Chinois | Phrases - Voyage | Général

Général - Bases

Phiền bạn giúp tôi một chút được không?
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Demander de l'aide
Bạn có nói được tiếng Anh không?
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Demander si une personne parle anglais
Bạn có nói được _[ngôn ngữ]_ không?
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Demander si une personne parle une langue en particulier
Tôi không biết nói _[ngôn ngữ]_.
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Expliquer que vous ne parlez pas une langue donnée
Tôi không hiểu.
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Expliquer que vous ne comprenez pas

Général - Conversation

Xin chào!
您好!(nín hǎo!)
Salutation standard
Chào bạn!
你好!(nǐ hǎo!)
Salutation familière
Chào buổi sáng! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Salutation utilisée le matin
Chào buổi tối! (Vietnamese usually do not use time-specific greetings)
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Salutation utilisée en soirée
Chúc ngủ ngon! (used before going to bed, not to say goodbye in the evening)
晚安!(wǎn'ān!)
Formule utilisée en se séparant le soir ou avant de se coucher
Bạn có khỏe không?
您好吗?(nín hǎo ma?)
Conversation générale afin de se renseigner sur la santé de votre interlocuteur
Tôi khỏe, còn bạn?
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Réponse polie à "Comment vas-tu ?"
Tên bạn là gì? / Bạn tên là gì?
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Demander le nom d'une personne
Tên tôi là ___. / Tôi tên là ___.
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Donner son nom
Bạn đến từ đâu?
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Demander le lieu d'origine de la personne
Tôi đến từ ___.
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Donner son lieu d'origine
Bạn bao nhiêu tuổi?
您多大了?(nín duōdàle?)
Demander l'âge d'une personne
Tôi ___ tuổi.
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Donner son âge
Có / Vâng / Rồi... (usage depends on contexts)
是(shì)
Répondre par la positive
Không / Chưa... (usage depends on contexts)
不是(bùshì)
Répondre par la négative
Làm ơn
请(qǐng)
Formule de politesse
Của bạn đây / Đây
给你!(gěi nǐ!)
Formule utilisée en donnant quelque chose à quelqu'un
Cảm ơn (bạn).
谢谢。(xièxiè.)
Remercier quelqu'un
Cảm ơn (bạn) rất nhiều.
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Remercier chaleureusement
Không có gì (đâu).
不客气。(bù kèqì.)
Formule polie en retour au "merci"
Tôi xin lỗi.
对不起。(duìbùqǐ.)
Demander pardon
(Làm ơn) cho hỏi.
打扰了。(dǎrǎole.)
Attirer l'attention de quelqu'un
Không sao (đâu).
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Réponse à une excuse présentée acceptée
Không có gì.
没关系。(méiguānxì.)
Réponse à une excuse présentée acceptée
Coi chừng! / Cẩn thận!
当心!(dāngxīn!)
Avertir d'un danger
Tôi đói.
我饿了。(wǒ è le.)
Exprimer sa faim
Tôi khát (nước).
我渴了。(wǒ kě le.)
Exprimer sa soif
Tôi mệt.
我累了。(wǒ lèi le.)
Exprimer sa fatigue
Tôi bị ốm. /Tôi thấy không được khỏe.
我病了。(wǒ bìng le.)
Exprimer un état de santé faible
Tôi không biết.
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Réponse à une question dont vous ignorez la réponse
Rất vui được gặp bạn.
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Formule de politesse pour clore une première rencontre
Tạm biệt / Chào bạn!
再见!(zàijiàn!)
Se séparer

Général - Plaintes

Tôi muốn phản ánh một sự việc / điều đáng phàn nàn.
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Se plaindre poliment
Ở đây ai là người chịu trách nhiệm?
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Trouver la personne responsable
Thật không thể chấp nhận được!
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Exprimer son insatisfaction
Tôi muốn được hoàn lại tiền!
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Demander un remboursement
Chúng tôi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi.
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Se plaindre à propos de l'attente

Général - Jurer

Đồ ăn như dở hơi!
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Exprimer son dégoût pour la nourriture de manière vulgaire
Đồ uống như dở hơi!
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Exprimer son dégoût pour la boisson de manière vulgaire
Chỗ này / Quán này như cứt!
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Exprimer son mécontentement du lieu de résidence de manière vulgaire
Cái xe (ô tô) này là đồ bỏ!
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Exprimer son mécontentement de la voiture de manière vulgaire
Dịch vụ dở ẹc!
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Exprimer son mécontentement du service de manière vulgaire
Giá gì mà cắt cổ!
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Se plaindre du prix trop élevé
Vớ vẩn!
扯淡!(chědàn!)
Montrer de manière vulgaire que l'on ne croit pas la personne
Đồ ngu!
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Insulter la personne sur son intelligence
Mày biết cái quái gì (mà nói)! / Mày biết cái đếch gì (mà nói)!
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Insulter la personne sur ses connaissances
Biến đi! / Cút đi!
滚开!(gǔn kāi!)
Dire vulgairement à une personne de quitter les lieux
Tao với mày ra ngoài kia tính sổ!
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Demander à une personne de se battre en dehors de l'établissement