Coréen | Phrases - Personnel | Meilleurs Vœux

Meilleurs Vœux - Mariage

Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié
Gratulojn pro ligante la nodon!
결혼을 너무너무 축하한다!
Informel, utilisé pour féliciter un couple récemment marié que vous connaissez bien
Gratulojn pro diri "jes"!
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Informel, utilisé pour féliciter un couple récemment marié que vous connaissez bien
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié

Meilleurs Vœux - Fiançailles

Gratulojn pro via fianĉiĝo!
약혼을 축하드립니다!
Phrase standard pour féliciter quelqu'un pour ses fiançailles
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé que vous connaissez bien et pour demander la date du mariage

Meilleurs Vœux - Anniversaires

Feliĉan naskiĝtagon!
생일 축하합니다!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Feliĉan naskiĝtagon!
생일 축하!
Voeux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Feliĉan naskiĝtagon!
행복한 생일날 되세요!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Feliĉa datreveno!
기념일을 축하드립니다!
Vœux d'anniversaire, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Feliĉa... datreveno!
행복한 ... 기념일 되세요!
Vœux d'anniversaire utilisés pour une anniversaire spécifiques (anniversaires de mariage)
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
Utilisé pour mettre en valeur la durée du mariage et pour souhaiter un joyeux anniversaire de mariage
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 20 ans de mariage
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 25 ans de mariage
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 40 ans de mariage
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 30 ans de mariage
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 35 ans de mariage
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 50 ans de mariage
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 60 ans de mariage

Meilleurs Vœux - Bon rétablissement

Saniĝus baldaŭ.
신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Formule standard, que l'on trouve souvent sur les cartes
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
Formule standard de bon rétablissement
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
Formule standard de la part de plusieurs personnes
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Formule standard de bon rétablissement
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
Formule standard de la part de plusieurs collègues de travail
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Formule standard de la part de plusieurs collègues de travail

Meilleurs Vœux - Félicitations Générales

Gratulojn pro...
...를 축하합니다.
Phrase de félicitations standard
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
Utilisé pour souhaiter du succès futur à quelqu'un
Mi deziras al vi sukceson en...
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
Utilisé pour souhaiter du succès futur à quelqu'un
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
...를 축하드립니다.
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour quelque chose de précis
Bonege por...
...를 했다니, 축하드립니다.
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour quelque chose de précis, de manière plus informelle
Gratulojn por vian veturantan teston!
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour son permis de conduire
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Utilisé pour féliciter quelqu'un, généralement membre de la famille ou ami
Feliĉoj!
축하!
Informel, peu courant, sténographie pour félicitations et utilisé pour féliciter quelqu'un

Meilleurs Vœux - Succès Académiques

Gratulojn pro via diplomiĝo!
졸업을 축하합니다!
Utilisé for féliciter quelqu'un qui vient d'obtenir son diplôme universitaire
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens
Bonege kun via ekzameno!
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Phrase argotique et informelle, utilisé quand quelqu'un que vous connaissez a brillamment réussi un examen
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui vient d'obtenir son Master et pour lui souhaiter bonne chance pour le futur
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens mais dont on ignore s'il continue ses études.
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens et qui cherche un travail
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a obtenu une place à l'université

Meilleurs Vœux - Condoléances

Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher, que le décès fût attendu ou pas
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
안타까운 마음을 전합니다.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu son fils / sa fille / son époux / son épouse ( inclut le nom de la personne décédée)
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher

Meilleurs Vœux - Succès Professionnels

Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
Utilisé pour souhaiter du succès à quelqu'un dans son nouveau poste
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent bonne chance à quelqu'un dans son nouveau travail
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent du succès à quelqu'un dans son nouveau poste
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
하는 일마다 성공하길 바래.
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent du succès à quelqu'un dans son nouveau travail
Gratuloj por akirai la laboron!
새 직장 얻은 것 축하해!
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a obtenu un nouvel emploi, généralement lucratif
Bona fortuno sur via unua tago en...
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Utilisé pour souhaiter une bonne première journée de travail à quelqu'un

Meilleurs Vœux - Naissance

Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
Gratulojn pro via nova alveno!
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
Utilisé pour féliciter une femme pour la naissance de son enfant
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant

Meilleurs Vœux - Remerciements

Multajn dankojn por...
깊은 감사드립니다.
Utilisé comme message de remerciements
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
Utilisé pour remercier quelqu'un de votre part et de la part de quelqu'un d'autre
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
Utilisé quand vous êtes très reconnaissant envers quelqu'un
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
Utilisé pour offrir un cadeau à quelqu'un en guise de remerciement
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
Utilisé quand vous êtes très reconnaissant envers quelqu'un
Ni tre dankas vin pro...
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
Utilisé quand vous êtes extrêmement reconnaissant envers quelqu'un
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Utilisé pour remercier quelqu'un pour quelque chose dont les deux partis ont profité

Meilleurs Vœux - Fêtes de Fin d'Année

Sezonaj salutoj el...
...에서 보내는 시즌 축하 인사
Utilisé pour célébrer Noël et le Nouvel An
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Utilisé pour célébrer Noël et le Nouvel An
Feliĉan Paskon!
행복한 부활절 되세요!
Utilisé pour fêter Pâques dans les pays catholiques
Feliĉan Dankofeston
행복한 추수감사절 되세요!
Utilisé pour fêter Thanksgiving
Feliĉan Novjaron!
행복한 새해 되세요!
Utilisé pour la nouvelle année
Feliĉaj Ferioj!
행복한 휴일되세요!
Utilisé pour fêter les fêtes de fin d'année
Feliĉa Hanukkah!
행복한 하누카 되세요!
Utilisé pour célébrer Hanukkah
Feliĉa Divali al vi.
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Utilisé pour célébrer Diwali
Feliĉan Kristnaskon!
Utilisé dans les pays chrétiens pour célébrer Noël
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Utilisé dans les pays chrétiens pour célébrer Noël et le Nouvel An