Français | Phrases - Voyage | Général

Général - Bases

คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? (Khun chuay arai chan noi dai mai?)
Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ?
Demander de l'aide
คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า? (Khun pood pasa ang-grid rue plao?)
Parlez-vous anglais ?
Demander si une personne parle anglais
คุณพูดภาษา_[ภาษา]_หรือเปล่า? (Khun pood pasa_[language]_rue plao?)
Parlez-vous _[langue]_ ?
Demander si une personne parle une langue en particulier
ฉันไม่พูด_[ภาษา]_(Chan mai pood _[language]_.)
Je ne parle pas _[langue]_.
Expliquer que vous ne parlez pas une langue donnée
ฉันไม่เข้าใจ (Chan mai kao jai.)
Je ne comprends pas.
Expliquer que vous ne comprenez pas

Général - Conversation

สวัสดี! (Sawad-dee!)
Bonjour !
Salutation standard
ว่าไง! (Wa-ngai!)
Salut !
Salutation familière
สวัสดีตอนเช้า! (Sawad-dee torn chao!)
Bonjour !
Salutation utilisée le matin
สวัสดีตอนเย็น! (Sawad-dee torn yen!)
Bonsoir !
Salutation utilisée en soirée
นอนหลับฝันดีนะ! (Norn lub fun dee na!)
Bonne nuit !
Formule utilisée en se séparant le soir ou avant de se coucher
เป็นอย่างไรบ้าง? (Pen yang rai bang?)
Comment vas-tu ?
Conversation générale afin de se renseigner sur la santé de votre interlocuteur
สบายดี ขอบคุณมาก (Sabuy-dee, Khob khun mak.)
Bien, merci.
Réponse polie à "Comment vas-tu ?"
คุณชื่ออะไร? (Khun chue arai?)
Comment t'appelles-tu ?
Demander le nom d'une personne
ฉันชื่อ_____. (Chan chue _____.)
Je m'appelle ___.
Donner son nom
คุณมาจากไหน? (Khun ma jark nhai?)
D'où viens-tu ?
Demander le lieu d'origine de la personne
ฉันมาจาก___. (Chan ma jark___.)
Je viens de ___.
Donner son lieu d'origine
คุณอายุเท่าไร? (Khun ar-yu tao rai?)
Quel âge as-tu ?
Demander l'âge d'une personne
ฉันอายุ___ปี (Chan aryu___pee.)
J'ai __ ans.
Donner son âge
ใช่ (Chai)
Oui
Répondre par la positive
ไม่ (Mai)
Non
Répondre par la négative
กรุณา (Ka ru na)
S'il vous plaît
Formule de politesse
เอาแล้วนะ! (Aow laew na)
Et voilà !
Formule utilisée en donnant quelque chose à quelqu'un
ขอบคุณ (Khob khun)
Merci.
Remercier quelqu'un
ขอบคุณมากๆเลย (Khub khun mak mak loey.)
Merci beaucoup.
Remercier chaleureusement
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Je t'en prie.
Formule polie en retour au "merci"
ฉันขอโทษ (Chan kor tode.)
Je suis désolé(e).
Demander pardon
ขอโทษนะ (Kor tode na.)
Excusez-moi.
Attirer l'attention de quelqu'un
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Cela ne fait rien.
Réponse à une excuse présentée acceptée
ไม่มีปัญหา (Mai mee pan ha.)
Il n'y a pas de mal.
Réponse à une excuse présentée acceptée
ระวังนะ! (Ra wang na!)
Attention !
Avertir d'un danger
ฉันหิว (Chan hiw.)
J'ai faim.
Exprimer sa faim
ฉันหิวน้ำ (Chan hiw nam.)
J'ai soif.
Exprimer sa soif
ฉันเหนื่อย (Chan na- aeuy.)
Je suis fatigué(e).
Exprimer sa fatigue
ฉันรไม่สบาย (Chan mai sa buy.)
Je suis malade.
Exprimer un état de santé faible
ฉันไม่รู้ (Chan mai roo.)
Je ne sais pas.
Réponse à une question dont vous ignorez la réponse
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ (Yin dee tee dai roo jak khun.)
Ravi(e) de vous avoir rencontré.
Formule de politesse pour clore une première rencontre
ลาก่อน! (La korn! )
Au revoir !
Se séparer

Général - Plaintes

ฉันต้องการแสดงความข้องใจ (Chan tong korn sa dang kwam kong jai.)
Je voudrais faire une réclamation.
Se plaindre poliment
ใครดูแลที่นี่? (Krai doo lae tee nee?)
Qui est le responsable ici ?
Trouver la personne responsable
นี่รับไม่ได้อย่างแรง! (Nee rub mai dai yang rang!)
C'est absolument inacceptable !
Exprimer son insatisfaction
ฉันต้องการเงินของฉันคืนมา! (Chan tong karn ngeun kong chan kuen ma!)
J'exige un remboursement !
Demander un remboursement
เรารอมาชั่วโมงกว่าแล้ว (Rao ror ma chua mong kwa laew.)
Cela fait plus d'une heure que nous attendons.
Se plaindre à propos de l'attente

Général - Jurer

อาหารจานนี้รสชาติแย่มาก! (Arhan jarn nee rod chart yae mak!)
La nourriture est infecte !
Exprimer son dégoût pour la nourriture de manière vulgaire
น้ำแก้วนี้รสชาติเหมือนฉี่เลย! (Nam kaew nee rod chart mhern chee loey!)
Cette boisson est imbuvable !
Exprimer son dégoût pour la boisson de manière vulgaire
ที่แห่งนี้เหมือนรังหนูเลย! (Tee hang nee mhern rung nhu loey!)
C'est pourri ici !
Exprimer son mécontentement du lieu de résidence de manière vulgaire
รถคันนี้เน่ามาก! (Rod kan nee nao mak!)
Cette voiture est une épave !
Exprimer son mécontentement de la voiture de manière vulgaire
บริการได้ห่วยแตกมาก! (Bo ri karn dai huay tak mak!)
Le service est inadmissible !
Exprimer son mécontentement du service de manière vulgaire
นี่มันหลอกเอาตังกันชัดๆ! (Nee mun lhork aow tung gun chudchud!)
C'est une grosse arnaque !
Se plaindre du prix trop élevé
นี่มันโกหกสิ้นดี! (Nee mun ko hok sin dee!)
C'est des conneries !
Montrer de manière vulgaire que l'on ne croit pas la personne
คุณนี่มันโง่ชิบหาย! (Khun nee mun ngo chib hai.)
Crétin fini !
Insulter la personne sur son intelligence
คุณนี่มันไม่รู้อะไรเลย! (Khun nee mun mai roo a-rai loey!)
Vous ne savez pas de quoi de vous parlez !
Insulter la personne sur ses connaissances
ไปไกลๆเลย! (Pai klai klai loey!)
Allez vous faire voir !
Dire vulgairement à une personne de quitter les lieux
ไปจัดการกันข้างนอก! (Pai jad karn kun kang nork!)
On va régler ça dehors !
Demander à une personne de se battre en dehors de l'établissement