Néerlandais | Phrases - Voyage | Logement

Logement - Trouver

我在哪能找到 ___?(wǒ zài nǎ néng zhǎodào ___?)
Waar kan ik ___ vinden?
Demander son chemin vers un logement
…有房间出租吗?(…yǒu fángjiān chūzū ma?)
... een kamer te huur?
Type de logement
…旅社?(…lǚshè?)
... een hostel?
Type de logement
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... een hotel?
Type de logement
…包含早餐的床位?(…bāohán zǎocān de chuángwèi?)
... een bed-and-breakfast?
Type de logement
…露营区?(…lùyíng qū?)
... een camping?
Type de logement
像那样的价格要多少呢?(xiàng nàyàng de jiàgé yào duōshǎo ne?)
Hoe zijn de prijzen daar?
Demander les prix

Logement - Réserver

您还有房间吗?(nín hái yǒu fángjiān ma?)
Heeft u kamers beschikbaar?
Demander s'il y a des chambres disponibles
___ 人间房多少钱?(___ rénjiān fáng duōshǎo qián?)
Hoeveel kost een kamer voor ___ mensen?
Demander le prix d'une chambre
我想预订___ 。(wǒ xiǎng yùdìng ___ .)
Ik wil graag ___ boeken.
Réserver une chambre en particulier
…双人间。(…Shuāng rénjiān.)
... een tweepersoonskamer.
Chambre pour deux personnes
…单人间。(…dān rénjiān.)
... een eenpersoonskamer.
Chambre pour une personne
…__人间。(…__ rénjiān.)
... een kamer voor ___ personen.
Chambre pour tant de personnes
…无烟房间。(…wú yān fángjiān.)
... een niet-roken kamer.
Chambre pour non-fumeurs
我想预订一间有 ___ 的房。(wǒ xiǎng yùdìng yī jiàn yǒu ___ de fáng.)
Ik wil graag een kamer boeken met ___.
Demander une chambre avec un aménagement particulier
…双人床。(…Shuāngrén chuáng.)
... een lits-jumeaux (twee aparte bedden).
lit pour deux personnes
...单人床。(... dān rén chuáng.)
... aparte bedden.
lits séparés
…阳台。(…yángtái.)
... een balkon.
…独立浴室。(…dúlì yùshì.)
... een eigen badkamer.
Chambre avec salle de bain
...海景。(... hǎijǐng.)
... zeezicht.
Chambre avec vue sur l'océan
...加床。(... jiā chuáng.)
... een extra bed.
Demander un lit supplémentaire dans la chambre
我要预订一间房,住___ 晚/周。(wǒ yào yùdìng yī jiàn fáng, zhù___ wǎn/zhōu.)
Ik wil graag een kamer boeken voor ___ nacht(en)/we(e)k(en).
Réserver une chambre pour une période spécifique.
您有专门为残疾人提供的房间吗?(nín yǒu zhuānmén wèi cánjí rén tígōng de fángjiān ma?)
Heeft u speciale kamers voor gehandicapten?
Demander une chambre pour personnes handicapées
我对 ____ [灰尘/动物皮毛]过敏。 您有特别针对过敏问题设计的房间吗?(wǒ duì ____ [huīchén/dòngwù pímáo] guòmǐn. nín yǒu tèbié zhēnduì guòmǐn wèntí shèjì de fángjiān ma?)
Ik ben allergisch voor ____ [stof/dierenhaar]. Heeft u toevallig speciale kamers beschikbaar?
Demander une chambre particulière pour cause d'allergie
我可以先看看房间吗?(wǒ kěyǐ xiān kànkàn fángjiān ma?)
Kan ik de kamer bekijken?
Demander à voir la chambre avant réservation
包含早餐吗?(bāohán zǎocān ma?)
Is ontbijt inbegrepen?
Demander si le prix comprend le petit-déjeuner
毛巾/床单包括在内吗?(máojīn/chuángdān bāokuò zài nèi ma?)
Zijn handdoeken/Is beddengoed inbegrepen?
Demander si le prix comprend serviettes et draps
可以携带宠物吗?(kěyǐ xiédài chǒngwù ma?)
Zijn huisdieren toegestaan?
Demander si les animaux sont autorisés.
贵处提供停车场所吗?(guì chù tígōng tíngchē chǎngsuǒ ma?)
Heeft u een parkeergarage/parkeerplaats?
Demander où garer sa voiture
您有保险锁/保险箱吗(nín yǒu bǎoxiǎn suǒ/bǎoxiǎnxiāng ma?)
Heeft u kluisjes?
Demander comment mettre ses biens en sécurité

Logement - Durant votre séjour

如何找到房间 ___?(rúhé zhǎodào fángjiān ___?)
Waar kan ik kamer nummer ___ vinden?
Demander le chemin vers une chambre
这是房间 ___ 的钥匙。(zhè shì fángjiān ___ de yàoshi.)
De sleutel voor kamer nummer ___ graag!
Demander votre clé de chambre
有人找过我吗?(yǒurén zhǎoguò wǒ ma?)
Heeft er iemand naar me gevraagd?
Demander si vous avez des messages
从哪里我可以报名短途旅行?(Cóng nǎlǐ wǒ kěyǐ bàomíng duǎntú lǚxíng?)
Waar kan ik me voor de excursie opgeven?
Demander à réserver une excursion
我可以在哪里打电话?(wǒ kěyǐ zài nǎlǐ dǎ diànhuà?)
Waar kan ik bellen?
Demander où trouver un téléphone
早餐什么时候开始供应?(zǎocān shénme shíhòu kāishǐ gōngyìng?)
Wanneer vindt het ontbijt plaats?
Demander l'heure à laquelle le petit-déjeuner est servi
请明天早晨 ___点叫醒我。(qǐng míngtiān zǎochén ___diǎn jiào xǐng wǒ.)
Wek me morgen alstublieft om ___.
Demander à être réveillé(e) par téléphone
您能预订一辆出租车吗?(nín néng yùdìng yī liàng chūzū chē ma?)
Kunt u een taxi bellen alstublieft?
Demander un taxi
我能使用这里的网络吗?(wǒ néng shǐyòng zhèlǐ de wǎngluò ma?)
Kan ik hier het internet gebruiken?
Demander si une connexion internet est disponible
您能推荐周边一些好的餐馆吗?(nín néng tuījiàn zhōubiān yīxiē hǎo de cānguǎn ma?)
Kunt u me een goed restaurant in de buurt aanraden?
Demander des conseils sur les restaurants
您能打扫一下我的房间吗?(nín néng dǎsǎo yīxià wǒ de fángjiān ma?)
Kunt u mijn kamer alstublieft laten schoonmaken?
Demander à ce que votre chambre soit nettoyée
现在我不需要客房清理。(xiànzài wǒ bù xūyào kèfáng qīnglǐ.)
Ik hoef de kamer niet nu schoongemaakt te hebben.
Demander à ce que la chambre soit nettoyée plus tard
您能再提供一副毯子/一个枕头/一块毛巾吗?(nín néng zài tígōng yī fù tǎnzi/yīgè zhěntou/yīkuài máojīn ma?)
Kunt u me alstublieft nog een deken/kussen/handdoek brengen?
Demander un objet supplémentaire
您能把这个拿到洗衣房清洗吗?(nín néng bǎ zhège ná dào xǐyī fáng qīngxǐ ma?)
Kunt u dit alstublieft naar de wasserette brengen om te wassen?
Demander à faire nettoyer un objet en particulier.
我要退房,谢谢。(wǒ yào tuì fáng, xièxiè.)
Ik wil graag uitchecken.
Demander à payer l'hôtel lors de votre départ
我们非常享受在这里的时间。(wǒmen fēicháng xiǎngshòu zài zhèlǐ de shíjiān.)
We hebben het hier erg naar onze zin gehad.
Vanter les mérites de l'hôtel au moment du départ

Logement - Réclamations

我想换间房间。(wǒ xiǎng huàn jiān fángjiān.)
Ik wil graag een andere kamer.
Demander une autre chambre
供暖设施不工作。(gōngnuǎn shèshī bù gōngzuò.)
De verwarming werkt niet.
Dire que le chauffage est en panne
空调不工作。(kòngtiáo bù gōngzuò.)
De airco werkt niet.
Dire que la climatisation est en panne
房间很吵。(fángjiān hěn chǎo.)
De kamer heeft veel geluidsoverlast.
Dire que la chambre est bruyante
房间很难闻。(fángjiān hěn nán wén.)
De kamer ruikt vies.
Dire que la chambre sent mauvais
我要一间无烟房间。(wǒ yào yī jiàn wú yān fángjiān.)
Ik heb om een tweepersoonskamer gevraagd.
Réclamation
我要一间带风景的房间。(wǒ yào yī jiàn dài fēngjǐng de fángjiān.)
Ik heb om een kamer met uitzicht gevraagd.
Réclamation
我房间钥匙打不开门。(wǒ fángjiān yàoshi dǎ bù kāimén.)
Mijn sleutel werkt niet.
Dire que la clé ne marche pas
窗户打不开。(chuānghù dǎ bù kāi.)
Het raam opent niet.
Dire que la fenêtre ne s'ouvre pas
房间还未被清扫。(fángjiān hái wèi bèi qīngsǎo.)
Het raam is niet schoongemaakt.
Dire que la chambre est restée sale
房间里有老鼠/ 虫子。(fángjiān li yǒu lǎoshǔ/ chóngzi.)
Er zitten muizen/ratten/insecten in de kamer.
Réclamation
没有热水。(méiyǒu rè shuǐ.)
Er is geen warm water.
Réclamation
没有人叫醒我。(méiyǒu rén jiào xǐng wǒ.)
Ik heb mijn wake-up call niet gekregen.
Réclamation
账单里多收费了。(zhàngdān lǐ duō shōufèile.)
De rekening is te hoog.
Réclamation
我隔壁太吵了。(wǒ gébì tài chǎole.)
Mijn buurman is te luidruchtig.
Réclamation