Thaïlandais | Phrases - Voyage | Général

Général - Bases

助けていただけますか?
คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? (Khun chuay arai chan noi dai mai?)
Demander de l'aide
英語を話せますか?
คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า? (Khun pood pasa ang-grid rue plao?)
Demander si une personne parle anglais
_を話せますか?
คุณพูดภาษา_[ภาษา]_หรือเปล่า? (Khun pood pasa_[language]_rue plao?)
Demander si une personne parle une langue en particulier
_を私は話せません
ฉันไม่พูด_[ภาษา]_(Chan mai pood _[language]_.)
Expliquer que vous ne parlez pas une langue donnée
分かりません
ฉันไม่เข้าใจ (Chan mai kao jai.)
Expliquer que vous ne comprenez pas

Général - Conversation

こんにちは
สวัสดี! (Sawad-dee!)
Salutation standard
やぁ!
ว่าไง! (Wa-ngai!)
Salutation familière
おはようございます!
สวัสดีตอนเช้า! (Sawad-dee torn chao!)
Salutation utilisée le matin
こんばんは!
สวัสดีตอนเย็น! (Sawad-dee torn yen!)
Salutation utilisée en soirée
おやすみなさい!
นอนหลับฝันดีนะ! (Norn lub fun dee na!)
Formule utilisée en se séparant le soir ou avant de se coucher
お元気ですか?
เป็นอย่างไรบ้าง? (Pen yang rai bang?)
Conversation générale afin de se renseigner sur la santé de votre interlocuteur
元気です
สบายดี ขอบคุณมาก (Sabuy-dee, Khob khun mak.)
Réponse polie à "Comment vas-tu ?"
お名前はなんですか?
คุณชื่ออะไร? (Khun chue arai?)
Demander le nom d'une personne
私の名前は_です
ฉันชื่อ_____. (Chan chue _____.)
Donner son nom
どこから来ましたか?
คุณมาจากไหน? (Khun ma jark nhai?)
Demander le lieu d'origine de la personne
_から来ました
ฉันมาจาก___. (Chan ma jark___.)
Donner son lieu d'origine
おいくつですか?
คุณอายุเท่าไร? (Khun ar-yu tao rai?)
Demander l'âge d'une personne
_歳です
ฉันอายุ___ปี (Chan aryu___pee.)
Donner son âge
はい
ใช่ (Chai)
Répondre par la positive
いいえ
ไม่ (Mai)
Répondre par la négative
お願いします
กรุณา (Ka ru na)
Formule de politesse
はい、どうぞ!
เอาแล้วนะ! (Aow laew na)
Formule utilisée en donnant quelque chose à quelqu'un
ありがとうございます
ขอบคุณ (Khob khun)
Remercier quelqu'un
どうもありがとうございます
ขอบคุณมากๆเลย (Khub khun mak mak loey.)
Remercier chaleureusement
どういたしまして
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Formule polie en retour au "merci"
ごめんなさい
ฉันขอโทษ (Chan kor tode.)
Demander pardon
すみません
ขอโทษนะ (Kor tode na.)
Attirer l'attention de quelqu'un
大丈夫です
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Réponse à une excuse présentée acceptée
問題ないです
ไม่มีปัญหา (Mai mee pan ha.)
Réponse à une excuse présentée acceptée
気をつけて!
ระวังนะ! (Ra wang na!)
Avertir d'un danger
お腹がすきました
ฉันหิว (Chan hiw.)
Exprimer sa faim
喉が渇きました
ฉันหิวน้ำ (Chan hiw nam.)
Exprimer sa soif
疲れました
ฉันเหนื่อย (Chan na- aeuy.)
Exprimer sa fatigue
風邪を引きました
ฉันรไม่สบาย (Chan mai sa buy.)
Exprimer un état de santé faible
分かりません
ฉันไม่รู้ (Chan mai roo.)
Réponse à une question dont vous ignorez la réponse
あなたに会えてよかったです
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ (Yin dee tee dai roo jak khun.)
Formule de politesse pour clore une première rencontre
さようなら!
ลาก่อน! (La korn! )
Se séparer

Général - Plaintes

クレームを言いたいと思います
ฉันต้องการแสดงความข้องใจ (Chan tong korn sa dang kwam kong jai.)
Se plaindre poliment
責任者はどなたですか?
ใครดูแลที่นี่? (Krai doo lae tee nee?)
Trouver la personne responsable
これは非常に受け入れ難いことだ!
นี่รับไม่ได้อย่างแรง! (Nee rub mai dai yang rang!)
Exprimer son insatisfaction
お金を返してくれ!
ฉันต้องการเงินของฉันคืนมา! (Chan tong karn ngeun kong chan kuen ma!)
Demander un remboursement
1時間以上私たちは待っています
เรารอมาชั่วโมงกว่าแล้ว (Rao ror ma chua mong kwa laew.)
Se plaindre à propos de l'attente

Général - Jurer

この食べ物はとてもまずい!
อาหารจานนี้รสชาติแย่มาก! (Arhan jarn nee rod chart yae mak!)
Exprimer son dégoût pour la nourriture de manière vulgaire
この飲み物は小便の味がする!
น้ำแก้วนี้รสชาติเหมือนฉี่เลย! (Nam kaew nee rod chart mhern chee loey!)
Exprimer son dégoût pour la boisson de manière vulgaire
この場所は糞だ!
ที่แห่งนี้เหมือนรังหนูเลย! (Tee hang nee mhern rung nhu loey!)
Exprimer son mécontentement du lieu de résidence de manière vulgaire
この車は倒壊寸前だ!
รถคันนี้เน่ามาก! (Rod kan nee nao mak!)
Exprimer son mécontentement de la voiture de manière vulgaire
このサービスは最低だ!
บริการได้ห่วยแตกมาก! (Bo ri karn dai huay tak mak!)
Exprimer son mécontentement du service de manière vulgaire
これは完全なぼったくりだ!
นี่มันหลอกเอาตังกันชัดๆ! (Nee mun lhork aow tung gun chudchud!)
Se plaindre du prix trop élevé
これはでたらめだ!
นี่มันโกหกสิ้นดี! (Nee mun ko hok sin dee!)
Montrer de manière vulgaire que l'on ne croit pas la personne
お前は馬鹿な奴だ!
คุณนี่มันโง่ชิบหาย! (Khun nee mun ngo chib hai.)
Insulter la personne sur son intelligence
お前は何も知らない!
คุณนี่มันไม่รู้อะไรเลย! (Khun nee mun mai roo a-rai loey!)
Insulter la personne sur ses connaissances
うせろ!
ไปไกลๆเลย! (Pai klai klai loey!)
Dire vulgairement à une personne de quitter les lieux
外でケリつけようぜ!
ไปจัดการกันข้างนอก! (Pai jad karn kun kang nork!)
Demander à une personne de se battre en dehors de l'établissement