Thaïlandais | Phrases - Personnel | Lettre

Lettre - Adresse

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Format adresse postale en France :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Format adresse postale aux États-Unis :
nom du destinataire
numéro de la rue + nom de la rue
nom de la ville + abréviation de l'État + code postal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Format adresse postale en Grande-Bretagne :
nom du destinataire
numéro + nom de la rue
nom de la ville
nom de la région
code postal
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Format adresse postale au Canada :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
nom de la ville + nom de la province + code postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Format adresse postale en Belgique :
Nom du destinataire
nom de rue + numéro de rue
code postale + nom de la ville.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Format adresse postale en Suisse :
Nom du destinataire
numéro de rue + nom de rue
code postale + nom de la ville.

Lettre - Ouverture

Gửi Vi,
เรียน จอห์น
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Gửi bố / mẹ,
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Informel, pour s'adresser à ses parents
Cháu chào chú Triều,
เรียนคุณลุง เจอโรม
Informel, pour s'adresser à un membre de sa famille
Lam thân mến,
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Thương thân mến,
ว่าไง จอห์น
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Tùng à,
จอห์น
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
ที่รักของฉัน
Très informel, utilisé pour s'adresser à la personne qu'on aime
Anh / Em thân yêu,
สุดที่รักของฉัน
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Trúc thân yêu,
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Très informel, utilisé pour s'adresser à son/sa partenaire
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Utilisé pour répondre à une lettre
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Utilisé pour répondre à une lettre
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Utilisé quand vous écrivez à un vieil ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps

Lettre - Corps de texte

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Utilisé quand vous avez des nouvelles importantes
Bạn có rảnh vào...?
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Utilisé quand vous voulez inviter une personne à un événement particulier ou que vous voulez la rencontrer
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Utilisé pour remercier quelqu'un pour un envoi / une invitation / une information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Utilisé pour remercier sincèrement une personne pour ce qu'elle vous a dit / ce qu'elle vous a offert / ce qu'elle vous a écrit
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Utilisé quand vous appréciez particulièrement quelque chose que l'on vous a écrit / à laquelle vous êtes invité / que l'on vous a envoyé
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Utilisé pour annoncer une bonne nouvelle à des amis
Mình rất vui khi được biết...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Utilisé pour faire suivre un message ou une nouvelle
Mình rất tiếc phải báo rằng...
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Utilisé pour annoncer une mauvaise nouvelle à des amis
Mình rất tiếc khi hay tin...
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Utilisé pour réconforter un ami par rapport à une mauvaise nouvelle qu'il a reçue

Lettre - Fermeture

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Utilisé pour dire à une personne que vous lui manquez à travers le destinataire
... gửi lời chào cho bạn.
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
Utilisé pour ajouter les salutations de quelqu'un d'autre à une lettre
Cho mình gửi lời chào tới...
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Utilisé pour passer le bonjour à quelqu'un à travers le destinataire de la lettre que vous écrivez
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par lettre
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Direct, utilisé quand vous souhaitez recevoir une réponse par lettre
Hãy hồi âm cho mình khi...
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Utilisé quand vous souhaitez que le destinataire vous réponde seulement quand il aura des nouvelles de quelque chose
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Utilisé quand vous écrivez à de la famille ou à un ami.
Em yêu anh / Anh yêu em.
ฉันรักคุณ
Utilisé quand vous écrivez à votre partenaire
Thân ái,
ขอให้โชคดี
Informel, utilisé avec la famille, entre amis ou collègues
Thân,
ขอให้โชคดี
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân thương,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân mến,
โชคดี
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân mến,
ด้วยความรักยิ่ง
Informel, utilisé avec la famille ou entre amis
Thân thương,
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Informel, utilisé avec la famille
Thân thương,
รักอย่างมาก
Informel, utilisé avec la famille