Hongrois | Phrases - Voyage | Nombres et Argent

Nombres et Argent - Nombres

sıfır
nulla
Nombre
bir
egy
Nombre
iki
kettő
Nombre
üç
három
Nombre
dört
szám
Nombre
beş
öt
Nombre
altı
hat
Nombre
yedi
hét
Nombre
sekiz
nyolc
Nombre
dokuz
kilenc
Nombre
on
tíz
Nombre
onbir
tizenegy
Nombre
oniki
tizenkettő
Nombre
onüç
tizenhárom
Nombre
ondört
tizennégy
Nombre
onbeş
tizenöt
Nombre
onaltı
tizenhat
Nombre
onyedi
tizenhét
Nombre
onsekiz
tizennyolc
Nombre
ondokuz
tizenkilenc
Nombre
yirmi
húsz
Nombre
otuz
harminc
Nombre
kırk
negyven
Nombre
elli
ötven
Nombre
atmış
hatvan
Nombre
yetmiş
hetven
Nombre
seksen
nyolcvan
Nombre
doksan
kilencven
Nombre
yüz
száz
Nombre
milyon
millió
Nombre
milyar
billió
Nombre

Nombres et Argent - Argent

__ kabul ediyor musunuz?
Elfogadnak _____?
Demander les méthodes de paiement acceptées
... kredi karı?
...hitelkártyát?
Méthode de paiement
... vadesiz hesap kartı?
...kártyát?
Méthode de paiement
... peşin?
...készpénzt?
Méthode de paiement
... çek?
...csekket?
Méthode de paiement
Biraz para bozdurmak istiyorum.
Szeretnék pénzt váltani.
Demander à échanger une devise pour une autre
_[para birimi 1]_ ile _[para birimi 2]_ arasındaki kur oranı ne?
Mi az árfolyam a _____ és a ______ között?
Demander le taux de change

Nombres et Argent - Distributeur/guichet automatique

Pin kodunu gir.
Írja be a PIN kódot.
Message de demande du code secret
Para çek
Pénzfelvétel
Option de retrait d'argent
Onayla
Megerősítés
Valider une étape
İptal
Törlés
Annuler une étape
Miktarı seç
Összeg kiválasztása.
Choisir une somme d'argent
Fiş istiyor musunuz?
Szeretne számlát kapni?
Recevoir un reçu