Coréen | Phrases - Personnel | Meilleurs Vœux

Meilleurs Vœux - Mariage

Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen.
축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié
Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda på er bröllopsdag.
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié
Grattis till giftermålet!
결혼을 너무너무 축하한다!
Informel, utilisé pour féliciter un couple récemment marié que vous connaissez bien
Grattis till att ni sagt ja!
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Informel, utilisé pour féliciter un couple récemment marié que vous connaissez bien
Gratulationer till bruden och brudgummen med anledning av deras äktenskapliga förbindelse.
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié

Meilleurs Vœux - Fiançailles

Grattis till förlovningen!
약혼을 축하드립니다!
Phrase standard pour féliciter quelqu'un pour ses fiançailles
Lyckönskningar till er båda med anledning av er förlovning och allt som ligger framför er.
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni kommer bli mycket lyckliga tillsammans.
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni kommer att vara till mycket glädje för varandra.
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
Grattis till er förlovning. Har ni redan bestämt datum för er stora dag?
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé que vous connaissez bien et pour demander la date du mariage

Meilleurs Vœux - Anniversaires

Födelsedagshälsningar!
생일 축하합니다!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Grattis på födelsedagen!
생일 축하!
Voeux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Ha den äran!
행복한 생일날 되세요!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag.
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Jag hoppas att alla dina önskningar går i uppfyllelse. Grattis på födelsedagen!
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag. Ha en underbar födelsedag!
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Grattis på årsdagen!
기념일을 축하드립니다!
Vœux d'anniversaire, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Grattis på er ...-års bröllopsdag!
행복한 ... 기념일 되세요!
Vœux d'anniversaire utilisés pour une anniversaire spécifiques (anniversaires de mariage)
... år och fortfarande starka tillsammans. Ha en trevlig bröllopsdag!
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
Utilisé pour mettre en valeur la durée du mariage et pour souhaiter un joyeux anniversaire de mariage
Grattis på er porslinsbröllopsdag!
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 20 ans de mariage
Grattis på er silverbröllopsdag!
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 25 ans de mariage
Grattis på er rubinbröllopsdag!
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 40 ans de mariage
Grattis på er pärlbröllopsdag!
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 30 ans de mariage
Grattis på er korallbröllopsdag!
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 35 ans de mariage
Grattis på er guldbröllopsdag!
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 50 ans de mariage
Grattis på er diamantbröllopsdag!
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 60 ans de mariage

Meilleurs Vœux - Bon rétablissement

Krya på dig!
신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Formule standard, que l'on trouve souvent sur les cartes
Jag hoppas att du tillfrisknar snabbt.
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
Formule standard de bon rétablissement
Vi hoppas att du blir frisk på nolltid.
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
Formule standard de la part de plusieurs personnes
Tänker på dig. Jag hoppas att du mår bättre snart.
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Formule standard de bon rétablissement
Från alla på/hos ..., krya på dig.
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
Formule standard de la part de plusieurs collègues de travail
Krya på dig. Alla här tänker på dig.
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Formule standard de la part de plusieurs collègues de travail

Meilleurs Vœux - Félicitations Générales

Gratulationer på/till ...
...를 축하합니다.
Phrase de félicitations standard
Jag önskar dig lycka till med ...
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
Utilisé pour souhaiter du succès futur à quelqu'un
Jag önskar dig all framgång i ...
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
Utilisé pour souhaiter du succès futur à quelqu'un
Vi vill skicka våra gratulationer med anledning av ...
...를 축하드립니다.
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour quelque chose de précis
Bra gjort med ...
...를 했다니, 축하드립니다.
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour quelque chose de précis, de manière plus informelle
Grattis till avklarad uppkörning!
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour son permis de conduire
Bra jobbat. Vi visste att du skulle klara av det.
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Utilisé pour féliciter quelqu'un, généralement membre de la famille ou ami
Grattis!
축하!
Informel, peu courant, sténographie pour félicitations et utilisé pour féliciter quelqu'un

Meilleurs Vœux - Succès Académiques

Grattis till examen!
졸업을 축하합니다!
Utilisé for féliciter quelqu'un qui vient d'obtenir son diplôme universitaire
Grattis till de godkända examensproven!
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens
Vem är smartast i världen? Bra jobbat med tentan!
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Phrase argotique et informelle, utilisé quand quelqu'un que vous connaissez a brillamment réussi un examen
Grattis till att du fått din magisterexamen och lycka till i arbetslivet.
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui vient d'obtenir son Master et pour lui souhaiter bonne chance pour le futur
Grattis till studenten och lycka till i framtiden.
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens mais dont on ignore s'il continue ses études.
Grattis till studentexamen. Jag önskar dig lycka till i din framtida karriär.
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens et qui cherche un travail
Bra jobbat med att komma in på universitetet. Njut av din studietid!
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a obtenu une place à l'université

Meilleurs Vœux - Condoléances

Vi är alla djupt chockade över att höra om ...s plötsliga bortgång och vi delar er sorg.
...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher, que le décès fût attendu ou pas
Vi är alla så ledsna över ...s bortgång.
안타까운 마음을 전합니다.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
Tillåt mig att framföra mina djupaste kondoleanser med anledning av denna sorgens dag.
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
Vi blev så ledsna då vi fick höra om din son / dotter / make / maka ...s tragiska bortgång.
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu son fils / sa fille / son époux / son épouse ( inclut le nom de la personne décédée)
Vänligen ta emot vårt djupaste och varmaste deltagande i denna svåra stund.
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
Våra tankar är med dig och din familj i denna mycket svåra stund.
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher

Meilleurs Vœux - Succès Professionnels

Vi önskar dig lycka till med ditt nya jobb på/hos ...
...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
Utilisé pour souhaiter du succès à quelqu'un dans son nouveau poste
Från alla på/hos ... önskar vi dig lycka till med ditt nya jobb.
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent bonne chance à quelqu'un dans son nouveau travail
Vi önskar dig lycka till med din nya tjänst som ...
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent du succès à quelqu'un dans son nouveau poste
Vi önskar dig lycka till med ditt senaste kliv på karriärstegen.
하는 일마다 성공하길 바래.
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent du succès à quelqu'un dans son nouveau travail
Grattis till det nya jobbet!
새 직장 얻은 것 축하해!
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a obtenu un nouvel emploi, généralement lucratif
Lycka till på din första dag på/hos ...
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Utilisé pour souhaiter une bonne première journée de travail à quelqu'un

Meilleurs Vœux - Naissance

Vi blev så glada att höra om födelsen av er nyfödde pojke / nyfödda flicka. Grattis!
새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
Grattis till familjens nytillskott!
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
Till den nyblivna mamman. Varma hälsningar till dig och din son / dotter.
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
Utilisé pour féliciter une femme pour la naissance de son enfant
Grattis till er nyfödde vackra gosse / nyfödda vackra tös!
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
Till ...s mycket stolta föräldrar. Grattis till nytillskottet. Jag är säker på att ni kommer att bli underbara föräldrar.
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant

Meilleurs Vœux - Remerciements

Tusen tack för ...
깊은 감사드립니다.
Utilisé comme message de remerciements
Min man/fru och jag skulle vilja tacka dig ...
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
Utilisé pour remercier quelqu'un de votre part et de la part de quelqu'un d'autre
Jag vet verkligen inte hur jag ska kunna tacka dig tillräckligt för ...
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
Utilisé quand vous êtes très reconnaissant envers quelqu'un
Som ett litet tecken på vår tacksamhet ...
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
Utilisé pour offrir un cadeau à quelqu'un en guise de remerciement
Vi vill framföra våra varmaste tack till ... för ...
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
Utilisé quand vous êtes très reconnaissant envers quelqu'un
Vi är mycket tacksamma för att du ...
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
Utilisé quand vous êtes extrêmement reconnaissant envers quelqu'un
Ingen orsak. Vi borde tvärtom tacka dig!
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Utilisé pour remercier quelqu'un pour quelque chose dont les deux partis ont profité

Meilleurs Vœux - Fêtes de Fin d'Année

God Jul och Gott Nytt År önskar ...
...에서 보내는 시즌 축하 인사
Utilisé pour célébrer Noël et le Nouvel An
God Jul och Gott Nytt År!
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Utilisé pour célébrer Noël et le Nouvel An
Glad Påsk!
행복한 부활절 되세요!
Utilisé pour fêter Pâques dans les pays catholiques
Glad tacksägelse!
행복한 추수감사절 되세요!
Utilisé pour fêter Thanksgiving
Gott Nytt År!
행복한 새해 되세요!
Utilisé pour la nouvelle année
God helg!/God Jul och Gott Nytt År!
행복한 휴일되세요!
Utilisé pour fêter les fêtes de fin d'année
Trevlig hanukka!
행복한 하누카 되세요!
Utilisé pour célébrer Hanukkah
Glad/Trevlig Diwali. Må den vara lika ljus som tidigare.
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Utilisé pour célébrer Diwali
God Jul!
Utilisé dans les pays chrétiens pour célébrer Noël
God Jul och Gott Nytt År!
Utilisé dans les pays chrétiens pour célébrer Noël et le Nouvel An