Danois | Phrases - Personnel | Meilleurs Vœux

Meilleurs Vœux - Mariage

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen.
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié
Congratulations on tying the knot!
Tillykke med at I er blevet gift.
Informel, utilisé pour féliciter un couple récemment marié que vous connaissez bien
Congratulations on saying your "I do's"!
Tillykke med at I har sagt ja til hinanden!
Informel, utilisé pour féliciter un couple récemment marié que vous connaissez bien
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Tillykke til bruden og gommen og deres lykkelige ægteskab.
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié

Meilleurs Vœux - Fiançailles

Congratulations on your engagement!
Tillykke med jeres forlovelse.
Phrase standard pour féliciter quelqu'un pour ses fiançailles
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Jeg ønsker jer begge held og lykke med jeres forlovelse og alt hvad der ligger forude.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Tillykke med jeres forlovelse. Jeg håber I begge vil være meget lykkelige sammen.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Tillykke med jeres forlovelse. Jeg håber I vil gøre hinanden ovenud lykkelige.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Tillykke med jeres forlovelse. Har I besluttet jer for en dato endnu?
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé que vous connaissez bien et pour demander la date du mariage

Meilleurs Vœux - Anniversaires

Birthday greetings!
Fødselsdagshilsner!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Happy Birthday!
Tillykke med fødselsdagen!
Voeux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Many happy returns!
Tillykke med dagen!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Wishing you every happiness on your special day.
Jeg ønsker dig al lykke på din specielle dag.
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Må alle dine ønsker gå i opfyldelse. Tillykke med fødselsdagen!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Jeg ønsker dig al den lykke denne specielle dag kan bringe. Have en vidunderlig fødselsdag!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Happy Anniversary!
Tillykke med jubilæet!
Vœux d'anniversaire, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Happy…Anniversary!
Tillykke... bryllup!
Vœux d'anniversaire utilisés pour une anniversaire spécifiques (anniversaires de mariage)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
... år og stadig i fuld vigør. Have et fantastisk jubilæum!
Utilisé pour mettre en valeur la durée du mariage et pour souhaiter un joyeux anniversaire de mariage
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Tillykke med Porcelænsbrylluppet!
Utilisé pour fêter 20 ans de mariage
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Tillykke med Sølvbrylluppet!
Utilisé pour fêter 25 ans de mariage
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Tillykke med Rubinbrylluppet!
Utilisé pour fêter 40 ans de mariage
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Tillykke med Perlebrylluppet!
Utilisé pour fêter 30 ans de mariage
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Tillykke med Koralbrylluppet!
Utilisé pour fêter 35 ans de mariage
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Tillykke med Guldbrylluppet!
Utilisé pour fêter 50 ans de mariage
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Tillykke med Diamantbrylluppet!
Utilisé pour fêter 60 ans de mariage

Meilleurs Vœux - Bon rétablissement

Get well soon.
Bliv rask snart.
Formule standard, que l'on trouve souvent sur les cartes
I hope you make a swift and speedy recovery.
Jeg håber du kommer dig hurtigt og snarligt.
Formule standard de bon rétablissement
We hope that you will be up and about in no time.
Vi håber du på benene igen snart.
Formule standard de la part de plusieurs personnes
Thinking of you. May you feel better soon.
Tænker på dig. Håber du får det bedre snart.
Formule standard de bon rétablissement
From everybody at…, get well soon.
Fra alle på..., Få det bedre snart.
Formule standard de la part de plusieurs collègues de travail
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Få det bedre snart. Alle tænker på dig her.
Formule standard de la part de plusieurs collègues de travail

Meilleurs Vœux - Félicitations Générales

Congratulations on…
Tillykke med...
Phrase de félicitations standard
I wish you the best of luck and every success in…
Jeg ønsker dig al held og lykke og succes i...
Utilisé pour souhaiter du succès futur à quelqu'un
I wish you every success in…
Jeg ønsker dig al succes i...
Utilisé pour souhaiter du succès futur à quelqu'un
We would like to send you our congratulations on…
Vi vil gerne ønske dig tillykke med...
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour quelque chose de précis
Well done on…
Godt gået med....
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour quelque chose de précis, de manière plus informelle
Congratulations on passing your driving test!
Tillykke med din bestået køreprøve!
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour son permis de conduire
Well done. We knew you could do it.
Godt gået. Vi vidste du kunne gøre det.
Utilisé pour féliciter quelqu'un, généralement membre de la famille ou ami
Congrats!
Tillykke!
Informel, peu courant, sténographie pour félicitations et utilisé pour féliciter quelqu'un

Meilleurs Vœux - Succès Académiques

Congratulations on your graduation!
Tillykke med din dimission!
Utilisé for féliciter quelqu'un qui vient d'obtenir son diplôme universitaire
Congratulations on passing your exams!
Tillykke med beståelsen af eksamen!
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Hvem er en klog kanin? Topkarakter, godt gået.
Phrase argotique et informelle, utilisé quand quelqu'un que vous connaissez a brillamment réussi un examen
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Tillykke med kandidaten og held og lykke i arbejdsverdenen.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui vient d'obtenir son Master et pour lui souhaiter bonne chance pour le futur
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Tillykke med de fantastiske eksamensresultater og held og lykke i fremtiden.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens mais dont on ignore s'il continue ses études.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Tillykke med eksamensresultaterne. Jeg ønsker dig held og lykke i din fremtidige karriere.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens et qui cherche un travail
Well done on getting into University. Have a great time!
Tillykke med universitetspladsen. Have det fantastisk!
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a obtenu une place à l'université

Meilleurs Vœux - Condoléances

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Vi er alle dybt chokeret over at høre om... pludselige død og vi vil gerne vise vores dybeste sympati.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher, que le décès fût attendu ou pas
We are so very sorry to hear about your loss.
Vi er så kede af at høre om dit tab.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Jeg byder dig min dybeste kondolencer på denne mørke dag.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Vi var forstyrret og kede af at høre om din søns/datters/mands/kones alt for tidlig død,...
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu son fils / sa fille / son époux / son épouse ( inclut le nom de la personne décédée)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Modtag venligst vores dybeste og mest dybtfølte kondolencer på dette vanskelige tidspunkt.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Vores tanker er med dig og din familie i denne svære tid.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher

Meilleurs Vœux - Succès Professionnels

We wish you the best of luck in your new job at…
Vi ønsker dig al held og lykke med dit nye arbejde hos...
Utilisé pour souhaiter du succès à quelqu'un dans son nouveau poste
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Fra alle hos..., vi ønsker dig al held og lykke i dit nye arbejde.
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent bonne chance à quelqu'un dans son nouveau travail
We wish you the best of luck in your new position of…
Vi ønsker dig al held og lykke i din nye stilling som...
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent du succès à quelqu'un dans son nouveau poste
We wish you every success for your latest career move.
Vi ønsker dig al succes i dit seneste karriere træk.
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent du succès à quelqu'un dans son nouveau travail
Congratulations on getting the job!
Tillykke med arbejdet!
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a obtenu un nouvel emploi, généralement lucratif
Good luck on your first day at…
Held og lykke på din første dag hos...
Utilisé pour souhaiter une bonne première journée de travail à quelqu'un

Meilleurs Vœux - Naissance

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Vi var henrykte over at høre om fødslen af jeres nye baby. Tillykke.
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
Congratulations on your new arrival!
Tillykke med jeres nyankomne!
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Til den nye mor. De bedste ønsker til dig og din søn/datter.
Utilisé pour féliciter une femme pour la naissance de son enfant
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Tillykke med ankomsten af jeres nye smukke baby!
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Til de meget stolte forældre... . Tillykke med jeres nyankomne. Jeg er sikker på I vil være vidunderlige forældre.
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant

Meilleurs Vœux - Remerciements

Many thanks for…
Mange tak for...
Utilisé comme message de remerciements
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Jeg vil gerne takke dig på vegne af min mand/kone og mig selv...
Utilisé pour remercier quelqu'un de votre part et de la part de quelqu'un d'autre
I really don't know how to thank you for…
Jeg ved virkelig ikke hvordan jeg skal takke dig for...
Utilisé quand vous êtes très reconnaissant envers quelqu'un
As a small token of our gratitude…
Som et lille symbol på vores taknemmelighed...
Utilisé pour offrir un cadeau à quelqu'un en guise de remerciement
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Vi vil gerne vise vores varmeste tak til... for...
Utilisé quand vous êtes très reconnaissant envers quelqu'un
We are very grateful to you for…
Vi er dig meget taknemmelige for at...
Utilisé quand vous êtes extrêmement reconnaissant envers quelqu'un
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Ingen årsag. Tværtimod: vi burde takke dig!
Utilisé pour remercier quelqu'un pour quelque chose dont les deux partis ont profité

Meilleurs Vœux - Fêtes de Fin d'Année

Season's greetings from…
Glædelig Jul fra...
Utilisé pour célébrer Noël et le Nouvel An
Merry Christmas and a Happy New Year!
Glædelig Jul og Godt Nytår!
Utilisé pour célébrer Noël et le Nouvel An
Happy Easter!
God Påske!
Utilisé pour fêter Pâques dans les pays catholiques
Happy Thanksgiving!
Glædelig Thanksgiving!
Utilisé pour fêter Thanksgiving
Happy New Year!
Godt Nytår!
Utilisé pour la nouvelle année
Happy Holidays!
God Jul og Godt Nytår!
Utilisé pour fêter les fêtes de fin d'année
Happy Hanukkah!
Glædelig Hanukkah!
Utilisé pour célébrer Hanukkah
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Glædelig Diwali til dig. Må denne Diwali være ligeså strålende som altid.
Utilisé pour célébrer Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Glædelig Jul! / God Jul!
Utilisé dans les pays chrétiens pour célébrer Noël
Merry Christmas and a Happy New Year!
God Jul og et Godt Nytår!
Utilisé dans les pays chrétiens pour célébrer Noël et le Nouvel An