Tchèque | Phrases - Personnel | Meilleurs Vœux

Meilleurs Vœux - Mariage

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí.
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu.
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié
Congratulations on tying the knot!
Gratulujeme ke svatbě!
Informel, utilisé pour féliciter un couple récemment marié que vous connaissez bien
Congratulations on saying your "I do's"!
Blahopřejeme, že jste si řekli své ano!
Informel, utilisé pour féliciter un couple récemment marié que vous connaissez bien
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Blahopřejeme nevěstě a ženichovi ke šťastnému manželskému svazku.
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié

Meilleurs Vœux - Fiançailles

Congratulations on your engagement!
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení!
Phrase standard pour féliciter quelqu'un pour ses fiançailles
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Už jste se rozhodli, kdy se bude konat tento velký den?
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé que vous connaissez bien et pour demander la date du mariage

Meilleurs Vœux - Anniversaires

Birthday greetings!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Happy Birthday!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Voeux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Many happy returns!
Hodně štěstí a zdraví!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Wishing you every happiness on your special day.
Přeji Ti hodně štěstí v tento speciální den!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Ať se Ti splní všechna přání. Všechno nejlepší k narozeninám!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Přeji ti v tento speciální den hodně štěstíčka. Krásné narozeniny!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Happy Anniversary!
Hodně štěstí k výročí!
Vœux d'anniversaire, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Happy…Anniversary!
Hodně štěstí k... výročí!
Vœux d'anniversaire utilisés pour une anniversaire spécifiques (anniversaires de mariage)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
...rok a stále spolu. Blahopřeji k výročí!
Utilisé pour mettre en valeur la durée du mariage et pour souhaiter un joyeux anniversaire de mariage
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Blahopřejeme k porcelánovému výročí svatby!
Utilisé pour fêter 20 ans de mariage
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke stříbrnému výročí svatby!
Utilisé pour fêter 25 ans de mariage
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke rubínovému výročí svatby!
Utilisé pour fêter 40 ans de mariage
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke perlovému výročí svatby!
Utilisé pour fêter 30 ans de mariage
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Utilisé pour fêter 35 ans de mariage
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Utilisé pour fêter 50 ans de mariage
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke diamantovému výročí svatby!
Utilisé pour fêter 60 ans de mariage

Meilleurs Vœux - Bon rétablissement

Get well soon.
Uzdrav se brzy.
Formule standard, que l'on trouve souvent sur les cartes
I hope you make a swift and speedy recovery.
Doufám, že se rychle uzdravíš.
Formule standard de bon rétablissement
We hope that you will be up and about in no time.
Doufáme, že budeš hned zase jako rybička.
Formule standard de la part de plusieurs personnes
Thinking of you. May you feel better soon.
Myslím na tebe. Doufám, že se brzy uzdravíš.
Formule standard de bon rétablissement
From everybody at…, get well soon.
Všichni v... ti přejí brzké uzdravení!
Formule standard de la part de plusieurs collègues de travail
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Brzy se uzdrav. Všichni na tebe tady myslíme.
Formule standard de la part de plusieurs collègues de travail

Meilleurs Vœux - Félicitations Générales

Congratulations on…
Blahopřejeme k...
Phrase de félicitations standard
I wish you the best of luck and every success in…
Přeji Ti/Vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v...
Utilisé pour souhaiter du succès futur à quelqu'un
I wish you every success in…
Přeji Ti/Vám hodně úspěchů v...
Utilisé pour souhaiter du succès futur à quelqu'un
We would like to send you our congratulations on…
Rádi bychom Ti/Vám poslali naše gratulace k...
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour quelque chose de précis
Well done on…
Dobrá práce na...
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour quelque chose de précis, de manière plus informelle
Congratulations on passing your driving test!
Blahopřejeme k absolvování řidičských zkoušek!
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour son permis de conduire
Well done. We knew you could do it.
Dobrá práce. Věděli jsme, že to dokážeš.
Utilisé pour féliciter quelqu'un, généralement membre de la famille ou ami
Congrats!
Gratulujeme!
Informel, peu courant, sténographie pour félicitations et utilisé pour féliciter quelqu'un

Meilleurs Vœux - Succès Académiques

Congratulations on your graduation!
Gratulujeme k promoci!
Utilisé for féliciter quelqu'un qui vient d'obtenir son diplôme universitaire
Congratulations on passing your exams!
Gratulujeme ke složení všech zkoušek!
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Kdo je tady chytrolín? Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek!
Phrase argotique et informelle, utilisé quand quelqu'un que vous connaissez a brillamment réussi un examen
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Blahopřejeme k dokončení magisterského titulu a přejeme hodně štěstí ve světě práce.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui vient d'obtenir son Master et pour lui souhaiter bonne chance pour le futur
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek a vše nejlepší do budoucna.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens mais dont on ignore s'il continue ses études.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gratulujeme ke složení všech zkoušek. Přejeme Ti vše nejlepší k tvé budoucí kariéře.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens et qui cherche un travail
Well done on getting into University. Have a great time!
Gratulace k úspěšným zkouškám na vysokou školu. Užij si to tam!
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a obtenu une place à l'université

Meilleurs Vœux - Condoléances

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Všichni jsme hluboce šokováni náhlou smrtí ... a přijměte prosím naši nejhlubší soustrast.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher, que le décès fût attendu ou pas
We are so very sorry to hear about your loss.
Je mi velmi líto Vaší ztráty.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Přijměte prosím moji nejhlubší soustrast.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Jsme velice zarmouceni předčasnou smrtí Vašeho syna/manžela//Vaší dcery/manželky,... .
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu son fils / sa fille / son époux / son épouse ( inclut le nom de la personne décédée)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Přijměte, prosím, naší nejhlubší a nejupřímnější soustrast v tomto nejnáročnějším času.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Naše myšlenky jsou s vámi a vaší rodinou v tomto nejtěžším okamžiku ztráty.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher

Meilleurs Vœux - Succès Professionnels

We wish you the best of luck in your new job at…
Přejeme Vám hodně štěstí k nové práci v...
Utilisé pour souhaiter du succès à quelqu'un dans son nouveau poste
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové práci.
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent bonne chance à quelqu'un dans son nouveau travail
We wish you the best of luck in your new position of…
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové pozici...
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent du succès à quelqu'un dans son nouveau poste
We wish you every success for your latest career move.
Přejeme Vám mnoho úspěchů pro svůj nejnovější kariérní postup.
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent du succès à quelqu'un dans son nouveau travail
Congratulations on getting the job!
Gratulujeme k novému zaměstnání!
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a obtenu un nouvel emploi, généralement lucratif
Good luck on your first day at…
Hodně štěstí první den v...
Utilisé pour souhaiter une bonne première journée de travail à quelqu'un

Meilleurs Vœux - Naissance

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Byli jsme nadšeni, když jsme slyšeli o narození vašeho chlapečka/holčičky. Gratulujeme.
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
Congratulations on your new arrival!
Blahopřejeme k vašemu novému přírůstku!
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Pro novopečenou maminku. Všechno nejlepší pro tebe a tvého syna/tvojí dceru.
Utilisé pour féliciter une femme pour la naissance de son enfant
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Blahopřejeme k příchodu vašeho chlapečka/holčičky!
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Hrdým rodičům... . Blahopřejeme k novému přírůstku do rodiny. Jsem si jistý(á), že budete skvělými rodiči.
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant

Meilleurs Vœux - Remerciements

Many thanks for…
Mnohokrát děkuji za...
Utilisé comme message de remerciements
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Chtěl(a) bych poděkovat jménem mým a mého manžela/mé manželky...
Utilisé pour remercier quelqu'un de votre part et de la part de quelqu'un d'autre
I really don't know how to thank you for…
Opravdu nevím, jak vám mám poděkovat za...
Utilisé quand vous êtes très reconnaissant envers quelqu'un
As a small token of our gratitude…
Jako malý projev naší vděčnosti...
Utilisé pour offrir un cadeau à quelqu'un en guise de remerciement
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Chtěli bychom vyjádřit naše nejvřelejší poděkování... za...
Utilisé quand vous êtes très reconnaissant envers quelqu'un
We are very grateful to you for…
Jsem Ti/Vám velmi vděčný(á) za...
Utilisé quand vous êtes extrêmement reconnaissant envers quelqu'un
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
To nestojí za řeč. Naopak bychom měli děkovat my vám!
Utilisé pour remercier quelqu'un pour quelque chose dont les deux partis ont profité

Meilleurs Vœux - Fêtes de Fin d'Année

Season's greetings from…
Příjemné prožití Vánočních svátků přeje...
Utilisé pour célébrer Noël et le Nouvel An
Merry Christmas and a Happy New Year!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Utilisé pour célébrer Noël et le Nouvel An
Happy Easter!
Veselé Velikonoce!
Utilisé pour fêter Pâques dans les pays catholiques
Happy Thanksgiving!
Šťastné díkuvzdání!
Utilisé pour fêter Thanksgiving
Happy New Year!
Šťastný Nový rok!
Utilisé pour la nouvelle année
Happy Holidays!
Šťastné svátky!
Utilisé pour fêter les fêtes de fin d'année
Happy Hanukkah!
Šťastnou chanuku!
Utilisé pour célébrer Hanukkah
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Šťastný Diwali. Ať je Diwali jasnější než předtím.
Utilisé pour célébrer Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Veselé Vánoce!
Utilisé dans les pays chrétiens pour célébrer Noël
Merry Christmas and a Happy New Year!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Utilisé dans les pays chrétiens pour célébrer Noël et le Nouvel An