Vietnamien | Phrases - Voyage | Dates et Temps

Dates et Temps - Dire l'heure

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
Bây giờ là mấy giờ?
Demander l'heure
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Bây giờ là ___.
Dire l'heure
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
... 8 giờ.
heure pile
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
... tám giờ rưỡi./... tám giờ ba mươi (phút).
demie heure après l'heure pile
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
... tám giờ mười lăm (phút).
un quart d'heure après l'heure pile
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
... tám giờ bốn mươi lăm (phút)./... chín giờ kém mười lăm (phút).
un quart d'heure avant l'heure pile

Dates et Temps - Temps

什么时候?(shénme shíhòu?)
Bao giờ?/Khi nào?
Demander la date et l'heure
现在(xiànzài)
bây giờ
En cet instant
很快(hěn kuài)
sớm/ngay/tí nữa/chốc nữa/(một) lát nữa
Dans peu de temps
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
sau (này)
Dans un certain temps
一年前(yī nián qián)
một năm trước/năm ngoái
Temps en lien avec le jour en question
上个月(shàng gè yuè)
(một) tháng trước
Temps en lien avec le jour en question
上周(shàng zhōu)
(một) tuần trước
Temps en lien avec le jour en question
昨天(zuótiān)
(ngày) hôm qua
Temps en lien avec le jour en question
今天(jīntiān)
(ngày) hôm nay
Temps en lien avec le jour en question
明天(míngtiān)
(ngày) mai
Temps en lien avec le jour en question
下周(xià zhōu)
tuần sau/sang tuần
Temps en lien avec le jour en question
明年(míngnián)
năm sau/sang năm
Temps en lien avec le jour en question
秒(miǎo)
giây
Unité de temps
分钟(fēnzhōng)
phút
Unité de temps
小时(xiǎoshí)
giờ
Unité de temps
天(tiān)
ngày
Unité de temps
周(zhōu)
tuần
Unité de temps
月(yuè)
tháng
Unité de temps
年(nián)
năm
Unité de temps
黎明(límíng)
bình minh/sáng sớm/rạng sáng
Période de la journée
早上(zǎoshang)
(buổi) sáng/ban sáng/ban ngày
Période de la journée
中午(zhōngwǔ)
(buổi) trưa/ban trưa
Période de la journée
下午(xiàwǔ)
(buổi) chiều/ban chiều
Période de la journée
晚上(wǎnshàng)
(buổi) tối/ban tối
Période de la journée
黄昏(huánghūn)
chập tối/chạng vạng
Période de la journée
夜晚(yèwǎn)
đêm/tối muộn
Période de la journée
午夜(wǔyè)
nửa đêm
Période de la journée

Dates et Temps - Jours de la semaine

周一(zhōuyī)
Thứ hai
Jour de le semaine
周二(zhōu'èr)
Thứ ba
Jour de le semaine
周三(zhōusān)
Thứ tư
Jour de le semaine
周四(zhōu sì)
Thứ năm
Jour de le semaine
周五(zhōu wǔ)
Thứ sáu
Jour de le semaine
周六(zhōu liù)
Thứ bảy
Jour de le semaine
周日(zhōu rì)
Chủ nhật
Jour de le semaine

Dates et Temps - Saisons

春季(chūnjì)
(mùa) xuân
Saison de l'année
夏季(xiàjì)
(mùa) hè/(mùa) hạ
Saison de l'année
秋季(qiūjì)
(mùa) thu
Saison de l'année
冬季(dōngjì)
(mùa) đông
Saison de l'année