Italien | Phrases - Personnel | Faire-parts et Invitations

Lettre | Courriel | Faire-parts et Invitations | Meilleurs Vœux | SMS et Chat

Faire-parts et Invitations - Naissance

S potěšením oznamujeme narození...
Siamo felici di annunciare la nascita di...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Sono felice di annunciarti che ...e... hanno avuto un bambino/una bambina.
Utilisé quand une tierce personne annonce la naissance d'un enfant
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Siamo lieti di annunciarvi la nascita di nostro figlio/nostra figlia...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Siamo lieti di presentarvi...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant, généralement sur une carte avec une photo de l'enfant
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Con mamma e babbo mio, annuncio al mondo che ci sono anche io!
Une expression commune pour annoncer la naissance d'un enfant
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Con grande amore annunciamo la nascita di... . Benvenuto/a!
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Siamo orgogliosi di presentarvi l'ultimo/a arrivato/a in famiglia...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Siamo felicissimi di annunciare a tutti voi la nascita del nostro bambino/della nostra bambina...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant

Faire-parts et Invitations - Fiançailles

... a ... jsou zasnoubeni.
...e... annunciano il loro fidanzamento.
Utilisé pour annoncer des fiançailles
... s radostí oznamují své zasnoubení.
Siamo felici di annunciarvi il nostro fidanzamento.
Utilisé quand un couple veut annoncer ses fiançailles
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Siamo felici di annunciarvi il fidanzamento di ...e...
Utilisé pour annoncer des fiançailles
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
La Signora e il Signor... annunciano il fidanzamento della propria figlia, .... con ...., figlio di... . Vogliate festeggiare con noi il lieto evento in attesa delle nozze.
Traditionnel, utilisé quand les parents veulent annoncer les fiançailles de leur fille
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Festeggia con noi questo giorno di gioia per il fidanzamento di ...e...
Utilisé pour une invitation à des fiançailles
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
...e... ti invitano a festeggiare con loro il loro fidanzamento...
Utilisé pour une invitation à des fiançailles

Faire-parts et Invitations - Mariage

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
...e... annunciano il loro matrimonio il giorno... a...
Utilisé pour annoncer un mariage
Slečna se brzy stane paní ...
Siamo felici di annunciarvi il matrimonio di...
Utilisé pour annoncer le mariage d'une femme
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
...e... ti invitano al loro matrimonio e sperano di poter condividere con te questo giorno di gioia.
Utilisé par un couple souhaitant inviter des gens à leur mariage
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
La Signora e il Signor... annunciano il matrimonio della propria figlia.../del proprio figlio..., con .... .
Utilisé par les parents de l'homme / de la femme qui se marie pour inviter des gens au mariage
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Continua a condividere con noi i momenti più importanti della nostra vita, partecipando alle nostre nozze il... a...
Utilisé par le couple pour inviter des amis proches au mariage

Faire-parts et Invitations - Occasions Spéciales

S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Saremmo felici di vederti il...alle...per...
Utilisé pour inviter des personnes à une événement spécial, à une date précise et pour une raison précise
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Ti aspettiamo il... a... in occasione di...
Utilisé pour inviter des personnes à un dîner et pour donner la raison de ce dîner
Jste srdečně zváni...
La ditta.... ti invita a partecipare a... il...
Formel, utilisé pour inviter des personnes à une événement formel. Utilisé généralement pour les dîners d'entreprise.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Stiamo organizzando una festa tra amici in occasione di... . Saremmo felici se tu potessi unirti a noi.
Formel, utilisé pour inviter des amis proches à un événement
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Contiamo sulla tua presenza.
Utilisé dans une invitation après avoir demandé au destinataire de venir, pour souligner que sa présence ferait plaisir
Chtěli byste přijít k... na...?
Hai voglia di vederci per...?
Informel, utilisé pour inviter des amis sans autre raison que pour les voir