Thaïlandais | Phrases - Voyage | Dates et Temps

Dates et Temps - Dire l'heure

Bây giờ là mấy giờ?
ตอนนี้กี่โมงแล้ว? (Torn-nee kee mong laew?)
Demander l'heure
Bây giờ là ___.
ตอนนี้___. (Torn nee____.)
Dire l'heure
... 8 giờ.
...8 โมง (...8 mong.)
heure pile
... tám giờ rưỡi./... tám giờ ba mươi (phút).
...แปดโมงครึ่ง (...8 mong krueng.)
demie heure après l'heure pile
... tám giờ mười lăm (phút).
...แปดโมงสิบห้าแล้ว (...pad mong sib ha laew.)
un quart d'heure après l'heure pile
... tám giờ bốn mươi lăm (phút)./... chín giờ kém mười lăm (phút).
...เจ็ดโมงสิบหน้า (...jed mong sib ha.)
un quart d'heure avant l'heure pile

Dates et Temps - Temps

Bao giờ?/Khi nào?
เมื่อไร? (muer rai?)
Demander la date et l'heure
bây giờ
ตอนนี้ (torn-nee)
En cet instant
sớm/ngay/tí nữa/chốc nữa/(một) lát nữa
เร็วๆนี้ (rew rew nee)
Dans peu de temps
sau (này)
ภายหลัง (pai lhung)
Dans un certain temps
một năm trước/năm ngoái
หนึ่งปีผ่านมาแล้ว (neung pee parn ma laew)
Temps en lien avec le jour en question
(một) tháng trước
เดือนที่แล้ว (duen tee laew)
Temps en lien avec le jour en question
(một) tuần trước
อาทิตย์ที่แล้ว (ar-tid tee laew)
Temps en lien avec le jour en question
(ngày) hôm qua
เมื่อวาน (muer-wan)
Temps en lien avec le jour en question
(ngày) hôm nay
วันนี้ (wunnee)
Temps en lien avec le jour en question
(ngày) mai
พรุ่งนี้ (proong nee)
Temps en lien avec le jour en question
tuần sau/sang tuần
อาทิตย์หน้า (ar-tid na)
Temps en lien avec le jour en question
năm sau/sang năm
ปีหน้า (pee na)
Temps en lien avec le jour en question
giây
วินาที (wi-na tee)
Unité de temps
phút
นาที (na tee)
Unité de temps
giờ
ชั่วโมง (chua mong)
Unité de temps
ngày
วัน (wun)
Unité de temps
tuần
อาทิตย์ (ar-tid)
Unité de temps
tháng
เดือน (duen)
Unité de temps
năm
ปี (pee)
Unité de temps
bình minh/sáng sớm/rạng sáng
รุ่งอรุณ (roong a-run)
Période de la journée
(buổi) sáng/ban sáng/ban ngày
ตอนเช้า (torn shao)
Période de la journée
(buổi) trưa/ban trưa
บ่าย (bai)
Période de la journée
(buổi) chiều/ban chiều
ตอนบ่าย (torn bai)
Période de la journée
(buổi) tối/ban tối
ตอนค่ำ (torn kum)
Période de la journée
chập tối/chạng vạng
พระอาทิตย์ตก (pra ar-tid tok)
Période de la journée
đêm/tối muộn
กลางคืน (klang-keun)
Période de la journée
nửa đêm
เที่ยงคืน (tiang keun)
Période de la journée

Dates et Temps - Jours de la semaine

Thứ hai
วันจันทร์ (wun jan)
Jour de le semaine
Thứ ba
วันอังคาร (wun ung karn)
Jour de le semaine
Thứ tư
วันพุธ (wun pood)
Jour de le semaine
Thứ năm
วันพฤหัสบดี (wun pa-rue-has-sab-bo-dee)
Jour de le semaine
Thứ sáu
วันศุกร์ (wun sook)
Jour de le semaine
Thứ bảy
วันเสาร์ (wun sao)
Jour de le semaine
Chủ nhật
วันอาทิตย์ (wun ar-tid)
Jour de le semaine

Dates et Temps - Saisons

(mùa) xuân
ฤดูใบไม้ผลิ (rue do bai mai pli)
Saison de l'année
(mùa) hè/(mùa) hạ
ฤดูร้อน (rue doo rorn)
Saison de l'année
(mùa) thu
ฤดูใบไม้ร่วง (rue do bai mai ruang)
Saison de l'année
(mùa) đông
ฤดูหนาว (rue do nao)
Saison de l'année