Chinois | Phrases - Personnel | Faire-parts et Invitations

Lettre | Courriel | Faire-parts et Invitations | Meilleurs Vœux | SMS et Chat

Faire-parts et Invitations - Naissance

เรารู้สึกดีใจมากที่จะประกาศการเกิดของ...
我们高兴地宣布...的出生
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
ฉันรู้สึกมีความสุขมากที่จะบอกคุณว่า...ได้มีลูกชาย/ลูกสาว
很高兴告诉大家,...喜得贵子/千金。
Utilisé quand une tierce personne annonce la naissance d'un enfant
พวกเราต้องการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
我们想宣布我们儿子/女儿的出生。
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
เราดีใจมากที่จะแนะนำลูกชาย/ลูกสาวคนใหม่ของเราให้กับ...
我们很高兴向您介绍我们刚出生的儿子/女儿...。
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant, généralement sur une carte avec une photo de l'enfant
นิ้วมือ 10 นิ้ว นิ้วเท้า 10 เท้า ครอบครัวของเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้น ...และ...มีความยินดีที่จะประกาศการเกิดของ...
平安健康,聪明向上,小宝宝快长大,给家庭带来无限笑声欢乐,...和...高兴地宣布...的出生。
Une expression commune pour annoncer la naissance d'un enfant
ด้วยความรักและยินดีต้อนรับ...เข้ามาในโลกใบนี้
带着爱和希望我们迎接...的降临。
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
เรามีความภูมิใจที่จะแนะนำ/ประกาศสมาชิกใหม่ล่าสุดในครอบครัวของเรา...
我们骄傲的介绍/宣布我们家庭的最新成员...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
เรามีความยินดีเป็นอย่างมากในการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
我们无比高兴地宣布我们儿子/女儿的降临。
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant

Faire-parts et Invitations - Fiançailles

...และ...ได้หมั้นกันแล้ว
...和...订婚了。
Utilisé pour annoncer des fiançailles
...นั้นยินดีที่จะประกาศงานหมั้นของพวกเขา
...高兴地宣布他们订婚了。
Utilisé quand un couple veut annoncer ses fiançailles
เรามีความดีใจที่จะประกาศงานหมั้นของ...และ...
我们高兴地宣布...和...订婚了。
Utilisé pour annoncer des fiançailles
คุณ...และคุณ...ทำการประกาศการหมั้นของลูกสาวของพวกเขาให้กับ.... ซึ่งเป็นลูกชายของคุณ...และคุณ....โดยงานแต่งงานนั้นจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม
...先生和...女士,宣布他们的女儿...和...先生和...女士的儿子...订婚,婚礼预定在八月份。
Traditionnel, utilisé quand les parents veulent annoncer les fiançailles de leur fille
เข้ามาร่วมงานปาร์ตี้กับเราเพื่อ...และ...เพื่อเฉลิมฉลองงานหมั้นของพวกเขา
来参加并庆祝...和...的订婚。
Utilisé pour une invitation à des fiançailles
คุณได้ถูกเรียนเชิญให้...และ...ร่วมงานหมั้นในวันที่...
我们诚挚地邀请您于...参加...和...的订婚宴。
Utilisé pour une invitation à des fiançailles

Faire-parts et Invitations - Mariage

เรามีความดีใจเป็นอย่างมากที่จะประกาศการแต่งงาน/งานแต่งงานของ...และ...
我们高兴地宣布...和...喜结连理
Utilisé pour annoncer un mariage
คุณ...นั้นใกล้จะเป็นคุณนาย....
...小姐很快即将成为...夫人
Utilisé pour annoncer le mariage d'une femme
คุณ...และคุณ...นั้นได้ขอเชิญคุณเข้ามาร่วมงานแต่งงานของพวกเขา เรายินดีให้คุณเข้าร่วมและมีความสุขกับวันอันแสนพิเศษของพวกเขา
...先生和...小姐诚挚邀请您参加他们的婚礼,非常欢迎您的光临并和他们一起庆祝这特殊的日子。
Utilisé par un couple souhaitant inviter des gens à leur mariage
คุณและคุณ...ขอเชิญชวนคุณให้มางานแต่งงานของลูกชายและลูกสาวของเขาในวันที่...ณ...
...先生和...女士诚挚邀请您参加他们儿子/女儿于...在...举行的婚礼
Utilisé par les parents de l'homme / de la femme qui se marie pour inviter des gens au mariage
เพราะคุณเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของฉันเป็นอย่างมาก ...และ..ได้ชวนมาในงานแต่งงานของพวกเขาเมื่อ...ณ...
因为您在他们的生命中很重要,...和...诚挚邀请您于...在...参加他们的婚礼。
Utilisé par le couple pour inviter des amis proches au mariage

Faire-parts et Invitations - Occasions Spéciales

เราจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณมามาร่วมงานของเราที่...เพื่อ...
如果您能于...参加在...举行的...,我们将会很高兴
Utilisé pour inviter des personnes à une événement spécial, à une date précise et pour une raison précise
เราขอเชิญชวนคุณมางานดินเนอร์เพื่อสังสรรค์...
我们高兴地邀请您参加晚宴并一同庆祝...
Utilisé pour inviter des personnes à un dîner et pour donner la raison de ce dîner
คุณได้รับการเชื้อเชิญให้มา...
我们诚挚地邀请您...
Formel, utilisé pour inviter des personnes à une événement formel. Utilisé généralement pour les dîners d'entreprise.
เรามีงานปาร์ตี้ท่ามกลางเพื่อนเพื่อมาเฉลิมฉลอง...และเรารู้สึกดีใจมากถ้าคุณจะมาเข้าร่วม
我们要和朋友们举办个派对庆祝...,如果你能来,我们将非常高兴。
Formel, utilisé pour inviter des amis proches à un événement
เราต้องการให้คุณเข้าร่วมเป็นอย่างมาก
我们非常期待您的到来。
Utilisé dans une invitation après avoir demandé au destinataire de venir, pour souligner que sa présence ferait plaisir
คุณต้องการมาที่...เพื่อ...หรือไม่?
你愿意来...参加...吗?
Informel, utilisé pour inviter des amis sans autre raison que pour les voir