Vietnamien | Phrases - Personnel | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Hej John,
Gửi Vi,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Hej mamma/pappa,
Gửi bố / mẹ,
Informel, pour s'adresser à ses parents
Hej farbror/morbror Jerome,
Cháu chào chú Triều,
Informel, pour s'adresser à un membre de sa famille
Hejsan John,
Lam thân mến,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Halloj John,
Thương thân mến,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
John,
Tùng à,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Min kära,
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Très informel, utilisé pour s'adresser à la personne qu'on aime
Min älskling,
Anh / Em thân yêu,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Min käre John,
Trúc thân yêu,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Tack för ditt brev.
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Utilisé pour répondre à une lettre
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Utilisé pour répondre à une lettre
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps

Lettre - Corps de texte

Jag skriver för att berätta att ...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Utilisé quand vous avez des nouvelles importantes
Har ni några planer för ...?
Bạn có rảnh vào...?
Utilisé quand vous voulez inviter une personne à un événement particulier ou que vous voulez la rencontrer
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Utilisé pour remercier quelqu'un pour un envoi / une invitation / une information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Utilisé pour remercier sincèrement une personne pour ce qu'elle vous a dit / ce qu'elle vous a offert / ce qu'elle vous a écrit
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Utilisé quand vous appréciez particulièrement quelque chose que l'on vous a écrit / à laquelle vous êtes invité / que l'on vous a envoyé
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Utilisé pour annoncer une bonne nouvelle à des amis
Det glädjer mig att höra att ...
Mình rất vui khi được biết...
Utilisé pour faire suivre un message ou une nouvelle
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Utilisé pour annoncer une mauvaise nouvelle à des amis
Jag blev så ledsen att höra att ...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Utilisé pour réconforter un ami par rapport à une mauvaise nouvelle qu'il a reçue

Lettre - Fermeture

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Utilisé pour dire à une personne que vous lui manquez à travers le destinataire
... hälsar.
... gửi lời chào cho bạn.
Utilisé pour ajouter les salutations de quelqu'un d'autre à une lettre
Hälsa ... från mig.
Cho mình gửi lời chào tới...
Utilisé pour passer le bonjour à quelqu'un à travers le destinataire de la lettre que vous écrivez
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par lettre
Skriv tillbaka snart.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direct, utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par lettre
Skriv gärna tillbaka när ...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Meddela mig då du vet något mer.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Sköt om dig.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Utilisé quand vous écrivez à de la famille ou à un ami.
Jag älskar dig.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Utilisé quand vous écrivez à votre partenaire
Varma hälsningar,
Thân ái,
Informel, utilisé avec la famille, entre amis ou collègues
Hjärtliga hälsningar,
Thân,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Hjärtligaste hälsningar,
Thân thương,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Jag önskar dig allt gott,
Thân mến,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Många kramar,
Thân mến,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Kramar,
Thân thương,
Informel, utilisé avec la famille
Puss och kram,
Thân thương,
Informel, utilisé avec la famille