Italien | Phrases - Personnel | Lettre

Lettre - Adresse

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Dragă Andrei,
Caro Luca,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Dragă Mamă/Tată,
Cari mamma e papà,
Informel, pour s'adresser à ses parents
Dragă unchiule Andrei,
Caro zio Flavio,
Informel, pour s'adresser à un membre de sa famille
Dragă Andrei,
Ciao Matteo,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Bună Andrei!
Ciao Matty!
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Salut Andrei!
Luca,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Draga mea,/Dragul meu,
Tesoro,
Très informel, utilisé pour s'adresser à la personne qu'on aime
Iubitul meu, / Iubita mea,
Amore,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Dragul meu Andrei,
Amore mio,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Grazie per avermi scritto.
Utilisé pour répondre à une lettre
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Che bello sentirti!
Utilisé pour répondre à une lettre
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps

Lettre - Corps de texte

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Utilisé quand vous avez des nouvelles importantes
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Hai già dei piani per...?
Utilisé quand vous voulez inviter une personne à un événement particulier ou que vous voulez la rencontrer
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Utilisé pour remercier quelqu'un pour un envoi / une invitation / une information
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Utilisé pour remercier sincèrement une personne pour ce qu'elle vous a dit / ce qu'elle vous a offert / ce qu'elle vous a écrit
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Utilisé quand vous appréciez particulièrement quelque chose que l'on vous a écrit / à laquelle vous êtes invité / que l'on vous a envoyé
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Sono felice di annunciarti che...
Utilisé pour annoncer une bonne nouvelle à des amis
Am aflat cu plăcere faptul că...
Sono davvero felice di sapere che...
Utilisé pour faire suivre un message ou une nouvelle
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Utilisé pour annoncer une mauvaise nouvelle à des amis
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Mi dispiace sapere che...
Utilisé pour réconforter un ami par rapport à une mauvaise nouvelle qu'il a reçue

Lettre - Fermeture

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Utilisé pour dire à une personne que vous lui manquez à travers le destinataire
... îţi transmite toată dragostea.
...ti manda i suoi saluti.
Utilisé pour ajouter les salutations de quelqu'un d'autre à une lettre
Salută pe ...din partea mea.
Salutami...
Utilisé pour passer le bonjour à quelqu'un à travers le destinataire de la lettre que vous écrivez
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Spero di avere presto tue notizie.
Utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par lettre
Scrie-mi înapoi curând.
Rispondimi presto.
Direct, utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par lettre
Trimite-mi un răspuns când... .
Rispondimi non appena...
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Aveţi grijă de voi!
Stammi bene.
Utilisé quand vous écrivez à de la famille ou à un ami.
Te iubesc!
Ti amo.
Utilisé quand vous écrivez à votre partenaire
Toate cele bune,
I migliori auguri
Informel, utilisé avec la famille, entre amis ou collègues
Cu drag,
Con i migliori auguri
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Cele mai calde urări,
Cari saluti
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Toate cele bune,
Tante belle cose
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Cu toată dragostea,
Con tanto amore
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Cu drag,
Tanti cari saluti
Informel, utilisé avec la famille
Cu mult drag,
Con affetto,
Informel, utilisé avec la famille