Japonais | Phrases - Voyage | Général

Général - Bases

คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? (Khun chuay arai chan noi dai mai?)
助けていただけますか?
Demander de l'aide
คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า? (Khun pood pasa ang-grid rue plao?)
英語を話せますか?
Demander si une personne parle anglais
คุณพูดภาษา_[ภาษา]_หรือเปล่า? (Khun pood pasa_[language]_rue plao?)
_を話せますか?
Demander si une personne parle une langue en particulier
ฉันไม่พูด_[ภาษา]_(Chan mai pood _[language]_.)
_を私は話せません
Expliquer que vous ne parlez pas une langue donnée
ฉันไม่เข้าใจ (Chan mai kao jai.)
分かりません
Expliquer que vous ne comprenez pas

Général - Conversation

สวัสดี! (Sawad-dee!)
こんにちは
Salutation standard
ว่าไง! (Wa-ngai!)
やぁ!
Salutation familière
สวัสดีตอนเช้า! (Sawad-dee torn chao!)
おはようございます!
Salutation utilisée le matin
สวัสดีตอนเย็น! (Sawad-dee torn yen!)
こんばんは!
Salutation utilisée en soirée
นอนหลับฝันดีนะ! (Norn lub fun dee na!)
おやすみなさい!
Formule utilisée en se séparant le soir ou avant de se coucher
เป็นอย่างไรบ้าง? (Pen yang rai bang?)
お元気ですか?
Conversation générale afin de se renseigner sur la santé de votre interlocuteur
สบายดี ขอบคุณมาก (Sabuy-dee, Khob khun mak.)
元気です
Réponse polie à "Comment vas-tu ?"
คุณชื่ออะไร? (Khun chue arai?)
お名前はなんですか?
Demander le nom d'une personne
ฉันชื่อ_____. (Chan chue _____.)
私の名前は_です
Donner son nom
คุณมาจากไหน? (Khun ma jark nhai?)
どこから来ましたか?
Demander le lieu d'origine de la personne
ฉันมาจาก___. (Chan ma jark___.)
_から来ました
Donner son lieu d'origine
คุณอายุเท่าไร? (Khun ar-yu tao rai?)
おいくつですか?
Demander l'âge d'une personne
ฉันอายุ___ปี (Chan aryu___pee.)
_歳です
Donner son âge
ใช่ (Chai)
はい
Répondre par la positive
ไม่ (Mai)
いいえ
Répondre par la négative
กรุณา (Ka ru na)
お願いします
Formule de politesse
เอาแล้วนะ! (Aow laew na)
はい、どうぞ!
Formule utilisée en donnant quelque chose à quelqu'un
ขอบคุณ (Khob khun)
ありがとうございます
Remercier quelqu'un
ขอบคุณมากๆเลย (Khub khun mak mak loey.)
どうもありがとうございます
Remercier chaleureusement
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
どういたしまして
Formule polie en retour au "merci"
ฉันขอโทษ (Chan kor tode.)
ごめんなさい
Demander pardon
ขอโทษนะ (Kor tode na.)
すみません
Attirer l'attention de quelqu'un
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
大丈夫です
Réponse à une excuse présentée acceptée
ไม่มีปัญหา (Mai mee pan ha.)
問題ないです
Réponse à une excuse présentée acceptée
ระวังนะ! (Ra wang na!)
気をつけて!
Avertir d'un danger
ฉันหิว (Chan hiw.)
お腹がすきました
Exprimer sa faim
ฉันหิวน้ำ (Chan hiw nam.)
喉が渇きました
Exprimer sa soif
ฉันเหนื่อย (Chan na- aeuy.)
疲れました
Exprimer sa fatigue
ฉันรไม่สบาย (Chan mai sa buy.)
風邪を引きました
Exprimer un état de santé faible
ฉันไม่รู้ (Chan mai roo.)
分かりません
Réponse à une question dont vous ignorez la réponse
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ (Yin dee tee dai roo jak khun.)
あなたに会えてよかったです
Formule de politesse pour clore une première rencontre
ลาก่อน! (La korn! )
さようなら!
Se séparer

Général - Plaintes

ฉันต้องการแสดงความข้องใจ (Chan tong korn sa dang kwam kong jai.)
クレームを言いたいと思います
Se plaindre poliment
ใครดูแลที่นี่? (Krai doo lae tee nee?)
責任者はどなたですか?
Trouver la personne responsable
นี่รับไม่ได้อย่างแรง! (Nee rub mai dai yang rang!)
これは非常に受け入れ難いことだ!
Exprimer son insatisfaction
ฉันต้องการเงินของฉันคืนมา! (Chan tong karn ngeun kong chan kuen ma!)
お金を返してくれ!
Demander un remboursement
เรารอมาชั่วโมงกว่าแล้ว (Rao ror ma chua mong kwa laew.)
1時間以上私たちは待っています
Se plaindre à propos de l'attente

Général - Jurer

อาหารจานนี้รสชาติแย่มาก! (Arhan jarn nee rod chart yae mak!)
この食べ物はとてもまずい!
Exprimer son dégoût pour la nourriture de manière vulgaire
น้ำแก้วนี้รสชาติเหมือนฉี่เลย! (Nam kaew nee rod chart mhern chee loey!)
この飲み物は小便の味がする!
Exprimer son dégoût pour la boisson de manière vulgaire
ที่แห่งนี้เหมือนรังหนูเลย! (Tee hang nee mhern rung nhu loey!)
この場所は糞だ!
Exprimer son mécontentement du lieu de résidence de manière vulgaire
รถคันนี้เน่ามาก! (Rod kan nee nao mak!)
この車は倒壊寸前だ!
Exprimer son mécontentement de la voiture de manière vulgaire
บริการได้ห่วยแตกมาก! (Bo ri karn dai huay tak mak!)
このサービスは最低だ!
Exprimer son mécontentement du service de manière vulgaire
นี่มันหลอกเอาตังกันชัดๆ! (Nee mun lhork aow tung gun chudchud!)
これは完全なぼったくりだ!
Se plaindre du prix trop élevé
นี่มันโกหกสิ้นดี! (Nee mun ko hok sin dee!)
これはでたらめだ!
Montrer de manière vulgaire que l'on ne croit pas la personne
คุณนี่มันโง่ชิบหาย! (Khun nee mun ngo chib hai.)
お前は馬鹿な奴だ!
Insulter la personne sur son intelligence
คุณนี่มันไม่รู้อะไรเลย! (Khun nee mun mai roo a-rai loey!)
お前は何も知らない!
Insulter la personne sur ses connaissances
ไปไกลๆเลย! (Pai klai klai loey!)
うせろ!
Dire vulgairement à une personne de quitter les lieux
ไปจัดการกันข้างนอก! (Pai jad karn kun kang nork!)
外でケリつけようぜ!
Demander à une personne de se battre en dehors de l'établissement