Anglais | Phrases - Personnel | Meilleurs Vœux

Meilleurs Vœux - Mariage

Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen.
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié
Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda på er bröllopsdag.
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié
Grattis till giftermålet!
Congratulations on tying the knot!
Informel, utilisé pour féliciter un couple récemment marié que vous connaissez bien
Grattis till att ni sagt ja!
Congratulations on saying your "I do's"!
Informel, utilisé pour féliciter un couple récemment marié que vous connaissez bien
Gratulationer till bruden och brudgummen med anledning av deras äktenskapliga förbindelse.
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié

Meilleurs Vœux - Fiançailles

Grattis till förlovningen!
Congratulations on your engagement!
Phrase standard pour féliciter quelqu'un pour ses fiançailles
Lyckönskningar till er båda med anledning av er förlovning och allt som ligger framför er.
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni kommer bli mycket lyckliga tillsammans.
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni kommer att vara till mycket glädje för varandra.
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
Grattis till er förlovning. Har ni redan bestämt datum för er stora dag?
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé que vous connaissez bien et pour demander la date du mariage

Meilleurs Vœux - Anniversaires

Födelsedagshälsningar!
Birthday greetings!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Grattis på födelsedagen!
Happy Birthday!
Voeux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Ha den äran!
Many happy returns!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag.
Wishing you every happiness on your special day.
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Jag hoppas att alla dina önskningar går i uppfyllelse. Grattis på födelsedagen!
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag. Ha en underbar födelsedag!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Grattis på årsdagen!
Happy Anniversary!
Vœux d'anniversaire, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Grattis på er ...-års bröllopsdag!
Happy…Anniversary!
Vœux d'anniversaire utilisés pour une anniversaire spécifiques (anniversaires de mariage)
... år och fortfarande starka tillsammans. Ha en trevlig bröllopsdag!
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
Utilisé pour mettre en valeur la durée du mariage et pour souhaiter un joyeux anniversaire de mariage
Grattis på er porslinsbröllopsdag!
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Utilisé pour fêter 20 ans de mariage
Grattis på er silverbröllopsdag!
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Utilisé pour fêter 25 ans de mariage
Grattis på er rubinbröllopsdag!
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Utilisé pour fêter 40 ans de mariage
Grattis på er pärlbröllopsdag!
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Utilisé pour fêter 30 ans de mariage
Grattis på er korallbröllopsdag!
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Utilisé pour fêter 35 ans de mariage
Grattis på er guldbröllopsdag!
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Utilisé pour fêter 50 ans de mariage
Grattis på er diamantbröllopsdag!
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Utilisé pour fêter 60 ans de mariage

Meilleurs Vœux - Bon rétablissement

Krya på dig!
Get well soon.
Formule standard, que l'on trouve souvent sur les cartes
Jag hoppas att du tillfrisknar snabbt.
I hope you make a swift and speedy recovery.
Formule standard de bon rétablissement
Vi hoppas att du blir frisk på nolltid.
We hope that you will be up and about in no time.
Formule standard de la part de plusieurs personnes
Tänker på dig. Jag hoppas att du mår bättre snart.
Thinking of you. May you feel better soon.
Formule standard de bon rétablissement
Från alla på/hos ..., krya på dig.
From everybody at…, get well soon.
Formule standard de la part de plusieurs collègues de travail
Krya på dig. Alla här tänker på dig.
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Formule standard de la part de plusieurs collègues de travail

Meilleurs Vœux - Félicitations Générales

Gratulationer på/till ...
Congratulations on…
Phrase de félicitations standard
Jag önskar dig lycka till med ...
I wish you the best of luck and every success in…
Utilisé pour souhaiter du succès futur à quelqu'un
Jag önskar dig all framgång i ...
I wish you every success in…
Utilisé pour souhaiter du succès futur à quelqu'un
Vi vill skicka våra gratulationer med anledning av ...
We would like to send you our congratulations on…
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour quelque chose de précis
Bra gjort med ...
Well done on…
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour quelque chose de précis, de manière plus informelle
Grattis till avklarad uppkörning!
Congratulations on passing your driving test!
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour son permis de conduire
Bra jobbat. Vi visste att du skulle klara av det.
Well done. We knew you could do it.
Utilisé pour féliciter quelqu'un, généralement membre de la famille ou ami
Grattis!
Congrats!
Informel, peu courant, sténographie pour félicitations et utilisé pour féliciter quelqu'un

Meilleurs Vœux - Succès Académiques

Grattis till examen!
Congratulations on your graduation!
Utilisé for féliciter quelqu'un qui vient d'obtenir son diplôme universitaire
Grattis till de godkända examensproven!
Congratulations on passing your exams!
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens
Vem är smartast i världen? Bra jobbat med tentan!
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Phrase argotique et informelle, utilisé quand quelqu'un que vous connaissez a brillamment réussi un examen
Grattis till att du fått din magisterexamen och lycka till i arbetslivet.
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui vient d'obtenir son Master et pour lui souhaiter bonne chance pour le futur
Grattis till studenten och lycka till i framtiden.
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens mais dont on ignore s'il continue ses études.
Grattis till studentexamen. Jag önskar dig lycka till i din framtida karriär.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens et qui cherche un travail
Bra jobbat med att komma in på universitetet. Njut av din studietid!
Well done on getting into University. Have a great time!
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a obtenu une place à l'université

Meilleurs Vœux - Condoléances

Vi är alla djupt chockade över att höra om ...s plötsliga bortgång och vi delar er sorg.
We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher, que le décès fût attendu ou pas
Vi är alla så ledsna över ...s bortgång.
We are so very sorry to hear about your loss.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
Tillåt mig att framföra mina djupaste kondoleanser med anledning av denna sorgens dag.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
Vi blev så ledsna då vi fick höra om din son / dotter / make / maka ...s tragiska bortgång.
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu son fils / sa fille / son époux / son épouse ( inclut le nom de la personne décédée)
Vänligen ta emot vårt djupaste och varmaste deltagande i denna svåra stund.
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
Våra tankar är med dig och din familj i denna mycket svåra stund.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher

Meilleurs Vœux - Succès Professionnels

Vi önskar dig lycka till med ditt nya jobb på/hos ...
We wish you the best of luck in your new job at…
Utilisé pour souhaiter du succès à quelqu'un dans son nouveau poste
Från alla på/hos ... önskar vi dig lycka till med ditt nya jobb.
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent bonne chance à quelqu'un dans son nouveau travail
Vi önskar dig lycka till med din nya tjänst som ...
We wish you the best of luck in your new position of…
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent du succès à quelqu'un dans son nouveau poste
Vi önskar dig lycka till med ditt senaste kliv på karriärstegen.
We wish you every success for your latest career move.
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent du succès à quelqu'un dans son nouveau travail
Grattis till det nya jobbet!
Congratulations on getting the job!
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a obtenu un nouvel emploi, généralement lucratif
Lycka till på din första dag på/hos ...
Good luck on your first day at…
Utilisé pour souhaiter une bonne première journée de travail à quelqu'un

Meilleurs Vœux - Naissance

Vi blev så glada att höra om födelsen av er nyfödde pojke / nyfödda flicka. Grattis!
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
Grattis till familjens nytillskott!
Congratulations on your new arrival!
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
Till den nyblivna mamman. Varma hälsningar till dig och din son / dotter.
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Utilisé pour féliciter une femme pour la naissance de son enfant
Grattis till er nyfödde vackra gosse / nyfödda vackra tös!
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
Till ...s mycket stolta föräldrar. Grattis till nytillskottet. Jag är säker på att ni kommer att bli underbara föräldrar.
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant

Meilleurs Vœux - Remerciements

Tusen tack för ...
Many thanks for…
Utilisé comme message de remerciements
Min man/fru och jag skulle vilja tacka dig ...
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Utilisé pour remercier quelqu'un de votre part et de la part de quelqu'un d'autre
Jag vet verkligen inte hur jag ska kunna tacka dig tillräckligt för ...
I really don't know how to thank you for…
Utilisé quand vous êtes très reconnaissant envers quelqu'un
Som ett litet tecken på vår tacksamhet ...
As a small token of our gratitude…
Utilisé pour offrir un cadeau à quelqu'un en guise de remerciement
Vi vill framföra våra varmaste tack till ... för ...
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Utilisé quand vous êtes très reconnaissant envers quelqu'un
Vi är mycket tacksamma för att du ...
We are very grateful to you for…
Utilisé quand vous êtes extrêmement reconnaissant envers quelqu'un
Ingen orsak. Vi borde tvärtom tacka dig!
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Utilisé pour remercier quelqu'un pour quelque chose dont les deux partis ont profité

Meilleurs Vœux - Fêtes de Fin d'Année

God Jul och Gott Nytt År önskar ...
Season's greetings from…
Utilisé pour célébrer Noël et le Nouvel An
God Jul och Gott Nytt År!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Utilisé pour célébrer Noël et le Nouvel An
Glad Påsk!
Happy Easter!
Utilisé pour fêter Pâques dans les pays catholiques
Glad tacksägelse!
Happy Thanksgiving!
Utilisé pour fêter Thanksgiving
Gott Nytt År!
Happy New Year!
Utilisé pour la nouvelle année
God helg!/God Jul och Gott Nytt År!
Happy Holidays!
Utilisé pour fêter les fêtes de fin d'année
Trevlig hanukka!
Happy Hanukkah!
Utilisé pour célébrer Hanukkah
Glad/Trevlig Diwali. Må den vara lika ljus som tidigare.
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Utilisé pour célébrer Diwali
God Jul!
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Utilisé dans les pays chrétiens pour célébrer Noël
God Jul och Gott Nytt År!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Utilisé dans les pays chrétiens pour célébrer Noël et le Nouvel An