Néerlandais | Phrases - Personnel | Faire-parts et Invitations

Lettre | Courriel | Faire-parts et Invitations | Meilleurs Vœux | SMS et Chat

Faire-parts et Invitations - Naissance

S potěšením oznamujeme narození...
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Utilisé quand une tierce personne annonce la naissance d'un enfant
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant, généralement sur une carte avec une photo de l'enfant
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Une expression commune pour annoncer la naissance d'un enfant
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant

Faire-parts et Invitations - Fiançailles

... a ... jsou zasnoubeni.
... en ... hebben zich verloofd.
Utilisé pour annoncer des fiançailles
... s radostí oznamují své zasnoubení.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Utilisé quand un couple veut annoncer ses fiançailles
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Utilisé pour annoncer des fiançailles
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Traditionnel, utilisé quand les parents veulent annoncer les fiançailles de leur fille
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Utilisé pour une invitation à des fiançailles
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Utilisé pour une invitation à des fiançailles

Faire-parts et Invitations - Mariage

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Utilisé pour annoncer un mariage
Slečna se brzy stane paní ...
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Utilisé pour annoncer le mariage d'une femme
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Utilisé par un couple souhaitant inviter des gens à leur mariage
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Utilisé par les parents de l'homme / de la femme qui se marie pour inviter des gens au mariage
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Utilisé par le couple pour inviter des amis proches au mariage

Faire-parts et Invitations - Occasions Spéciales

S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Utilisé pour inviter des personnes à une événement spécial, à une date précise et pour une raison précise
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Utilisé pour inviter des personnes à un dîner et pour donner la raison de ce dîner
Jste srdečně zváni...
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formel, utilisé pour inviter des personnes à une événement formel. Utilisé généralement pour les dîners d'entreprise.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Formel, utilisé pour inviter des amis proches à un événement
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Utilisé dans une invitation après avoir demandé au destinataire de venir, pour souligner que sa présence ferait plaisir
Chtěli byste přijít k... na...?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informel, utilisé pour inviter des amis sans autre raison que pour les voir