Vietnamien | Phrases - Voyage | Général

Général - Bases

您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Phiền bạn giúp tôi một chút được không?
Demander de l'aide
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Bạn có nói được tiếng Anh không?
Demander si une personne parle anglais
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Bạn có nói được _[ngôn ngữ]_ không?
Demander si une personne parle une langue en particulier
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Tôi không biết nói _[ngôn ngữ]_.
Expliquer que vous ne parlez pas une langue donnée
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Tôi không hiểu.
Expliquer que vous ne comprenez pas

Général - Conversation

您好!(nín hǎo!)
Xin chào!
Salutation standard
你好!(nǐ hǎo!)
Chào bạn!
Salutation familière
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Chào buổi sáng! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
Salutation utilisée le matin
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Chào buổi tối! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
Salutation utilisée en soirée
晚安!(wǎn'ān!)
Chúc ngủ ngon! (used before going to bed, not to say goodbye in the evening)
Formule utilisée en se séparant le soir ou avant de se coucher
您好吗?(nín hǎo ma?)
Bạn có khỏe không?
Conversation générale afin de se renseigner sur la santé de votre interlocuteur
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Tôi khỏe, còn bạn?
Réponse polie à "Comment vas-tu ?"
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Tên bạn là gì? / Bạn tên là gì?
Demander le nom d'une personne
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Tên tôi là ___. / Tôi tên là ___.
Donner son nom
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Bạn đến từ đâu?
Demander le lieu d'origine de la personne
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Tôi đến từ ___.
Donner son lieu d'origine
您多大了?(nín duōdàle?)
Bạn bao nhiêu tuổi?
Demander l'âge d'une personne
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Tôi ___ tuổi.
Donner son âge
是(shì)
Có / Vâng / Rồi... (usage depends on contexts)
Répondre par la positive
不是(bùshì)
Không / Chưa... (usage depends on contexts)
Répondre par la négative
请(qǐng)
Làm ơn
Formule de politesse
给你!(gěi nǐ!)
Của bạn đây / Đây
Formule utilisée en donnant quelque chose à quelqu'un
谢谢。(xièxiè.)
Cảm ơn (bạn).
Remercier quelqu'un
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Cảm ơn (bạn) rất nhiều.
Remercier chaleureusement
不客气。(bù kèqì.)
Không có gì (đâu).
Formule polie en retour au "merci"
对不起。(duìbùqǐ.)
Tôi xin lỗi.
Demander pardon
打扰了。(dǎrǎole.)
(Làm ơn) cho hỏi.
Attirer l'attention de quelqu'un
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Không sao (đâu).
Réponse à une excuse présentée acceptée
没关系。(méiguānxì.)
Không có gì.
Réponse à une excuse présentée acceptée
当心!(dāngxīn!)
Coi chừng! / Cẩn thận!
Avertir d'un danger
我饿了。(wǒ è le.)
Tôi đói.
Exprimer sa faim
我渴了。(wǒ kě le.)
Tôi khát (nước).
Exprimer sa soif
我累了。(wǒ lèi le.)
Tôi mệt.
Exprimer sa fatigue
我病了。(wǒ bìng le.)
Tôi bị ốm. /Tôi thấy không được khỏe.
Exprimer un état de santé faible
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Tôi không biết.
Réponse à une question dont vous ignorez la réponse
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Rất vui được gặp bạn.
Formule de politesse pour clore une première rencontre
再见!(zàijiàn!)
Tạm biệt / Chào bạn!
Se séparer

Général - Plaintes

我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Tôi muốn phản ánh một sự việc / điều đáng phàn nàn.
Se plaindre poliment
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Ở đây ai là người chịu trách nhiệm?
Trouver la personne responsable
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Thật không thể chấp nhận được!
Exprimer son insatisfaction
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Tôi muốn được hoàn lại tiền!
Demander un remboursement
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Chúng tôi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Se plaindre à propos de l'attente

Général - Jurer

这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Đồ ăn như dở hơi!
Exprimer son dégoût pour la nourriture de manière vulgaire
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Đồ uống như dở hơi!
Exprimer son dégoût pour la boisson de manière vulgaire
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Chỗ này / Quán này như cứt!
Exprimer son mécontentement du lieu de résidence de manière vulgaire
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Cái xe (ô tô) này là đồ bỏ!
Exprimer son mécontentement de la voiture de manière vulgaire
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Dịch vụ dở ẹc!
Exprimer son mécontentement du service de manière vulgaire
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Giá gì mà cắt cổ!
Se plaindre du prix trop élevé
扯淡!(chědàn!)
Vớ vẩn!
Montrer de manière vulgaire que l'on ne croit pas la personne
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Đồ ngu!
Insulter la personne sur son intelligence
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Mày biết cái quái gì (mà nói)! / Mày biết cái đếch gì (mà nói)!
Insulter la personne sur ses connaissances
滚开!(gǔn kāi!)
Biến đi! / Cút đi!
Dire vulgairement à une personne de quitter les lieux
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Tao với mày ra ngoài kia tính sổ!
Demander à une personne de se battre en dehors de l'établissement