Grec | Phrases - Personnel | Lettre

Lettre - Adresse

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Κυρ. Ιωάννου
Οδ. Δωριέων 34
Τ.Κ 8068, Λάρνακα
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Gửi Vi,
Αγαπητέ Ιωάννη,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Gửi bố / mẹ,
Αγαπητέ πατέρα / Αγαπητή μητέρα,
Informel, pour s'adresser à ses parents
Cháu chào chú Triều,
Αγαπητέ θείε Βασίλη,
Informel, pour s'adresser à un membre de sa famille
Lam thân mến,
Γεια σου Γιαννάκη,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Thương thân mến,
Έλα Γιαννάκη,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Tùng à,
Γιαννάκη,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Αγάπη μου,
Très informel, utilisé pour s'adresser à la personne qu'on aime
Anh / Em thân yêu,
Αγάπη μου,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Trúc thân yêu,
Αγαπημένε μου Γιαννάκη / Αγαπημένη μου Γκλόρια
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Ευχαριστώ για το γράμμα σου.
Utilisé pour répondre à une lettre
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Ευχαριστήθηκα πολύ, που άκουσα από εσάς.
Utilisé pour répondre à une lettre
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Λυπάμαι πολύ που δεν έχω γράψει για τόσο πολύ καιρό.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Έχει πολύ καιρό που δεν έχουμε μιλήσει.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps

Lettre - Corps de texte

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Γράφω για να σας ειδοποιήσω ότι...
Utilisé quand vous avez des nouvelles importantes
Bạn có rảnh vào...?
Έχεις σχέδια για...;
Utilisé quand vous voulez inviter une personne à un événement particulier ou que vous voulez la rencontrer
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Πολλές ευχαριστίες για την αποστολή / πρόσκληση / σύναψη...
Utilisé pour remercier quelqu'un pour un envoi / une invitation / une information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τις πληροφορίες / τις προσφορές / αυτό το γράμμα...
Utilisé pour remercier sincèrement une personne pour ce qu'elle vous a dit / ce qu'elle vous a offert / ce qu'elle vous a écrit
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σου να γράψεις / με προσκαλέσεις / να μου στείλεις...
Utilisé quand vous appréciez particulièrement quelque chose que l'on vous a écrit / à laquelle vous êtes invité / que l'on vous a envoyé
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι...
Utilisé pour annoncer une bonne nouvelle à des amis
Mình rất vui khi được biết...
Χάρηκα που άκουσα ότι...
Utilisé pour faire suivre un message ou une nouvelle
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Λυπούμε να σε πληροφορήσω ότι...
Utilisé pour annoncer une mauvaise nouvelle à des amis
Mình rất tiếc khi hay tin...
Λυπήθηκα όταν άκουσα ότι...
Utilisé pour réconforter un ami par rapport à une mauvaise nouvelle qu'il a reçue

Lettre - Fermeture

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Δώσε την αγάπη μου στον/στην... και πες του/της πόσο πολύ μου λείπει.
Utilisé pour dire à une personne que vous lui manquez à travers le destinataire
... gửi lời chào cho bạn.
...στέλνει τους χαιρετισμούς του/της.
Utilisé pour ajouter les salutations de quelqu'un d'autre à une lettre
Cho mình gửi lời chào tới...
χαιρέτησε τον / την... από μέρος μου.
Utilisé pour passer le bonjour à quelqu'un à travers le destinataire de la lettre que vous écrivez
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Θα χαιρόμουν πολύ να ακούσω νέα σου σύντομα.
Utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par lettre
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
γράψε μου σύντομα.
Direct, utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par lettre
Hãy hồi âm cho mình khi...
Γράψε μου όταν...
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Στείλε μου νέα, όταν ξέρεις περισσότερα.
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Να σε καλά.
Utilisé quand vous écrivez à de la famille ou à un ami.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Σε αγαπώ.
Utilisé quand vous écrivez à votre partenaire
Thân ái,
Τις καλύτερες ευχές μου,
Informel, utilisé avec la famille, entre amis ou collègues
Thân,
Με τις καλύτερες ευχές μου,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân thương,
Αγάπη,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân mến,
Με τις καλύτερες ευχές,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân mến,
Με αγάπη,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân thương,
Με όλη μου την αγάπη,
Informel, utilisé avec la famille
Thân thương,
Πολλή αγάπη,
Informel, utilisé avec la famille