Coréen | Phrases - Personnel | Meilleurs Vœux

Meilleurs Vœux - Mariage

Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld.
축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié
Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!
결혼을 너무너무 축하한다!
Informel, utilisé pour féliciter un couple récemment marié que vous connaissez bien
Van harte gefeliciteerd met jullie jawoord!
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Informel, utilisé pour féliciter un couple récemment marié que vous connaissez bien
Wij wensen de bruid en bruidegom veel geluk in hun huwelijk.
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié

Meilleurs Vœux - Fiançailles

Van harte gefeliciteerd met jullie verloving!
약혼을 축하드립니다!
Phrase standard pour féliciter quelqu'un pour ses fiançailles
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en veel geluk voor jullie gezamenlijke toekomst.
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie samen erg gelukkig worden.
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie elkaar erg gelukkig maken.
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving. Hebben jullie al een datum voor de trouwdag geprikt?
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé que vous connaissez bien et pour demander la date du mariage

Meilleurs Vœux - Anniversaires

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!
생일 축하합니다!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Gefeliciteerd met je verjaardag!
생일 축하!
Voeux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Nog vele jaren!
행복한 생일날 되세요!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Gefeliciteerd met jouw speciale dag.
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Dat al jouw wensen mogen uitkomen. Gefeliciteerd met je verjaardag!
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Voor vandaag wens ik jou alle geluk van de wereld. Geniet van jouw verjaardag!
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
기념일을 축하드립니다!
Vœux d'anniversaire, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Van harte gefeliciteerd met het ... jubileum!
행복한 ... 기념일 되세요!
Vœux d'anniversaire utilisés pour une anniversaire spécifiques (anniversaires de mariage)
... jaren en nog steeds zo gelukkig als in het begin. Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
Utilisé pour mettre en valeur la durée du mariage et pour souhaiter un joyeux anniversaire de mariage
Van harte gefeliciteerd met het porseleinen huwelijk!
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 20 ans de mariage
Van harte gefeliciteerd met het zilveren huwelijk!
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 25 ans de mariage
Van harte gefeliciteerd met het robijnen huwelijk!
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 40 ans de mariage
Van harte gefeliciteerd met het parelen huwelijk!
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 30 ans de mariage
Van harte gefeliciteerd met het koralen huwelijk!
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 35 ans de mariage
Van harte gefeliciteerd met het gouden huwelijk!
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 50 ans de mariage
Van harte gefeliciteerd met het diamanten huwelijk!
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 60 ans de mariage

Meilleurs Vœux - Bon rétablissement

Beterschap.
신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Formule standard, que l'on trouve souvent sur les cartes
Ik hoop dat je snel en spoedig weer beter wordt.
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
Formule standard de bon rétablissement
Wij hopen dat je snel weer de oude bent.
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
Formule standard de la part de plusieurs personnes
Ik denk aan je. Dat je snel weer beter wordt.
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Formule standard de bon rétablissement
Alle collega´s van ... wensen jou van harte beterschap.
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
Formule standard de la part de plusieurs collègues de travail
Beterschap! Iedereen hier van ... doet jou de groeten.
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Formule standard de la part de plusieurs collègues de travail

Meilleurs Vœux - Félicitations Générales

Van harte gefeliciteerd met ...
...를 축하합니다.
Phrase de félicitations standard
Ik wens jou veel geluk en succes met ...
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
Utilisé pour souhaiter du succès futur à quelqu'un
Ik wens jou alle succes met ...
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
Utilisé pour souhaiter du succès futur à quelqu'un
Wij willen jou van harte feliciteren met ...
...를 축하드립니다.
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour quelque chose de précis
Gefeliciteerd met ...
...를 했다니, 축하드립니다.
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour quelque chose de précis, de manière plus informelle
Van harte gefeliciteerd met het behalen van je rijbewijs!
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour son permis de conduire
Gefeliciteerd. We wisten dat je het zou halen.
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Utilisé pour féliciter quelqu'un, généralement membre de la famille ou ami
Gefeli!
축하!
Informel, peu courant, sténographie pour félicitations et utilisé pour féliciter quelqu'un

Meilleurs Vœux - Succès Académiques

Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw diploma!
졸업을 축하합니다!
Utilisé for féliciter quelqu'un qui vient d'obtenir son diplôme universitaire
Van harte gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens
Wat ben jij een slimmerik! Gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Phrase argotique et informelle, utilisé quand quelqu'un que vous connaissez a brillamment réussi un examen
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw masterdiploma en veel succes in het werkzame leven!
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui vient d'obtenir son Master et pour lui souhaiter bonne chance pour le futur
Gefeliciteerd met je fantastische examenresultaten en veel succes voor de toekomst.
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens mais dont on ignore s'il continue ses études.
Gefeliciteerd met je examenresultaten en veel succes met je toekomstige carrière.
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens et qui cherche un travail
Gefeliciteerd met jouw studieplaats aan de universiteit. Veel plezier!
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a obtenu une place à l'université

Meilleurs Vœux - Condoléances

Wij zijn diep geschokt over het plotselinge overlijden van ... en wij willen ons oprechte medeleven betuigen.
...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher, que le décès fût attendu ou pas
Het spijt ons zeer over jouw tragische verlies te moeten horen.
안타까운 마음을 전합니다.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
Ik wil mijn oprechte medeleven betuigen op deze zwarte dag.
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
Wij zijn geschokt en zeer verdrietig over de voortijdige dood van onze zoon/dochter/man/vrouw, ... .
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu son fils / sa fille / son époux / son épouse ( inclut le nom de la personne décédée)
In deze moeilijke dagen willen wij aan jou ons oprechte medeleven betuigen.
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
Onze gedachten zijn bij jou en jouw familie tijdens deze moeilijke dagen van verlies.
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher

Meilleurs Vœux - Succès Professionnels

Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe baan bij ...
...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
Utilisé pour souhaiter du succès à quelqu'un dans son nouveau poste
Iedereen bij ... wenst jou veel succes met je nieuwe baan.
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent bonne chance à quelqu'un dans son nouveau travail
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe positie als ...
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent du succès à quelqu'un dans son nouveau poste
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe carrièrestap.
하는 일마다 성공하길 바래.
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent du succès à quelqu'un dans son nouveau travail
Van harte gefeliciteerd met jouw nieuwe baan!
새 직장 얻은 것 축하해!
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a obtenu un nouvel emploi, généralement lucratif
Veel succes met jouw eerste werkdag bij ...
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Utilisé pour souhaiter une bonne première journée de travail à quelqu'un

Meilleurs Vœux - Naissance

Wij waren erg blij toen we hoorden van de geboorte van jullie zoon/dochter. Gefeliciteerd.
새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
Gefeliciteerd met jullie pasgeborene!
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
Voor de nieuwe moeder. De beste wensen voor jou en je zoon/dochter.
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
Utilisé pour féliciter une femme pour la naissance de son enfant
Van harte gefeliciteerd met de komst van jullie kleine jongen/meisje!
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
Aan de trotse ouders van ... . Gefeliciteerd met jullie pasgeborene. Ik weet zeker dat jullie geweldige ouders worden.
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant

Meilleurs Vœux - Remerciements

Hartelijk bedankt voor ...
깊은 감사드립니다.
Utilisé comme message de remerciements
Ik wil jou/jullie graag bedanken namens mijn man/vrouw en mijzelf ...
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
Utilisé pour remercier quelqu'un de votre part et de la part de quelqu'un d'autre
Ik weet echt niet hoe ik jou bedanken moet voor ...
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
Utilisé quand vous êtes très reconnaissant envers quelqu'un
Als blijk van onze dankbaarheid ...
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
Utilisé pour offrir un cadeau à quelqu'un en guise de remerciement
Wij willen graag aan ... onze diepe dankbaarheid tonen ...
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
Utilisé quand vous êtes très reconnaissant envers quelqu'un
Wij zijn jou zeer dankbaar dat ...
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
Utilisé quand vous êtes extrêmement reconnaissant envers quelqu'un
Geen dank. Integendeel: wij moeten jou bedanken!
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Utilisé pour remercier quelqu'un pour quelque chose dont les deux partis ont profité

Meilleurs Vœux - Fêtes de Fin d'Année

Fijne feestdagen wensen ...
...에서 보내는 시즌 축하 인사
Utilisé pour célébrer Noël et le Nouvel An
Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Utilisé pour célébrer Noël et le Nouvel An
Vrolijk Pasen!
행복한 부활절 되세요!
Utilisé pour fêter Pâques dans les pays catholiques
Fijne Thanksgiving!
행복한 추수감사절 되세요!
Utilisé pour fêter Thanksgiving
Gelukkig Nieuwjaar!
행복한 새해 되세요!
Utilisé pour la nouvelle année
Fijne feestdagen!
행복한 휴일되세요!
Utilisé pour fêter les fêtes de fin d'année
Fijne Chanoeka!
행복한 하누카 되세요!
Utilisé pour célébrer Hanukkah
Fijne Divali! Moge deze Divali zo stralend zijn als altijd.
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Utilisé pour célébrer Diwali
Prettige Kerstdagen! / Zalig Kerstfeest!
Utilisé dans les pays chrétiens pour célébrer Noël
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!
Utilisé dans les pays chrétiens pour célébrer Noël et le Nouvel An