Roumain | Phrases - Personnel | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Estimata John,
Dragă Andrei,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Estimata paĉjo/panjo,
Dragă Mamă/Tată,
Informel, pour s'adresser à ses parents
Estimata Onklo Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Informel, pour s'adresser à un membre de sa famille
Saluton John,
Dragă Andrei,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Saluton John,
Bună Andrei!
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
John,
Salut Andrei!
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Mia kara,
Draga mea,/Dragul meu,
Très informel, utilisé pour s'adresser à la personne qu'on aime
Mia kara,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Estimata John,
Dragul meu Andrei,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Dankon pro via letero.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Utilisé pour répondre à une lettre
Estis bona denove aŭdi de vi.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Utilisé pour répondre à une lettre
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps

Lettre - Corps de texte

Mi skribas por informi vin, ke...
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Utilisé quand vous avez des nouvelles importantes
Ĉu vi havas planojn por...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Utilisé quand vous voulez inviter une personne à un événement particulier ou que vous voulez la rencontrer
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Utilisé pour remercier quelqu'un pour un envoi / une invitation / une information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Utilisé pour remercier sincèrement une personne pour ce qu'elle vous a dit / ce qu'elle vous a offert / ce qu'elle vous a écrit
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Utilisé quand vous appréciez particulièrement quelque chose que l'on vous a écrit / à laquelle vous êtes invité / que l'on vous a envoyé
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Utilisé pour annoncer une bonne nouvelle à des amis
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Utilisé pour faire suivre un message ou une nouvelle
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Utilisé pour annoncer une mauvaise nouvelle à des amis
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Utilisé pour réconforter un ami par rapport à une mauvaise nouvelle qu'il a reçue

Lettre - Fermeture

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Utilisé pour dire à une personne que vous lui manquez à travers le destinataire
...sendas lian/ŝian amon.
... îţi transmite toată dragostea.
Utilisé pour ajouter les salutations de quelqu'un d'autre à une lettre
Diru saluton al... por mi.
Salută pe ...din partea mea.
Utilisé pour passer le bonjour à quelqu'un à travers le destinataire de la lettre que vous écrivez
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par lettre
Reskribu baldaŭ.
Scrie-mi înapoi curând.
Direct, utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par lettre
Skribu reen kiam...
Trimite-mi un răspuns când... .
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Atentu.
Aveţi grijă de voi!
Utilisé quand vous écrivez à de la famille ou à un ami.
Mi amas vin.
Te iubesc!
Utilisé quand vous écrivez à votre partenaire
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Informel, utilisé avec la famille, entre amis ou collègues
Ĉion bonan,
Cu drag,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Ĉion bonan,
Cele mai calde urări,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Ĉiu mia amo,
Cu toată dragostea,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Multe da amo,
Cu drag,
Informel, utilisé avec la famille
Multa amo,
Cu mult drag,
Informel, utilisé avec la famille