Vietnamien | Phrases - Voyage | Achats

Achats - Bases

您有___?(nín yǒu ___?)
Bạn có bán ___?
Demander un article particulier
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Tôi có thể mua ___ ở đâu?
Demander où se trouve un article particulier
多少钱?(duōshǎo qián?)
Món này bao nhiêu tiền?
Demander un prix
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Bạn có món nào rẻ hơn không?
Demander un article moins cher
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Cửa hàng mở cửa/đóng cửa vào lúc nào?
Demander les heures d'ouverture et de fermeture
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Tôi chỉ xem hàng thôi.
Dire que l'on se contente de regarder
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Cho tôi mua món này.
Confirmer un achat
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Cửa hàng có chấp nhận thẻ tín dụng không?
Demander si le magasin accepte les cartes de crédit
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Cho tôi xin hóa đơn.
Demander le ticket de caisse
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Cho tôi một cái túi được không?
Demander un sac
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Tôi muốn trả lại món đồ này.
Expliquer que vous ramenez un article

Achats - Vêtements

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Tôi có thể thử đồ được không?
Demander à essayer un vêtement
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Phòng thử đồ ở đâu?
Demander où sont les cabines d'essayage
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Cái này có cỡ ___ không?
Demander une taille précise
…小号?(…xiǎo hào?)
... nhỏ (S)?
Taille de vêtement
…中号?(…zhōng hào?)
... trung bình (M)?
Taille de vêtement
…大号?(…dà hào?)
... lớn (L)?
Taille de vêtement
…加大号?(…jiā dà hào?)
... đại (XL)?
Taille de vêtement
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Giày này có cỡ ___ không?
Demander une pointure spécifique
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Nó bé/chật quá.
Dire que le vêtement est trop petit
这太大了。(zhè tài dàle.)
Nó to/rộng quá.
Dire que le vêtement est trop grand
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Trông tôi mặc (for clothes)/đi (for shoes) cái này có được không?
Demander si le vêtement va

Achats - Négocier

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Món này _[số tiền]_ thôi.
Suggérer un prix
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Đắt thế!/Đắt quá!
Dire que l'article est trop cher
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Ở hàng khác tôi thấy người ta bán có _[số tiền]_ thôi.
Faire référence à l'article à un prix plus bas dans un autre magasin
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Trả giá lần cuối này, _[số tiền]_!
Faire une dernière offre
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Thế thôi tôi không mua nữa.
Montrer son manque d'intérêt
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Thế thôi tôi đi hàng khác.
Montrer son manque d'intérêt en menaçant de partir
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Tôi không có đủ tiền!
Contester le prix en disant que vous ne pouvez pas vous le permettre
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Đắt quá nhưng mà thôi được rồi tôi sẽ mua.
Accepter l'offre en manifestant un regret