Turc | Phrases - Voyage | Logement

Logement - Trouver

我在哪能找到 ___?(wǒ zài nǎ néng zhǎodào ___?)
Nereden __ bulabilirim?
Demander son chemin vers un logement
…有房间出租吗?(…yǒu fángjiān chūzū ma?)
kiralamak için ... oda?
Type de logement
…旅社?(…lǚshè?)
... bir hostel?
Type de logement
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... bir otel?
Type de logement
…包含早餐的床位?(…bāohán zǎocān de chuángwèi?)
... bir oda artı kahvaltı?
Type de logement
…露营区?(…lùyíng qū?)
... bir kamp alanı?
Type de logement
像那样的价格要多少呢?(xiàng nàyàng de jiàgé yào duōshǎo ne?)
Orada fiyatlar ne civarda?
Demander les prix

Logement - Réserver

您还有房间吗?(nín hái yǒu fángjiān ma?)
Boş odanız var mı?
Demander s'il y a des chambres disponibles
___ 人间房多少钱?(___ rénjiān fáng duōshǎo qián?)
__ kişi için bir oda ne kadar?
Demander le prix d'une chambre
我想预订___ 。(wǒ xiǎng yùdìng ___ .)
__ ayırtmak istiyorum.
Réserver une chambre en particulier
…双人间。(…Shuāng rénjiān.)
... çift kişilik bir oda.
Chambre pour deux personnes
…单人间。(…dān rénjiān.)
... tek kişilik bir oda.
Chambre pour une personne
…__人间。(…__ rénjiān.)
... __ kişi için bir oda.
Chambre pour tant de personnes
…无烟房间。(…wú yān fángjiān.)
... bir sigara içilmeyen oda.
Chambre pour non-fumeurs
我想预订一间有 ___ 的房。(wǒ xiǎng yùdìng yī jiàn yǒu ___ de fáng.)
__li bir oda ayırtmak istiyorum.
Demander une chambre avec un aménagement particulier
…双人床。(…Shuāngrén chuáng.)
... bir ikiz yatak.
lit pour deux personnes
...单人床。(... dān rén chuáng.)
... ayrı yataklar.
lits séparés
…阳台。(…yángtái.)
... bir balkon.
…独立浴室。(…dúlì yùshì.)
... bir bitişik banyo.
Chambre avec salle de bain
...海景。(... hǎijǐng.)
... bir okyanus manzarası.
Chambre avec vue sur l'océan
...加床。(... jiā chuáng.)
... bir extra yatak.
Demander un lit supplémentaire dans la chambre
我要预订一间房,住___ 晚/周。(wǒ yào yùdìng yī jiàn fáng, zhù___ wǎn/zhōu.)
__ gece/hafta için oda ayırtmak istiyorum.
Réserver une chambre pour une période spécifique.
您有专门为残疾人提供的房间吗?(nín yǒu zhuānmén wèi cánjí rén tígōng de fángjiān ma?)
Engelliler için özel odanız var mı?
Demander une chambre pour personnes handicapées
我对 ____ [灰尘/动物皮毛]过敏。 您有特别针对过敏问题设计的房间吗?(wǒ duì ____ [huīchén/dòngwù pímáo] guòmǐn. nín yǒu tèbié zhēnduì guòmǐn wèntí shèjì de fángjiān ma?)
__ [toz/yünlü hayvanlar] a alerjim var. Elinizde özel bir odanız var mı?
Demander une chambre particulière pour cause d'allergie
我可以先看看房间吗?(wǒ kěyǐ xiān kànkàn fángjiān ma?)
Önce odayı görebilir miyim?
Demander à voir la chambre avant réservation
包含早餐吗?(bāohán zǎocān ma?)
Kahvaltı dahil mi?
Demander si le prix comprend le petit-déjeuner
毛巾/床单包括在内吗?(máojīn/chuángdān bāokuò zài nèi ma?)
Havlu/yatak çarşafları dahil mi?
Demander si le prix comprend serviettes et draps
可以携带宠物吗?(kěyǐ xiédài chǒngwù ma?)
Evcil hayvanlar girebilir mi?
Demander si les animaux sont autorisés.
贵处提供停车场所吗?(guì chù tígōng tíngchē chǎngsuǒ ma?)
Park yeriniz var mı?
Demander où garer sa voiture
您有保险锁/保险箱吗(nín yǒu bǎoxiǎn suǒ/bǎoxiǎnxiāng ma?)
Güvenli kutular var mı?
Demander comment mettre ses biens en sécurité

Logement - Durant votre séjour

如何找到房间 ___?(rúhé zhǎodào fángjiān ___?)
__ oda numarasını nerede bulabilirim?
Demander le chemin vers une chambre
这是房间 ___ 的钥匙。(zhè shì fángjiān ___ de yàoshi.)
__ oda numarı için anahtar lütfen.
Demander votre clé de chambre
有人找过我吗?(yǒurén zhǎoguò wǒ ma?)
Beni soran oldu mu?
Demander si vous avez des messages
从哪里我可以报名短途旅行?(Cóng nǎlǐ wǒ kěyǐ bàomíng duǎntú lǚxíng?)
Gezi için nereden kaydolabilirim?
Demander à réserver une excursion
我可以在哪里打电话?(wǒ kěyǐ zài nǎlǐ dǎ diànhuà?)
Nereden bir arama yapabilirim?
Demander où trouver un téléphone
早餐什么时候开始供应?(zǎocān shénme shíhòu kāishǐ gōngyìng?)
Kahvaltı ne zaman servis ediliyor?
Demander l'heure à laquelle le petit-déjeuner est servi
请明天早晨 ___点叫醒我。(qǐng míngtiān zǎochén ___diǎn jiào xǐng wǒ.)
Lütfen beni yarın saat __ de uyandırın.
Demander à être réveillé(e) par téléphone
您能预订一辆出租车吗?(nín néng yùdìng yī liàng chūzū chē ma?)
Bir taksi çağırır mısınız lütfen?
Demander un taxi
我能使用这里的网络吗?(wǒ néng shǐyòng zhèlǐ de wǎngluò ma?)
Burada internet kullanabilir miyim?
Demander si une connexion internet est disponible
您能推荐周边一些好的餐馆吗?(nín néng tuījiàn zhōubiān yīxiē hǎo de cānguǎn ma?)
Yakınlarda iyi bir restorant tavsiye eder misiniz?
Demander des conseils sur les restaurants
您能打扫一下我的房间吗?(nín néng dǎsǎo yīxià wǒ de fángjiān ma?)
Odamı temizleyebilir misiniz lütfen?
Demander à ce que votre chambre soit nettoyée
现在我不需要客房清理。(xiànzài wǒ bù xūyào kèfáng qīnglǐ.)
Odanın şu anda temizlenmesini istemiyorum.
Demander à ce que la chambre soit nettoyée plus tard
您能再提供一副毯子/一个枕头/一块毛巾吗?(nín néng zài tígōng yī fù tǎnzi/yīgè zhěntou/yīkuài máojīn ma?)
Lütfen başka bir battaniye/yastık/havlu getirebilir misiniz?
Demander un objet supplémentaire
您能把这个拿到洗衣房清洗吗?(nín néng bǎ zhège ná dào xǐyī fáng qīngxǐ ma?)
Lütfen bunu temizlenmesi için çamışırhaneye götürür müsünüz?
Demander à faire nettoyer un objet en particulier.
我要退房,谢谢。(wǒ yào tuì fáng, xièxiè.)
Çıkış yapmak istiyorum lütfen.
Demander à payer l'hôtel lors de votre départ
我们非常享受在这里的时间。(wǒmen fēicháng xiǎngshòu zài zhèlǐ de shíjiān.)
Burdaki kalışımızdan çok memnun kaldık
Vanter les mérites de l'hôtel au moment du départ

Logement - Réclamations

我想换间房间。(wǒ xiǎng huàn jiān fángjiān.)
Başka bir oda istiyorum.
Demander une autre chambre
供暖设施不工作。(gōngnuǎn shèshī bù gōngzuò.)
Isıtma sistemi çalışmıyor.
Dire que le chauffage est en panne
空调不工作。(kòngtiáo bù gōngzuò.)
Havalandırma çalışmıyor.
Dire que la climatisation est en panne
房间很吵。(fángjiān hěn chǎo.)
Oda çok sesli.
Dire que la chambre est bruyante
房间很难闻。(fángjiān hěn nán wén.)
Oda kötü kokuyor.
Dire que la chambre sent mauvais
我要一间无烟房间。(wǒ yào yī jiàn wú yān fángjiān.)
Sigara içilmeyen bir oda istemiştim.
Réclamation
我要一间带风景的房间。(wǒ yào yī jiàn dài fēngjǐng de fángjiān.)
Manzaralı bir oda istemiştim.
Réclamation
我房间钥匙打不开门。(wǒ fángjiān yàoshi dǎ bù kāimén.)
Anahtarım çalışmıyor.
Dire que la clé ne marche pas
窗户打不开。(chuānghù dǎ bù kāi.)
Pencere açılmıyor.
Dire que la fenêtre ne s'ouvre pas
房间还未被清扫。(fángjiān hái wèi bèi qīngsǎo.)
Oda temizlenmemiş.
Dire que la chambre est restée sale
房间里有老鼠/ 虫子。(fángjiān li yǒu lǎoshǔ/ chóngzi.)
Odada sıçan/fare/böcekler var.
Réclamation
没有热水。(méiyǒu rè shuǐ.)
Sıcak su yok.
Réclamation
没有人叫醒我。(méiyǒu rén jiào xǐng wǒ.)
Uyandırma hizmeti yapılmadı.
Réclamation
账单里多收费了。(zhàngdān lǐ duō shōufèile.)
Hesap fazla hesaplanmış.
Réclamation
我隔壁太吵了。(wǒ gébì tài chǎole.)
Komşum çok sesli.
Réclamation