Suédois | Phrases - Personnel | Lettre

Lettre - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Milý Johne,
Hej John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Milá maminko, Milý tatínku,
Hej mamma/pappa,
Informel, pour s'adresser à ses parents
Milý strýčku Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informel, pour s'adresser à un membre de sa famille
Ahoj Johne,
Hejsan John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Čau Johne,
Halloj John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Johne,
John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Můj milý/Moje milá,
Min kära,
Très informel, utilisé pour s'adresser à la personne qu'on aime
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Min älskling,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Nejdražší Johne,
Min käre John,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Děkuji za Tvůj dopis.
Tack för ditt brev.
Utilisé pour répondre à une lettre
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Utilisé pour répondre à une lettre
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps

Lettre - Corps de texte

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Jag skriver för att berätta att ...
Utilisé quand vous avez des nouvelles importantes
Už máš nějaké plány na... ?
Har ni några planer för ...?
Utilisé quand vous voulez inviter une personne à un événement particulier ou que vous voulez la rencontrer
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Utilisé pour remercier quelqu'un pour un envoi / une invitation / une information
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Utilisé pour remercier sincèrement une personne pour ce qu'elle vous a dit / ce qu'elle vous a offert / ce qu'elle vous a écrit
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Utilisé quand vous appréciez particulièrement quelque chose que l'on vous a écrit / à laquelle vous êtes invité / que l'on vous a envoyé
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Utilisé pour annoncer une bonne nouvelle à des amis
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Det glädjer mig att höra att ...
Utilisé pour faire suivre un message ou une nouvelle
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Utilisé pour annoncer une mauvaise nouvelle à des amis
Je mi moc líto, že...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Utilisé pour réconforter un ami par rapport à une mauvaise nouvelle qu'il a reçue

Lettre - Fermeture

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Utilisé pour dire à une personne que vous lui manquez à travers le destinataire
... posílá pozdrav!
... hälsar.
Utilisé pour ajouter les salutations de quelqu'un d'autre à une lettre
Pozdravuj ode mě... .
Hälsa ... från mig.
Utilisé pour passer le bonjour à quelqu'un à travers le destinataire de la lettre que vous écrivez
Těším se na tvojí odpověď.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par lettre
Napiš brzy.
Skriv tillbaka snart.
Direct, utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par lettre
Napiš mi prosím, až...
Skriv gärna tillbaka när ...
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Meddela mig då du vet något mer.
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Opatruj se.
Sköt om dig.
Utilisé quand vous écrivez à de la famille ou à un ami.
Miluji tě.
Jag älskar dig.
Utilisé quand vous écrivez à votre partenaire
S přáním všeho nejlepšího,
Varma hälsningar,
Informel, utilisé avec la famille, entre amis ou collègues
Mějte se moc hezky,
Hjärtliga hälsningar,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Nejsrdečnější pozdravy,
Hjärtligaste hälsningar,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Jen to nejlepší,
Jag önskar dig allt gott,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
S láskou,
Många kramar,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
S láskou,
Kramar,
Informel, utilisé avec la famille
S láskou,
Puss och kram,
Informel, utilisé avec la famille