radostí oznamují své zasnoubení.
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
Utilisé quand un couple veut annoncer ses fiançailles
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Utilisé pour annoncer des fiançailles
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Traditionnel, utilisé quand les parents veulent annoncer les fiançailles de leur fille
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Utilisé pour une invitation à des fiançailles
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Utilisé pour une invitation à des fiançailles

Faire-parts et Invitations - Mariage

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Utilisé pour annoncer un mariage
Slečna se brzy stane paní ...
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Utilisé pour annoncer le mariage d'une femme
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Utilisé par un couple souhaitant inviter des gens à leur mariage
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Utilisé par les parents de l'homme / de la femme qui se marie pour inviter des gens au mariage
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Utilisé par le couple pour inviter des amis proches au mariage

Faire-parts et Invitations - Occasions Spéciales

S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Utilisé pour inviter des personnes à une événement spécial, à une date précise et pour une raison précise
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Utilisé pour inviter des personnes à un dîner et pour donner la raison de ce dîner
Jste srdečně zváni...
Ni invitas al...
Formel, utilisé pour inviter des personnes à une événement formel. Utilisé généralement pour les dîners d'entreprise.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Formel, utilisé pour inviter des amis proches à un événement
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Utilisé dans une invitation après avoir demandé au destinataire de venir, pour souligner que sa présence ferait plaisir
Chtěli byste přijít k... na...?
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Informel, utilisé pour inviter des amis sans autre raison que pour les voir