Portugais | Phrases - Personnel | Faire-parts et Invitations

Lettre | Courriel | Faire-parts et Invitations | Meilleurs Vœux | SMS et Chat

Faire-parts et Invitations - Naissance

S potěšením oznamujeme narození...
Nós estamos felizes em anunciar o nascimento de ...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Estou feliz em dizer-lhes que ... agora tem um filhinho/ uma filhinha.
Utilisé quand une tierce personne annonce la naissance d'un enfant
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Nós gostaríamos de anunciar o nascimento do nosso bebê.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Nós estamos felizes em lhes apresentar ... , o nosso filho/ a nossa filha.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant, généralement sur une carte avec une photo de l'enfant
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Dez dedinhos nas mãos, dez dedinhos nos pés, e com estes novos números a nossa família cresce. ... e ... têm o prazer de anunciar o nascimento de ...
Une expression commune pour annoncer la naissance d'un enfant
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Com amor e esperança, damos as boas-vindas a ... .
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Orgulhosamente apresentamos o mais novo membro da nossa família ...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Nós estamos muito felizes em anunciar a chegada do nosso filho / da nossa filha.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant

Faire-parts et Invitations - Fiançailles

... a ... jsou zasnoubeni.
...e...estão noivos.
Utilisé pour annoncer des fiançailles
... s radostí oznamují své zasnoubení.
... têm o prazer de anunciar o seu noivado.
Utilisé quand un couple veut annoncer ses fiançailles
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Nós estamos felizes em anunciar o noivado de ... e ... .
Utilisé pour annoncer des fiançailles
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Sr. e Srª. ..., de..., anunciam o noivado de sua filha, ..., com ..., filho do Sr. e Srª. ..., (também) de .... O casamento está sendo planejado para Agosto.
Traditionnel, utilisé quand les parents veulent annoncer les fiançailles de leur fille
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Junte-se a nós na festa de comemoração do noivado de... e ....
Utilisé pour une invitation à des fiançailles
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Os senhores estão cordialmente convidados para a festa de noivado de... e... em ....
Utilisé pour une invitation à des fiançailles

Faire-parts et Invitations - Mariage

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Nós temos o prazer de anunciar o casamento de...e....
Utilisé pour annoncer un mariage
Slečna se brzy stane paní ...
Srtª.... está prestes a se tornar a Sra.....
Utilisé pour annoncer le mariage d'une femme
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Srtª.... e Sr. ... gentilmente solicitam a sua presença em seu casamento. O senhor / A senhora é bem-vindo(a) para desfrutar este dia especial com eles.
Utilisé par un couple souhaitant inviter des gens à leur mariage
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
O Sr. e a Srª. ... convidam-no para o casamento de seu filho / sua filha ... em ...em/ no /na....
Utilisé par les parents de l'homme / de la femme qui se marie pour inviter des gens au mariage
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Por ser tão importante em nossas vidas, ...e ... solicitamos a sua presença em nosso casamento em... em /no /na ....
Utilisé par le couple pour inviter des amis proches au mariage

Faire-parts et Invitations - Occasions Spéciales

S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Nós ficaremos muito satisfeitos com a sua presença em ...(data) às...(hora)...em/ no/na...para....
Utilisé pour inviter des personnes à une événement spécial, à une date précise et pour une raison précise
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Nós gostaríamos de ter o prazer da sua companhia em um jantar para comemorar ....
Utilisé pour inviter des personnes à un dîner et pour donner la raison de ce dîner
Jste srdečně zváni...
O senhor / A senhora está cordialmente convidado(a) para ...
Formel, utilisé pour inviter des personnes à une événement formel. Utilisé généralement pour les dîners d'entreprise.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Nós faremos uma festa entre amigos para comemorar... e ficaríamos muito felizes com a sua presença.
Formel, utilisé pour inviter des amis proches à un événement
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Nós gostaríamos muito que você viesse.
Utilisé dans une invitation après avoir demandé au destinataire de venir, pour souligner que sa présence ferait plaisir
Chtěli byste přijít k... na...?
Vocês gostariam de vir para ... para ...?
Informel, utilisé pour inviter des amis sans autre raison que pour les voir