Hindi | Phrases - Personnel | Lettre

Lettre - Adresse

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
एन. सरबी, टायर्स ऑफ मैनहैटन, ३३५ मेन स्ट्रीट, न्यू योर्क एन.य. ९२९२६
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
जेरेमी रोड्स
२१२ सिल्वरबैक ड्राईव
कॅलिफॉर्निया स्प्रिंग्स सी. ए. ९२९२६
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
आदम स्मिथ
८ क्रॉसफील्ड रोड
सेली ओक
बरमिंगाम
मिडलैंड्स
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
सैली ड्राईव
१५५ माऊनटन राईज़
अंटगोनिश एन.एस. B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
सीलिया जोन्स
टी.ज़ी. मोटर्स
४७ हरबर्ट मार्ग
फ्लोरेआट
पर्थ व.ए. ६०१८
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
ऐलेक्स मार्शल
आक्वा टेक्नीक्स
७४५ किंग मार्ग
वेस्ट एंड
वेलिंग्टन ०६८०
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

เรียน จอห์น
प्रिय विजय
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
प्रिय माता पिता,
Informel, pour s'adresser à ses parents
เรียนคุณลุง เจอโรม
आदर्णीय चाचा जी,
Informel, pour s'adresser à un membre de sa famille
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
प्रिय रेखा,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
ว่าไง จอห์น
प्यारे सुनील,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
จอห์น
विशाल,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
ที่รักของฉัน
मेरे प्यारे/मेरी प्यारी...,
Très informel, utilisé pour s'adresser à la personne qu'on aime
สุดที่รักของฉัน
मेरे प्यारे...,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
ถึงจอห์นสุดที่รัก
मेरे प्रियतम,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
आपके पत्र के लिए धन्यवाद
Utilisé pour répondre à une lettre
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
आपका पत्र पढ़कर अच्छा लगा.
Utilisé pour répondre à une lettre
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
लगातार संपर्क न रखने के लिए माफी चाहता/चाहती हूँ.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
तुम्हें लिखे कितने बरस हो चुके हैं!
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps

Lettre - Corps de texte

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
मैं यह कहने के लिए लिख रही हूँ कि...
Utilisé quand vous avez des nouvelles importantes
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
आशा है कि तुम... के दिन कुछ नहीं कर रही हो.
Utilisé quand vous voulez inviter une personne à un événement particulier ou que vous voulez la rencontrer
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
... के निमंत्रण/... की जानकारी के लिए धन्यवाद.
Utilisé pour remercier quelqu'un pour un envoi / une invitation / une information
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
... के बारे में मुझे बताने के लिए/देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ.
Utilisé pour remercier sincèrement une personne pour ce qu'elle vous a dit / ce qu'elle vous a offert / ce qu'elle vous a écrit
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
मुझे पत्र लिखने के लिए/निमंत्रण भेजने के लिए/... भेजने के लिए धन्यवाद.
Utilisé quand vous appréciez particulièrement quelque chose que l'on vous a écrit / à laquelle vous êtes invité / que l'on vous a envoyé
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
मुझे आपको यह बताकर खुशी हो रही है कि...
Utilisé pour annoncer une bonne nouvelle à des amis
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि..
Utilisé pour faire suivre un message ou une nouvelle
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Utilisé pour annoncer une mauvaise nouvelle à des amis
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
... के बारे में सुनकर दुख हुआ.
Utilisé pour réconforter un ami par rapport à une mauvaise nouvelle qu'il a reçue

Lettre - Fermeture

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
.. को मेरा प्यार. और उनसे कहना की उनकी बडी याद आ रही है.
Utilisé pour dire à une personne que vous lui manquez à travers le destinataire
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
... अपना प्यार भेजता/भेजती है.
Utilisé pour ajouter les salutations de quelqu'un d'autre à une lettre
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
...को मेरा प्रणाम/को मेरा प्यार.
Utilisé pour passer le bonjour à quelqu'un à travers le destinataire de la lettre que vous écrivez
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
जल्दी मुझे जवाब लिखना.
Utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par lettre
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
जल्द ही मुझे जवाब लिखना.
Direct, utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par lettre
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
जब... तो मुझ ज़रूर लिखना.
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
जब और कोई खबर आए ते मुझे लिखना.
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
ดูแลตัวเองดีๆนะ
अपना खयाल रखना.
Utilisé quand vous écrivez à de la famille ou à un ami.
ฉันรักคุณ
तुम्हारा अपना/तुम्हारी अपनी
Utilisé quand vous écrivez à votre partenaire
ขอให้โชคดี
शुभकामनाएं,
Informel, utilisé avec la famille, entre amis ou collègues
ขอให้โชคดี
शुभकामनाएं,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
आपका अपना/आपकी अपनी,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
โชคดี
मेरी शुभकामनाएँ तुम्हारे साथ है.
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
ด้วยความรักยิ่ง
ढेर सारा प्यार,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
बहुत सारा प्यार,
Informel, utilisé avec la famille
รักอย่างมาก
बहुत सारा प्यार,
Informel, utilisé avec la famille