Espéranto | Phrases - Personnel | Lettre

Lettre - Adresse

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Dragă Andrei,
Estimata John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Dragă Mamă/Tată,
Estimata paĉjo/panjo,
Informel, pour s'adresser à ses parents
Dragă unchiule Andrei,
Estimata Onklo Jerome,
Informel, pour s'adresser à un membre de sa famille
Dragă Andrei,
Saluton John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Bună Andrei!
Saluton John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Salut Andrei!
John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Draga mea,/Dragul meu,
Mia kara,
Très informel, utilisé pour s'adresser à la personne qu'on aime
Iubitul meu, / Iubita mea,
Mia kara,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Dragul meu Andrei,
Estimata John,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Dankon pro via letero.
Utilisé pour répondre à une lettre
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Utilisé pour répondre à une lettre
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps

Lettre - Corps de texte

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Mi skribas por informi vin, ke...
Utilisé quand vous avez des nouvelles importantes
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Utilisé quand vous voulez inviter une personne à un événement particulier ou que vous voulez la rencontrer
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Utilisé pour remercier quelqu'un pour un envoi / une invitation / une information
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Utilisé pour remercier sincèrement une personne pour ce qu'elle vous a dit / ce qu'elle vous a offert / ce qu'elle vous a écrit
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Utilisé quand vous appréciez particulièrement quelque chose que l'on vous a écrit / à laquelle vous êtes invité / que l'on vous a envoyé
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Utilisé pour annoncer une bonne nouvelle à des amis
Am aflat cu plăcere faptul că...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Utilisé pour faire suivre un message ou une nouvelle
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Utilisé pour annoncer une mauvaise nouvelle à des amis
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Utilisé pour réconforter un ami par rapport à une mauvaise nouvelle qu'il a reçue

Lettre - Fermeture

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Utilisé pour dire à une personne que vous lui manquez à travers le destinataire
... îţi transmite toată dragostea.
...sendas lian/ŝian amon.
Utilisé pour ajouter les salutations de quelqu'un d'autre à une lettre
Salută pe ...din partea mea.
Diru saluton al... por mi.
Utilisé pour passer le bonjour à quelqu'un à travers le destinataire de la lettre que vous écrivez
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par lettre
Scrie-mi înapoi curând.
Reskribu baldaŭ.
Direct, utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par lettre
Trimite-mi un răspuns când... .
Skribu reen kiam...
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Aveţi grijă de voi!
Atentu.
Utilisé quand vous écrivez à de la famille ou à un ami.
Te iubesc!
Mi amas vin.
Utilisé quand vous écrivez à votre partenaire
Toate cele bune,
Ĉion bonan,
Informel, utilisé avec la famille, entre amis ou collègues
Cu drag,
Ĉion bonan,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Cele mai calde urări,
Ĉion bonan,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Toate cele bune,
Ĉion bonan,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Cu toată dragostea,
Ĉiu mia amo,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Cu drag,
Multe da amo,
Informel, utilisé avec la famille
Cu mult drag,
Multa amo,
Informel, utilisé avec la famille