Japonais | Phrases - Personnel | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Hej John,
佐藤君へ
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Hej mamma/pappa,
お母さんへ/お父さんへ
Informel, pour s'adresser à ses parents
Hej farbror/morbror Jerome,
太郎おじさんへ
Informel, pour s'adresser à un membre de sa famille
Hejsan John,
佐藤君へ
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Halloj John,
太郎くんへ
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
John,
太郎くんへ
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Min kära,
太郎へ
Très informel, utilisé pour s'adresser à la personne qu'on aime
Min älskling,
太郎へ
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Min käre John,
太郎へ
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Tack för ditt brev.
お手紙ありがとう。
Utilisé pour répondre à une lettre
Det var roligt att du hörde av dig igen.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Utilisé pour répondre à une lettre
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
長い間連絡してなくてごめんね。
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps

Lettre - Corps de texte

Jag skriver för att berätta att ...
・・・・をお知らせします。
Utilisé quand vous avez des nouvelles importantes
Har ni några planer för ...?
・・・・に何か予定はありますか?
Utilisé quand vous voulez inviter une personne à un événement particulier ou que vous voulez la rencontrer
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Utilisé pour remercier quelqu'un pour un envoi / une invitation / une information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Utilisé pour remercier sincèrement une personne pour ce qu'elle vous a dit / ce qu'elle vous a offert / ce qu'elle vous a écrit
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Utilisé quand vous appréciez particulièrement quelque chose que l'on vous a écrit / à laquelle vous êtes invité / que l'on vous a envoyé
Det gläder mig att kunna meddela att ...
・・・・を報告します。
Utilisé pour annoncer une bonne nouvelle à des amis
Det glädjer mig att höra att ...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Utilisé pour faire suivre un message ou une nouvelle
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Utilisé pour annoncer une mauvaise nouvelle à des amis
Jag blev så ledsen att höra att ...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Utilisé pour réconforter un ami par rapport à une mauvaise nouvelle qu'il a reçue

Lettre - Fermeture

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Utilisé pour dire à une personne que vous lui manquez à travers le destinataire
... hälsar.
・・・・がよろしく言っていました。
Utilisé pour ajouter les salutations de quelqu'un d'autre à une lettre
Hälsa ... från mig.
・・・・によろしく言っておいてね。
Utilisé pour passer le bonjour à quelqu'un à travers le destinataire de la lettre que vous écrivez
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
お返事を待っています。
Utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par lettre
Skriv tillbaka snart.
はやく返事を書いてね。
Direct, utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par lettre
Skriv gärna tillbaka när ...
・・・・の時は連絡してください。
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Meddela mig då du vet något mer.
なにか報告があったらまた教えてください。
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Sköt om dig.
元気でね
Utilisé quand vous écrivez à de la famille ou à un ami.
Jag älskar dig.
好きだよ
Utilisé quand vous écrivez à votre partenaire
Varma hälsningar,
じゃあね
Informel, utilisé avec la famille, entre amis ou collègues
Hjärtliga hälsningar,
じゃあね
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Hjärtligaste hälsningar,
またね
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Jag önskar dig allt gott,
元気でね
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Många kramar,
元気でね
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Kramar,
元気でね
Informel, utilisé avec la famille
Puss och kram,
体に気をつけてね
Informel, utilisé avec la famille