Néerlandais | Phrases - Personnel | Faire-parts et Invitations

Lettre | Courriel | Faire-parts et Invitations | Meilleurs Vœux | SMS et Chat

Faire-parts et Invitations - Naissance

...'un doğumunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
...'ın nurtopu gibi bir kız / erkek çocuğu olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Utilisé quand une tierce personne annonce la naissance d'un enfant
Erkek / kız çocuğumuzun doğumunu duyurmak istedik.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Sizi bebeğimiz ... ile tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant, généralement sur une carte avec une photo de l'enfant
On küçük parmak, ve bu parmaklarla ailemiz genişlemeye başlar. ... ve ..., ...'in doğumunu duyurmaktan mutluluk duyar.
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Une expression commune pour annoncer la naissance d'un enfant
Sevgi ve umutla ...'a bu dünyaya hoşgeldin diyoruz.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Ailemizin en yeni üyesini tanıtmaktan / duyurmaktan gurur duyuyoruz.
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant
Kızımızın / oğlumuzun ailemize katılımını duyurmaktan son derece mutluyuz.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Utilisé quand un couple veut annoncer la naissance de leur enfant

Faire-parts et Invitations - Fiançailles

... ve ... nişanlandı.
... en ... hebben zich verloofd.
Utilisé pour annoncer des fiançailles
... ve ... nişanlandıklarını duyurmaktan son derece mutlular.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Utilisé quand un couple veut annoncer ses fiançailles
... ve ...'nin nişanını duyurmaktan son derece mutluyuz.
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Utilisé pour annoncer des fiançailles
... ailesinden ... ve ... kızları ...'ın, ... ile, ... ve ...'ın oğulları, olan nişanını duyurmaktan mutluluk duyar. Ağustos düğünü planlanmaktadır.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Traditionnel, utilisé quand les parents veulent annoncer les fiançailles de leur fille
... ve ...'nin nişan törenini gelin beraber kutlayalım.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Utilisé pour une invitation à des fiançailles
... tarihindeki ... ve ...'nın nişan törenine davetlisiniz.
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Utilisé pour une invitation à des fiançailles

Faire-parts et Invitations - Mariage

... ve ...'nin evliliğini / düğününü duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Utilisé pour annoncer un mariage
... kızımız yakında ... Hanım oluyor.
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Utilisé pour annoncer le mariage d'une femme
... Hanım ve ...Bey sizi düğünlerinde görmekten mutluluk duyarlar. Onları bu özel günlerinde yalnız bırakmayın.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Utilisé par un couple souhaitant inviter des gens à leur mariage
Bay ve Bayan ... sizi oğullarının / kızlarının düğününde görmekten şeref duyarlar.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Utilisé par les parents de l'homme / de la femme qui se marie pour inviter des gens au mariage
...'da ... tarihinde, ... ve ... olarak sizi düğünümüzde görmekten mutluluk duyarız.
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Utilisé par le couple pour inviter des amis proches au mariage

Faire-parts et Invitations - Occasions Spéciales

... için ... tarihinde ...'te bize katılırsanız çok memnun oluruz.
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Utilisé pour inviter des personnes à une événement spécial, à une date précise et pour une raison précise
...'yi kutlamak için sizin de orada olmanızı çok isteriz.
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Utilisé pour inviter des personnes à un dîner et pour donner la raison de ce dîner
Tüm içtenliğimizle ...'e davetlisiniz.
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formel, utilisé pour inviter des personnes à une événement formel. Utilisé généralement pour les dîners d'entreprise.
Arkadaşlar arasında ...'ı kutlamak için bir parti veriyoruz. Eğer gelirseniz çok memnun kalırız.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Formel, utilisé pour inviter des amis proches à un événement
Burada bulunmanızı gerçekten çok isterdim.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Utilisé dans une invitation après avoir demandé au destinataire de venir, pour souligner que sa présence ferait plaisir
...'ya ... için gelmek ister miydiniz?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informel, utilisé pour inviter des amis sans autre raison que pour les voir