Thaïlandais | Phrases - Voyage | Général

Général - Bases

您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? (Khun chuay arai chan noi dai mai?)
Demander de l'aide
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า? (Khun pood pasa ang-grid rue plao?)
Demander si une personne parle anglais
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
คุณพูดภาษา_[ภาษา]_หรือเปล่า? (Khun pood pasa_[language]_rue plao?)
Demander si une personne parle une langue en particulier
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
ฉันไม่พูด_[ภาษา]_(Chan mai pood _[language]_.)
Expliquer que vous ne parlez pas une langue donnée
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
ฉันไม่เข้าใจ (Chan mai kao jai.)
Expliquer que vous ne comprenez pas

Général - Conversation

您好!(nín hǎo!)
สวัสดี! (Sawad-dee!)
Salutation standard
你好!(nǐ hǎo!)
ว่าไง! (Wa-ngai!)
Salutation familière
早上好!(zǎoshang hǎo!)
สวัสดีตอนเช้า! (Sawad-dee torn chao!)
Salutation utilisée le matin
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
สวัสดีตอนเย็น! (Sawad-dee torn yen!)
Salutation utilisée en soirée
晚安!(wǎn'ān!)
นอนหลับฝันดีนะ! (Norn lub fun dee na!)
Formule utilisée en se séparant le soir ou avant de se coucher
您好吗?(nín hǎo ma?)
เป็นอย่างไรบ้าง? (Pen yang rai bang?)
Conversation générale afin de se renseigner sur la santé de votre interlocuteur
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
สบายดี ขอบคุณมาก (Sabuy-dee, Khob khun mak.)
Réponse polie à "Comment vas-tu ?"
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
คุณชื่ออะไร? (Khun chue arai?)
Demander le nom d'une personne
我叫___。(wǒ jiào ___.)
ฉันชื่อ_____. (Chan chue _____.)
Donner son nom
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
คุณมาจากไหน? (Khun ma jark nhai?)
Demander le lieu d'origine de la personne
我来自___。(wǒ láizì ___.)
ฉันมาจาก___. (Chan ma jark___.)
Donner son lieu d'origine
您多大了?(nín duōdàle?)
คุณอายุเท่าไร? (Khun ar-yu tao rai?)
Demander l'âge d'une personne
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
ฉันอายุ___ปี (Chan aryu___pee.)
Donner son âge
是(shì)
ใช่ (Chai)
Répondre par la positive
不是(bùshì)
ไม่ (Mai)
Répondre par la négative
请(qǐng)
กรุณา (Ka ru na)
Formule de politesse
给你!(gěi nǐ!)
เอาแล้วนะ! (Aow laew na)
Formule utilisée en donnant quelque chose à quelqu'un
谢谢。(xièxiè.)
ขอบคุณ (Khob khun)
Remercier quelqu'un
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
ขอบคุณมากๆเลย (Khub khun mak mak loey.)
Remercier chaleureusement
不客气。(bù kèqì.)
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Formule polie en retour au "merci"
对不起。(duìbùqǐ.)
ฉันขอโทษ (Chan kor tode.)
Demander pardon
打扰了。(dǎrǎole.)
ขอโทษนะ (Kor tode na.)
Attirer l'attention de quelqu'un
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Réponse à une excuse présentée acceptée
没关系。(méiguānxì.)
ไม่มีปัญหา (Mai mee pan ha.)
Réponse à une excuse présentée acceptée
当心!(dāngxīn!)
ระวังนะ! (Ra wang na!)
Avertir d'un danger
我饿了。(wǒ è le.)
ฉันหิว (Chan hiw.)
Exprimer sa faim
我渴了。(wǒ kě le.)
ฉันหิวน้ำ (Chan hiw nam.)
Exprimer sa soif
我累了。(wǒ lèi le.)
ฉันเหนื่อย (Chan na- aeuy.)
Exprimer sa fatigue
我病了。(wǒ bìng le.)
ฉันรไม่สบาย (Chan mai sa buy.)
Exprimer un état de santé faible
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
ฉันไม่รู้ (Chan mai roo.)
Réponse à une question dont vous ignorez la réponse
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ (Yin dee tee dai roo jak khun.)
Formule de politesse pour clore une première rencontre
再见!(zàijiàn!)
ลาก่อน! (La korn! )
Se séparer

Général - Plaintes

我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
ฉันต้องการแสดงความข้องใจ (Chan tong korn sa dang kwam kong jai.)
Se plaindre poliment
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
ใครดูแลที่นี่? (Krai doo lae tee nee?)
Trouver la personne responsable
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
นี่รับไม่ได้อย่างแรง! (Nee rub mai dai yang rang!)
Exprimer son insatisfaction
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
ฉันต้องการเงินของฉันคืนมา! (Chan tong karn ngeun kong chan kuen ma!)
Demander un remboursement
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
เรารอมาชั่วโมงกว่าแล้ว (Rao ror ma chua mong kwa laew.)
Se plaindre à propos de l'attente

Général - Jurer

这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
อาหารจานนี้รสชาติแย่มาก! (Arhan jarn nee rod chart yae mak!)
Exprimer son dégoût pour la nourriture de manière vulgaire
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
น้ำแก้วนี้รสชาติเหมือนฉี่เลย! (Nam kaew nee rod chart mhern chee loey!)
Exprimer son dégoût pour la boisson de manière vulgaire
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
ที่แห่งนี้เหมือนรังหนูเลย! (Tee hang nee mhern rung nhu loey!)
Exprimer son mécontentement du lieu de résidence de manière vulgaire
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
รถคันนี้เน่ามาก! (Rod kan nee nao mak!)
Exprimer son mécontentement de la voiture de manière vulgaire
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
บริการได้ห่วยแตกมาก! (Bo ri karn dai huay tak mak!)
Exprimer son mécontentement du service de manière vulgaire
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
นี่มันหลอกเอาตังกันชัดๆ! (Nee mun lhork aow tung gun chudchud!)
Se plaindre du prix trop élevé
扯淡!(chědàn!)
นี่มันโกหกสิ้นดี! (Nee mun ko hok sin dee!)
Montrer de manière vulgaire que l'on ne croit pas la personne
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
คุณนี่มันโง่ชิบหาย! (Khun nee mun ngo chib hai.)
Insulter la personne sur son intelligence
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
คุณนี่มันไม่รู้อะไรเลย! (Khun nee mun mai roo a-rai loey!)
Insulter la personne sur ses connaissances
滚开!(gǔn kāi!)
ไปไกลๆเลย! (Pai klai klai loey!)
Dire vulgairement à une personne de quitter les lieux
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
ไปจัดการกันข้างนอก! (Pai jad karn kun kang nork!)
Demander à une personne de se battre en dehors de l'établissement