Polonais | Phrases - Voyage | Achats

Achats - Bases

您有___?(nín yǒu ___?)
Czy mają Państwo ___?
Demander un article particulier
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Gdzie mogę znaleźć ___?
Demander où se trouve un article particulier
多少钱?(duōshǎo qián?)
Ile to kosztuje?
Demander un prix
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Czy mają Państwo coś w niższej cenie?
Demander un article moins cher
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Od której do której sklep jest czynny?
Demander les heures d'ouverture et de fermeture
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Tylko się rozglądam.
Dire que l'on se contente de regarder
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Wezmę to.
Confirmer un achat
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
Demander si le magasin accepte les cartes de crédit
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Czy mogę prosić o paragon?
Demander le ticket de caisse
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Czy mógłbym/mogłabym dostać siatkę?
Demander un sac
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Chciałbym/Chciałabym to zwrócić.
Expliquer que vous ramenez un article

Achats - Vêtements

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Czy mogę to przymierzyć?
Demander à essayer un vêtement
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Gdzie jest przebieralnia?
Demander où sont les cabines d'essayage
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Czy mają to Państwo w rozmiarze ___?
Demander une taille précise
…小号?(…xiǎo hào?)
... S?
Taille de vêtement
…中号?(…zhōng hào?)
... M?
Taille de vêtement
…大号?(…dà hào?)
... L?
Taille de vêtement
…加大号?(…jiā dà hào?)
... XL?
Taille de vêtement
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Czy mają Państwo te buty w rozmiarze ___?
Demander une pointure spécifique
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Za małe (mała, mały).
Dire que le vêtement est trop petit
这太大了。(zhè tài dàle.)
Za duże (duża, duży).
Dire que le vêtement est trop grand
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Czy dobrze w tym wyglądam?
Demander si le vêtement va

Achats - Négocier

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Za to dam najwyżej _[suma]_ .
Suggérer un prix
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
To zdecydowanie za drogo!
Dire que l'article est trop cher
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Widziałem/Widziałam to za _[suma]_ gdzie indziej.
Faire référence à l'article à un prix plus bas dans un autre magasin
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
_[suma]_ i ani grosza więcej!
Faire une dernière offre
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
No to dziękuję, jednak tego nie wezmę.
Montrer son manque d'intérêt
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Dziękuję, pójdę do innego sklepu.
Montrer son manque d'intérêt en menaçant de partir
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Nie mogę sobie na to pozwolić!
Contester le prix en disant que vous ne pouvez pas vous le permettre
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
To więcej niż przewidywał mój budżet, ale wezmę to.
Accepter l'offre en manifestant un regret