Coréen | Phrases - Personnel | Meilleurs Vœux

Meilleurs Vœux - Mariage

ขอแสดงความยินดี ขออวยพรให้คุณทั้งคู่ประสบพบเจอแต่ความสุข
축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié
ขอแสดงความยินดีและอวยพรให้แก่คุณทั้งคู่ในงานแต่งงานของคุณ
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié
ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคนด้วย!
결혼을 너무너무 축하한다!
Informel, utilisé pour féliciter un couple récemment marié que vous connaissez bien
ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคนด้วย!
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Informel, utilisé pour féliciter un couple récemment marié que vous connaissez bien
ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวในวันแต่งงาน
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Utilisé pour féliciter un couple récemment marié

Meilleurs Vœux - Fiançailles

ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของคุณ!
약혼을 축하드립니다!
Phrase standard pour féliciter quelqu'un pour ses fiançailles
ขออวยพรให้คุณสองคนมีความสุขในงานหมั้นและในอนาคตของคุณทั้งสอง
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของคุณ ฉันขอให้คุณมีความสุขด้วยกันทั้งสองคน
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
ขอแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่ ฉันหวังว่าให้คุณมีความสุขทั้งสองคน
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของคุณ คุณได้ตัดสินใจเลือกวันแต่งงานหรือยัง?
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé que vous connaissez bien et pour demander la date du mariage

Meilleurs Vœux - Anniversaires

สุขสันต์วันเกิด!
생일 축하합니다!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
สุขสันต์วันเกิด!
생일 축하!
Voeux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
ขอให้คำอวยพรส่งกลับไปที่คุณ!
행복한 생일날 되세요!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
ขอให้คุณมีความสุขในวันพิเศษของคุณ
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
ขอให้คุณสมปรารถนาทุกประการ สุขสันต์วันเกิด!
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
ขออวยพรให้คุณพบเจอแต่ความสุขในเทศกาลพิเศษแบบนี้ ขอให้วันเกิดปีนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณ!
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
สุขสันต์วันครบรอบ!
기념일을 축하드립니다!
Vœux d'anniversaire, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire
สุขสันต์วันครอบรอบ!
행복한 ... 기념일 되세요!
Vœux d'anniversaire utilisés pour une anniversaire spécifiques (anniversaires de mariage)
...ปีคุณยังรักกันเหมือนเดิม สุขสันต์วันครบรอบ!
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
Utilisé pour mettre en valeur la durée du mariage et pour souhaiter un joyeux anniversaire de mariage
ขอแสดงความยินดีกับงานแต่งงานครบรอบของคุณ!
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 20 ans de mariage
ขอแสดงความยินดีกับการครบรอบงานแต่งงานของคุณ
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 25 ans de mariage
ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงานแต่งงานของคุณ
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 40 ans de mariage
ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบแต่งงานของคุณ
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 30 ans de mariage
ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงานแต่งงานของคุณ
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 35 ans de mariage
ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงานแต่งงานของคุณ!
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 50 ans de mariage
ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงานแต่งงานของคุณ!
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Utilisé pour fêter 60 ans de mariage

Meilleurs Vœux - Bon rétablissement

ขอให้หายเร็วๆนะ
신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Formule standard, que l'on trouve souvent sur les cartes
ฉันหวังว่าจะให้คุณหายป่วยเร็วๆ
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
Formule standard de bon rétablissement
เราหวังว่าคุณจะมีสุขภาพดีขึ้นในเวลารวดเร็ว
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
Formule standard de la part de plusieurs personnes
นึกถึงคุณ ขอให้คุณหายอย่างรวดเร็ว
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Formule standard de bon rétablissement
จากทุกคนที่... หายเร็วๆนะ
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
Formule standard de la part de plusieurs collègues de travail
ขอให้หายเร็วๆนะ ทุกคนนั้นคิดถึงคุณ
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Formule standard de la part de plusieurs collègues de travail

Meilleurs Vœux - Félicitations Générales

ขอแสดงความยินดีกับ...
...를 축하합니다.
Phrase de félicitations standard
ฉันขออวยพรให้คุณโชคดีกับความสำเร็จใน...
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
Utilisé pour souhaiter du succès futur à quelqu'un
ฉันขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จใน...
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
Utilisé pour souhaiter du succès futur à quelqu'un
ฉันต้องการแสดงความยินดีกับ...
...를 축하드립니다.
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour quelque chose de précis
เยี่ยมมากกับ...
...를 했다니, 축하드립니다.
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour quelque chose de précis, de manière plus informelle
ขอแสดงความยินที่สอบใบขับขี่ผ่านด้วย!
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour son permis de conduire
เยี่ยมมาก พวกเรารู้อยู่แล้วคุณสามารถทำได้
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Utilisé pour féliciter quelqu'un, généralement membre de la famille ou ami
ขอแสดงความยินดีด้วย!
축하!
Informel, peu courant, sténographie pour félicitations et utilisé pour féliciter quelqu'un

Meilleurs Vœux - Succès Académiques

ขอแสดงความยินดีกับการจบการศึกษาของคุณ!
졸업을 축하합니다!
Utilisé for féliciter quelqu'un qui vient d'obtenir son diplôme universitaire
ขอแสดงความยินดีกับการที่คุณสอบผ่าน!
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens
ใครเป็นคนที่ฉลาดที่สุด? ขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณสอบผ่าน!
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Phrase argotique et informelle, utilisé quand quelqu'un que vous connaissez a brillamment réussi un examen
ขอแสดงความยินดีกับการที่ประสบความสำเร็จในการเรียนปริญญาโทและขอให้คุณโชคดีกับอนาคตของคุณ
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui vient d'obtenir son Master et pour lui souhaiter bonne chance pour le futur
เยี่ยมมากสำหรับการทำข้อสอบและขอให้คุณโชคดีในอนาคต
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens mais dont on ignore s'il continue ses études.
ขอแสดงความยินดีกับผลสอบของคุณด้วย ขอให้คุณโชคดีในหน้าที่การงานของคุณในอนาคต
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens et qui cherche un travail
ขอแสดงความยินดีที่คุณสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ คุณให้คุณมีความสุข!
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a obtenu une place à l'université

Meilleurs Vœux - Condoléances

เราตกใจเป็นอย่างมากที่ได้ยินข่าวการเสียชีวิตของ...เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher, que le décès fût attendu ou pas
เราเสียใจเป็นอย่างมากที่ได้ยินข่าวร้ายครั้งนี้
안타까운 마음을 전합니다.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
ฉันขอแสดงความเสียใจกับคุณอย่างสุดซึ้ง
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
เรารู้สึกแย่และเศร้าเป็นอย่างมากสำหรับการเสียชีวิตของลูกชาย/ลูกสาว/สามี/ภรรยาของคุณ
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu son fils / sa fille / son époux / son épouse ( inclut le nom de la personne décédée)
กรุณาตอบรับความรู้สึกเห็นอกเห็นใจที่มีต่อคุณในช่วงเวลานี้ด้วย
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
เราเห็นใจต่อคุณและครอบครัวของคุณในช่วงเวลายากลำบากเหล่านี้ด้วย
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher

Meilleurs Vœux - Succès Professionnels

เราขอให้คุณโชคดีกับงานใหม่ที่คุณได้รับที่...
...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
Utilisé pour souhaiter du succès à quelqu'un dans son nouveau poste
จากทุกคนที่...เราขออวยพรให้คุณโชคดีในงานใหม่ของคุณ
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent bonne chance à quelqu'un dans son nouveau travail
เราขออวยพรให้คุณโชคดีในตำแหน่งใหม่ของ...
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent du succès à quelqu'un dans son nouveau poste
เราขอให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณ
하는 일마다 성공하길 바래.
Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent du succès à quelqu'un dans son nouveau travail
ขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุณด้วย
새 직장 얻은 것 축하해!
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a obtenu un nouvel emploi, généralement lucratif
ขอให้โชคดีกับการทำงานวันแรกที่...
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Utilisé pour souhaiter une bonne première journée de travail à quelqu'un

Meilleurs Vœux - Naissance

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ยินว่าคุณให้กำเนิดเด็กชาย/เด็กหญิง ขอแสดงความยินดีด้วย
새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
ขอแสดงความยินดีกับบุคคลใหม่ในสมาชิก!
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
สำหรับคุณแม่มือใหม่ ขอให้คุณและบุตรชาย/บุตรสาวของคุณโชคดี
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
Utilisé pour féliciter une femme pour la naissance de son enfant
ขอแสดงความยินดีกับการมาถึงของลูกชาย/ลูกสาวที่น่ารักของพวกเขา
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant
สำหรับคุณพ่อคุณแม่ของ...ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ของครอบครัว ฉันมั่นใจว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ที่ดีมากแน่ๆ
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant

Meilleurs Vœux - Remerciements

ขอบคุณมากสำหรับ...
깊은 감사드립니다.
Utilisé comme message de remerciements
้เราขอขอบคุณในฐานะสามี/ภรรยาของฉันและตัวฉันเอง
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
Utilisé pour remercier quelqu'un de votre part et de la part de quelqu'un d'autre
ฉันไม่ค่อยมั่นใจว่าจะขอบคุณอย่างไรสำหรับ...
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
Utilisé quand vous êtes très reconnaissant envers quelqu'un
เพื่อเป็นของระลึกเล็กๆน้อยเพื่อแสดงถึงความสำนึกบุญคุณ
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
Utilisé pour offrir un cadeau à quelqu'un en guise de remerciement
เราต้องการเผยแผ่การขอบคุณถึง...สำหรับ...
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
Utilisé quand vous êtes très reconnaissant envers quelqu'un
เรารู้สึกดีมากสำหรับ....ที่คุณทำ
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
Utilisé quand vous êtes extrêmement reconnaissant envers quelqu'un
ไม่ต้องห่วงหรอ ในทางกลับกัน เราต่างหากที่ต้องเป็นคนขอบคุณคุณ!
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Utilisé pour remercier quelqu'un pour quelque chose dont les deux partis ont profité

Meilleurs Vœux - Fêtes de Fin d'Année

การทักทายตามโอกาสจาก...
...에서 보내는 시즌 축하 인사
Utilisé pour célébrer Noël et le Nouvel An
เมอร์รี่คริสต์มาสและสุขสันต์วันปีใหม่!
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Utilisé pour célébrer Noël et le Nouvel An
สุขสันต์วันอีสเตอร์!
행복한 부활절 되세요!
Utilisé pour fêter Pâques dans les pays catholiques
สุขสันต์วันขอบคุณพระเจ้า!
행복한 추수감사절 되세요!
Utilisé pour fêter Thanksgiving
สุขสันต์วันปีใหม่!
행복한 새해 되세요!
Utilisé pour la nouvelle année
สุขสันต์วันหยุด!
행복한 휴일되세요!
Utilisé pour fêter les fêtes de fin d'année
สุขสันต์วันฮานูก้า!
행복한 하누카 되세요!
Utilisé pour célébrer Hanukkah
สุขสันต์เทศกาลดิวาลี ขอให้คุณมีความสุขกับเทศกาลนี้
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Utilisé pour célébrer Diwali
เมอร์รี่คริสต์มาส!/สุขสันต์วันคริสต์มาส!
Utilisé dans les pays chrétiens pour célébrer Noël
เมอร์รี่คริสต์มาสและสุขสันต์วันปีใหม่!
Utilisé dans les pays chrétiens pour célébrer Noël et le Nouvel An