Japonais | Phrases - Personnel | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Kære John,
佐藤君へ
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Kære Mor / Far,
お母さんへ/お父さんへ
Informel, pour s'adresser à ses parents
Kære Onkel Jerome,
太郎おじさんへ
Informel, pour s'adresser à un membre de sa famille
Hej John,
佐藤君へ
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Hej John,
太郎くんへ
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
John,
太郎くんへ
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Kære,
太郎へ
Très informel, utilisé pour s'adresser à la personne qu'on aime
Kæreste,
太郎へ
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Kæreste John,
太郎へ
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Tak for dit brev,
お手紙ありがとう。
Utilisé pour répondre à une lettre
Det var godt at høre fra dig igen.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Utilisé pour répondre à une lettre
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
長い間連絡してなくてごめんね。
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps

Lettre - Corps de texte

Jeg skriver for at fotælle dig at...
・・・・をお知らせします。
Utilisé quand vous avez des nouvelles importantes
Har du lavet nogle planer den...?
・・・・に何か予定はありますか?
Utilisé quand vous voulez inviter une personne à un événement particulier ou que vous voulez la rencontrer
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Utilisé pour remercier quelqu'un pour un envoi / une invitation / une information
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Utilisé pour remercier sincèrement une personne pour ce qu'elle vous a dit / ce qu'elle vous a offert / ce qu'elle vous a écrit
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Utilisé quand vous appréciez particulièrement quelque chose que l'on vous a écrit / à laquelle vous êtes invité / que l'on vous a envoyé
Jeg er henrykt over at meddele at...
・・・・を報告します。
Utilisé pour annoncer une bonne nouvelle à des amis
Jeg var henrykt at høre om...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Utilisé pour faire suivre un message ou une nouvelle
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Utilisé pour annoncer une mauvaise nouvelle à des amis
Jeg var så ked af at høre at...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Utilisé pour réconforter un ami par rapport à une mauvaise nouvelle qu'il a reçue

Lettre - Fermeture

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Utilisé pour dire à une personne que vous lui manquez à travers le destinataire
... siger hej.
・・・・がよろしく言っていました。
Utilisé pour ajouter les salutations de quelqu'un d'autre à une lettre
Sig hej til... for mig.
・・・・によろしく言っておいてね。
Utilisé pour passer le bonjour à quelqu'un à travers le destinataire de la lettre que vous écrivez
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
お返事を待っています。
Utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par lettre
Skriv tilbage snart.
はやく返事を書いてね。
Direct, utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par lettre
Skriv endelig tilbage når...
・・・・の時は連絡してください。
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Send mig nyheder, når du ved mere.
なにか報告があったらまた教えてください。
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Have det godt.
元気でね
Utilisé quand vous écrivez à de la famille ou à un ami.
Jeg elsker dig.
好きだよ
Utilisé quand vous écrivez à votre partenaire
De bedste ønsker,
じゃあね
Informel, utilisé avec la famille, entre amis ou collègues
Med de bedste ønsker,
じゃあね
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Venligste hilsner,
またね
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Alt det bedste,
元気でね
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Kærligst,
元気でね
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Masser af kærlighed,
元気でね
Informel, utilisé avec la famille
Meget kærlighed,
体に気をつけてね
Informel, utilisé avec la famille