Anglais | Phrases - Personnel | Meilleurs Vœux

Meilleurs Vœux - Mariage

Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí.
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié
Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu.
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié
Gratulujeme ke svatbě!
Congratulations on tying the knot!
Informel, utilisé pour féliciter un couple récemment marié que vous connaissez bien
Blahopřejeme, že jste si řekli své ano!
Congratulations on saying your "I do's"!
Informel, utilisé pour féliciter un couple récemment marié que vous connaissez bien
Blahopřejeme nevěstě a ženichovi ke šťastnému manželskému svazku.
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié

Meilleurs Vœux - Fiançailles

Blahopřejeme k vašemu zasnoubení!
Congratulations on your engagement!
Phrase standard pour féliciter quelqu'un pour ses fiançailles
Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi.
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Už jste se rozhodli, kdy se bude konat tento velký den?
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé que vous connaissez bien et pour demander la date du mariage

Meilleurs Vœux - Anniversaires

Všechno nejlepší k narozeninám!
Birthday greetings!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Všechno nejlepší k narozeninám!
Happy Birthday!
Voeux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Hodně štěstí a zdraví!
Many happy returns!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Přeji Ti hodně štěstí v tento speciální den!
Wishing you every happiness on your special day.
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Ať se Ti splní všechna přání. Všechno nejlepší k narozeninám!
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Přeji ti v tento speciální den hodně štěstíčka. Krásné narozeniny!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Hodně štěstí k výročí!
Happy Anniversary!
Vœux d'anniversaire, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
Hodně štěstí k... výročí!
Happy…Anniversary!
Vœux d'anniversaire utilisés pour une anniversaire spécifiques (anniversaires de mariage)
...rok a stále spolu. Blahopřeji k výročí!
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
Utilisé pour mettre en valeur la durée du mariage et pour souhaiter un joyeux anniversaire de mariage
Blahopřejeme k porcelánovému výročí svatby!
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Utilisé pour fêter 20 ans de mariage
Blahopřejeme ke stříbrnému výročí svatby!
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Utilisé pour fêter 25 ans de mariage
Blahopřejeme ke rubínovému výročí svatby!
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Utilisé pour fêter 40 ans de mariage
Blahopřejeme ke perlovému výročí svatby!
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Utilisé pour fêter 30 ans de mariage
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Utilisé pour fêter 35 ans de mariage
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Utilisé pour fêter 50 ans de mariage
Blahopřejeme ke diamantovému výročí svatby!
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Utilisé pour fêter 60 ans de mariage

Meilleurs Vœux - Bon rétablissement

Uzdrav se brzy.
Get well soon.
Formule standard, que l'on trouve souvent sur les cartes
Doufám, že se rychle uzdravíš.
I hope you make a swift and speedy recovery.
Formule standard de bon rétablissement
Doufáme, že budeš hned zase jako rybička.
We hope that you will be up and about in no time.
Formule standard de la part de plusieurs personnes
Myslím na tebe. Doufám, že se brzy uzdravíš.
Thinking of you. May you feel better soon.
Formule standard de bon rétablissement
Všichni v... ti přejí brzké uzdravení!
From everybody at…, get well soon.
Formule standard de la part de plusieurs collègues de travail
Brzy se uzdrav. Všichni na tebe tady myslíme.
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Formule standard de la part de plusieurs collègues de travail

Meilleurs Vœux - Félicitations Générales

Blahopřejeme k...
Congratulations on…
Phrase de félicitations standard
Přeji Ti/Vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v...
I wish you the best of luck and every success in…
Utilisé pour souhaiter du succès futur à quelqu'un
Přeji Ti/Vám hodně úspěchů v...
I wish you every success in…
Utilisé pour souhaiter du succès futur à quelqu'un
Rádi bychom Ti/Vám poslali naše gratulace k...
We would like to send you our congratulations on…
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour quelque chose de précis
Dobrá práce na...
Well done on…
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour quelque chose de précis, de manière plus informelle
Blahopřejeme k absolvování řidičských zkoušek!
Congratulations on passing your driving test!
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour son permis de conduire
Dobrá práce. Věděli jsme, že to dokážeš.
Well done. We knew you could do it.
Utilisé pour féliciter quelqu'un, généralement membre de la famille ou ami
Gratulujeme!
Congrats!
Informel, peu courant, sténographie pour félicitations et utilisé pour féliciter quelqu'un

Meilleurs Vœux - Succès Académiques

Gratulujeme k promoci!
Congratulations on your graduation!
Utilisé for féliciter quelqu'un qui vient d'obtenir son diplôme universitaire
Gratulujeme ke složení všech zkoušek!
Congratulations on passing your exams!
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens
Kdo je tady chytrolín? Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek!
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Phrase argotique et informelle, utilisé quand quelqu'un que vous connaissez a brillamment réussi un examen
Blahopřejeme k dokončení magisterského titulu a přejeme hodně štěstí ve světě práce.
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui vient d'obtenir son Master et pour lui souhaiter bonne chance pour le futur
Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek a vše nejlepší do budoucna.
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens mais dont on ignore s'il continue ses études.
Gratulujeme ke složení všech zkoušek. Přejeme Ti vše nejlepší k tvé budoucí kariéře.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens et qui cherche un travail
Gratulace k úspěšným zkouškám na vysokou školu. Užij si to tam!
Well done on getting into University. Have a great time!
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a obtenu une place à l'université

Meilleurs Vœux - Condoléances

Všichni jsme hluboce šokováni náhlou smrtí ... a přijměte prosím naši nejhlubší soustrast.
We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher, que le décès fût attendu ou pas
Je mi velmi líto Vaší ztráty.
We are so very sorry to hear about your loss.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
Přijměte prosím moji nejhlubší soustrast.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
Jsme velice zarmouceni předčasnou smrtí Vašeho syna/manžela//Vaší dcery/manželky,... .
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu son fils / sa fille / son époux / son épouse ( inclut le nom de la personne décédée)
Přijměte, prosím, naší nejhlubší a nejupřímnější soustrast v tomto nejnáročnějším času.
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
Naše myšlenky jsou s vámi a vaší rodinou v tomto nejtěžším okamžiku ztráty.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher

Meilleurs Vœux - Succès Professionnels

Přejeme Vám hodně štěstí k nové práci v...
We wish you the best of luck in your new job at…
Utilisé pour souhaiter du succès à quelqu'un dans son nouveau poste
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové práci.
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent bonne chance à quelqu'un dans son nouveau travail
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové pozici...
We wish you the best of luck in your new position of…
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent du succès à quelqu'un dans son nouveau poste
Přejeme Vám mnoho úspěchů pro svůj nejnovější kariérní postup.
We wish you every success for your latest career move.
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent du succès à quelqu'un dans son nouveau travail
Gratulujeme k novému zaměstnání!
Congratulations on getting the job!
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a obtenu un nouvel emploi, généralement lucratif
Hodně štěstí první den v...
Good luck on your first day at…
Utilisé pour souhaiter une bonne première journée de travail à quelqu'un

Meilleurs Vœux - Naissance

Byli jsme nadšeni, když jsme slyšeli o narození vašeho chlapečka/holčičky. Gratulujeme.
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
Blahopřejeme k vašemu novému přírůstku!
Congratulations on your new arrival!
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
Pro novopečenou maminku. Všechno nejlepší pro tebe a tvého syna/tvojí dceru.
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Utilisé pour féliciter une femme pour la naissance de son enfant
Blahopřejeme k příchodu vašeho chlapečka/holčičky!
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
Hrdým rodičům... . Blahopřejeme k novému přírůstku do rodiny. Jsem si jistý(á), že budete skvělými rodiči.
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant

Meilleurs Vœux - Remerciements

Mnohokrát děkuji za...
Many thanks for…
Utilisé comme message de remerciements
Chtěl(a) bych poděkovat jménem mým a mého manžela/mé manželky...
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Utilisé pour remercier quelqu'un de votre part et de la part de quelqu'un d'autre
Opravdu nevím, jak vám mám poděkovat za...
I really don't know how to thank you for…
Utilisé quand vous êtes très reconnaissant envers quelqu'un
Jako malý projev naší vděčnosti...
As a small token of our gratitude…
Utilisé pour offrir un cadeau à quelqu'un en guise de remerciement
Chtěli bychom vyjádřit naše nejvřelejší poděkování... za...
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Utilisé quand vous êtes très reconnaissant envers quelqu'un
Jsem Ti/Vám velmi vděčný(á) za...
We are very grateful to you for…
Utilisé quand vous êtes extrêmement reconnaissant envers quelqu'un
To nestojí za řeč. Naopak bychom měli děkovat my vám!
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Utilisé pour remercier quelqu'un pour quelque chose dont les deux partis ont profité

Meilleurs Vœux - Fêtes de Fin d'Année

Příjemné prožití Vánočních svátků přeje...
Season's greetings from…
Utilisé pour célébrer Noël et le Nouvel An
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Utilisé pour célébrer Noël et le Nouvel An
Veselé Velikonoce!
Happy Easter!
Utilisé pour fêter Pâques dans les pays catholiques
Šťastné díkuvzdání!
Happy Thanksgiving!
Utilisé pour fêter Thanksgiving
Šťastný Nový rok!
Happy New Year!
Utilisé pour la nouvelle année
Šťastné svátky!
Happy Holidays!
Utilisé pour fêter les fêtes de fin d'année
Šťastnou chanuku!
Happy Hanukkah!
Utilisé pour célébrer Hanukkah
Šťastný Diwali. Ať je Diwali jasnější než předtím.
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Utilisé pour célébrer Diwali
Veselé Vánoce!
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Utilisé dans les pays chrétiens pour célébrer Noël
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Utilisé dans les pays chrétiens pour célébrer Noël et le Nouvel An