Polonais | Phrases - Personnel | Meilleurs Vœux

Meilleurs Vœux - Mariage

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze!
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu!
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié
Congratulations on tying the knot!
Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!
Informel, utilisé pour féliciter un couple récemment marié que vous connaissez bien
Congratulations on saying your "I do's"!
Gratulacje z okazji wypowiedzenia sakramentalnego "tak"!
Informel, utilisé pour féliciter un couple récemment marié que vous connaissez bien
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Gratulacje młodej parze i szczęścia na wspólnej drodze życia!
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié

Meilleurs Vœux - Fiançailles

Congratulations on your engagement!
Gratuluję zaręczyn!
Phrase standard pour féliciter quelqu'un pour ses fiançailles
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze na nadchodzącej drodze życia
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Gratulacje z okazji zaręczyn! Życzę Wam, abyście zawsze byli szczęśliwi.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Gratulacje z okazji zaręczyn! Życzę Wam, abyście zawsze byli razem tak szczęśliwi, jak teraz.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Gratuluję zaręczyn! Czy już wyznaczyliście datę ślubu?
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé que vous connaissez bien et pour demander la date du mariage

Meilleurs Vœux - Anniversaires

Birthday greetings!
Urodzinowe Życzenia!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Happy Birthday!
Wszystkiego Najlepszego w Dniu Urodzin!
Voeux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Many happy returns!
Sto lat!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Wishing you every happiness on your special day.
Wszystkiego najlepszego w tym szczególnym dniu.
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Spełnienia Marzeń w Dniu Urodzin!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Wszystkiego, co najlepsze w tym dniu. Wspaniałych urodzin!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Happy Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji rocznicy!
Vœux d'anniversaire, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Happy…Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji ... rocznicy!
Vœux d'anniversaire utilisés pour une anniversaire spécifiques (anniversaires de mariage)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
...lat razem! Życzę wspaniałej rocznicy ślubu!
Utilisé pour mettre en valeur la durée du mariage et pour souhaiter un joyeux anniversaire de mariage
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji Porcelanowej Rocznicy!
Utilisé pour fêter 20 ans de mariage
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji Srebrnej Rocznicy!
Utilisé pour fêter 25 ans de mariage
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji Rubinowej Rocznicy!
Utilisé pour fêter 40 ans de mariage
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji Perłowej Rocznicy!
Utilisé pour fêter 30 ans de mariage
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji Koralowej Rocznicy!
Utilisé pour fêter 35 ans de mariage
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji Złotej Rocznicy!
Utilisé pour fêter 50 ans de mariage
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji Diamentowej Rocznicy!
Utilisé pour fêter 60 ans de mariage

Meilleurs Vœux - Bon rétablissement

Get well soon.
Wracaj do zdrowia!
Formule standard, que l'on trouve souvent sur les cartes
I hope you make a swift and speedy recovery.
Życzę szybkiego powrotu do zdrowia.
Formule standard de bon rétablissement
We hope that you will be up and about in no time.
Przyjmij od nas życzenia zdrowia.
Formule standard de la part de plusieurs personnes
Thinking of you. May you feel better soon.
Myślami jestem z Tobą. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia.
Formule standard de bon rétablissement
From everybody at…, get well soon.
Od wszystkich w ..., wracaj szybko do zdrowia.
Formule standard de la part de plusieurs collègues de travail
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Wszyscy w... pozdrawiają Cię serdecznie.
Formule standard de la part de plusieurs collègues de travail

Meilleurs Vœux - Félicitations Générales

Congratulations on…
Gratuluję...
Phrase de félicitations standard
I wish you the best of luck and every success in…
Życzę powodzenia w przyszłości i samych sukcesów w...
Utilisé pour souhaiter du succès futur à quelqu'un
I wish you every success in…
Życzę samych sukcesów w...
Utilisé pour souhaiter du succès futur à quelqu'un
We would like to send you our congratulations on…
Chcemy Ci pogratulować...
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour quelque chose de précis
Well done on…
Gratuluję...
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour quelque chose de précis, de manière plus informelle
Congratulations on passing your driving test!
Gratuluję zdania prawa jazdy!
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour son permis de conduire
Well done. We knew you could do it.
Gratulacje. Wiedziałem, że Ci się uda.
Utilisé pour féliciter quelqu'un, généralement membre de la famille ou ami
Congrats!
Dobra robota!
Informel, peu courant, sténographie pour félicitations et utilisé pour féliciter quelqu'un

Meilleurs Vœux - Succès Académiques

Congratulations on your graduation!
Gratuluję ukończenia studiów!
Utilisé for féliciter quelqu'un qui vient d'obtenir son diplôme universitaire
Congratulations on passing your exams!
Gratuluję zdania egzaminów!
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Pokazałeś, co potrafisz! Gratuluję świetnych wyników!
Phrase argotique et informelle, utilisé quand quelqu'un que vous connaissez a brillamment réussi un examen
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Gratuluję obrony Magistra i życzę powodzenia w pracy.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui vient d'obtenir son Master et pour lui souhaiter bonne chance pour le futur
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gratuluję świetnych wyników z egzaminu i życzę powodzenia w przyszłości.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens mais dont on ignore s'il continue ses études.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gratuluję zdania egzaminów i życzę powodzenia w pracy.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens et qui cherche un travail
Well done on getting into University. Have a great time!
Gratuluję przyjęcia na uniwersytet. Powodzenia!
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a obtenu une place à l'université

Meilleurs Vœux - Condoléances

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Jesteśmy wszyscy głęboko wstrząśnięci nagłą śmiercią ... i chcielibyśmy wyrazić nasze najgłębsze współczucie.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher, que le décès fût attendu ou pas
We are so very sorry to hear about your loss.
Bardzo nam przykro słyszeć o stracie Twego bliskiego.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Składam wyrazy szczerego współczucia.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Jesteśmy poruszeni z powodu przedwczesnej śmierci Pana/Pani syna / córki / męża / żony, ... .
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu son fils / sa fille / son époux / son épouse ( inclut le nom de la personne décédée)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Proszę przyjąć nasze najgłębsze kondolencje i wyrazy współczucia w tym najtrudniejszym czasie.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Całym sercem jesteśmy z Wami i Waszą rodziną w tym najtrudniejszym okresie.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher

Meilleurs Vœux - Succès Professionnels

We wish you the best of luck in your new job at…
Życzę wszystkiego najlepszego i powodzenia w nowej pracy w ...
Utilisé pour souhaiter du succès à quelqu'un dans son nouveau poste
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Od wszystkich pracowników..., życzymy powodzenia w nowym miejscu pracy.
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent bonne chance à quelqu'un dans son nouveau travail
We wish you the best of luck in your new position of…
Życzymy wszystkiego, co najlepsze na nowym stanowisku...
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent du succès à quelqu'un dans son nouveau poste
We wish you every success for your latest career move.
Życzymy Ci samych sukcesów w związku z ropoczęciem kolejnego kroku w karierze zawodowej.
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent du succès à quelqu'un dans son nouveau travail
Congratulations on getting the job!
Gratuluję nowej pracy!
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a obtenu un nouvel emploi, généralement lucratif
Good luck on your first day at…
Powodzenia w nowej pracy w...
Utilisé pour souhaiter une bonne première journée de travail à quelqu'un

Meilleurs Vœux - Naissance

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Cieszymy się z wieści o narodzinach waszego synka/waszej córeczki. Gratulujemy!
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
Congratulations on your new arrival!
Gratulacje z okazji narodzin dziecka!
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Młodej mamie: Najlepsze życzenia dla Ciebie i Twojego syna /Twojej córki.
Utilisé pour féliciter une femme pour la naissance de son enfant
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Gratulujemy przyjścia na świat Waszego ślicznego dziecka!
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Dumnym rodzicom, gratulacje z okazji przyjścia na świat.... Będziecie wspaniałymi rodzicami.
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant

Meilleurs Vœux - Remerciements

Many thanks for…
Dziękuję bardzo za...
Utilisé comme message de remerciements
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Chcę podziękować w imieniu mojego męża/mojej żony i swoim za...
Utilisé pour remercier quelqu'un de votre part et de la part de quelqu'un d'autre
I really don't know how to thank you for…
Nie wiem, jak mogę podziękować za...
Utilisé quand vous êtes très reconnaissant envers quelqu'un
As a small token of our gratitude…
Jako dowód wdzięczności...
Utilisé pour offrir un cadeau à quelqu'un en guise de remerciement
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Chcielibyśmy złożyć nasze najgorętsze podziękowania ... za...
Utilisé quand vous êtes très reconnaissant envers quelqu'un
We are very grateful to you for…
Jesteśmy bardzo wdzięczni za...
Utilisé quand vous êtes extrêmement reconnaissant envers quelqu'un
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Nie ma o czym mówić. Wręcz przeciwnie: to ja powinienem Ci podziękować!
Utilisé pour remercier quelqu'un pour quelque chose dont les deux partis ont profité

Meilleurs Vœux - Fêtes de Fin d'Année

Season's greetings from…
Najlepsze życzenia świąteczne...
Utilisé pour célébrer Noël et le Nouvel An
Merry Christmas and a Happy New Year!
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!
Utilisé pour célébrer Noël et le Nouvel An
Happy Easter!
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Utilisé pour fêter Pâques dans les pays catholiques
Happy Thanksgiving!
Radosnego Święta Dziękczynienia!
Utilisé pour fêter Thanksgiving
Happy New Year!
Szczęśliwego Nowego Roku!
Utilisé pour la nouvelle année
Happy Holidays!
Wesołych Świąt!
Utilisé pour fêter les fêtes de fin d'année
Happy Hanukkah!
Wesołej Chanuki!
Utilisé pour célébrer Hanukkah
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Życzę Ci szczęśliwego Diwali. Niech ten rok będzie radośniejszy od poprzednich.
Utilisé pour célébrer Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Utilisé dans les pays chrétiens pour célébrer Noël
Merry Christmas and a Happy New Year!
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!
Utilisé dans les pays chrétiens pour célébrer Noël et le Nouvel An