Suédois | Phrases - Personnel | Lettre

Lettre - Adresse

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Gửi Vi,
Hej John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Gửi bố / mẹ,
Hej mamma/pappa,
Informel, pour s'adresser à ses parents
Cháu chào chú Triều,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informel, pour s'adresser à un membre de sa famille
Lam thân mến,
Hejsan John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Thương thân mến,
Halloj John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Tùng à,
John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Min kära,
Très informel, utilisé pour s'adresser à la personne qu'on aime
Anh / Em thân yêu,
Min älskling,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Trúc thân yêu,
Min käre John,
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Tack för ditt brev.
Utilisé pour répondre à une lettre
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Utilisé pour répondre à une lettre
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps

Lettre - Corps de texte

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Jag skriver för att berätta att ...
Utilisé quand vous avez des nouvelles importantes
Bạn có rảnh vào...?
Har ni några planer för ...?
Utilisé quand vous voulez inviter une personne à un événement particulier ou que vous voulez la rencontrer
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Utilisé pour remercier quelqu'un pour un envoi / une invitation / une information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Utilisé pour remercier sincèrement une personne pour ce qu'elle vous a dit / ce qu'elle vous a offert / ce qu'elle vous a écrit
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Utilisé quand vous appréciez particulièrement quelque chose que l'on vous a écrit / à laquelle vous êtes invité / que l'on vous a envoyé
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Utilisé pour annoncer une bonne nouvelle à des amis
Mình rất vui khi được biết...
Det glädjer mig att höra att ...
Utilisé pour faire suivre un message ou une nouvelle
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Utilisé pour annoncer une mauvaise nouvelle à des amis
Mình rất tiếc khi hay tin...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Utilisé pour réconforter un ami par rapport à une mauvaise nouvelle qu'il a reçue

Lettre - Fermeture

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Utilisé pour dire à une personne que vous lui manquez à travers le destinataire
... gửi lời chào cho bạn.
... hälsar.
Utilisé pour ajouter les salutations de quelqu'un d'autre à une lettre
Cho mình gửi lời chào tới...
Hälsa ... från mig.
Utilisé pour passer le bonjour à quelqu'un à travers le destinataire de la lettre que vous écrivez
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par lettre
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Skriv tillbaka snart.
Direct, utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par lettre
Hãy hồi âm cho mình khi...
Skriv gärna tillbaka när ...
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Meddela mig då du vet något mer.
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Sköt om dig.
Utilisé quand vous écrivez à de la famille ou à un ami.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Jag älskar dig.
Utilisé quand vous écrivez à votre partenaire
Thân ái,
Varma hälsningar,
Informel, utilisé avec la famille, entre amis ou collègues
Thân,
Hjärtliga hälsningar,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân thương,
Hjärtligaste hälsningar,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân mến,
Jag önskar dig allt gott,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân mến,
Många kramar,
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân thương,
Kramar,
Informel, utilisé avec la famille
Thân thương,
Puss och kram,
Informel, utilisé avec la famille